Skip to Content

ING België steunt charter voor meer genderdiversiteit in de financiële sector

Febelfin tekende op maandag 17 juni samen met heel wat andere financiële spelers een charter dat pleit voor meer. De doelstelling? Gelijke en eerlijke kansen bieden aan mannen én vrouwen in de financiële sector.

Een eerste stap is bewustwording. Het charter wil financiële ondernemingen laten inzien dat een gezond bedrijf vrouwen en mannen nodig heeft op álle niveaus. Elk vanuit hun eigen accenten komen ze samen tot betere inzichten en dus tot betere beslissingen.

De hoofdfocus van het charter ligt dan wel op genderdiversiteit, het zet ook aan om aandacht te schenken aan diversiteit in het algemeen: verschillende opleidingsprofielen, verschillende leeftijdsgroepen, verschillende nationaliteiten.

Lees er meer over in het uitgebreide persbericht van Febelfin.

Wat betekent diversiteit voor ING België?

Bij ING wordt er werk gemaakt van diversiteit omdat haar strategie niet kan gerealiseerd worden zonder. Niet omdat het zo hoort.

Diversiteit creëert een veel ruimere pool van potentiële kandidaten. Zo kunnen de beste en briljantste talenten aangetrokken en behouden worden. Het zorgt er ook voor meer begrip van de verschillende klantengroepen. Het maakt ING flexibeler, vermijdt kuddegeest en draagt bij aan het doorbreken van de status quo.

Daarnaast is diversiteit goed voor de business, omdat verschillende perspectieven bevorderlijk zijn voor innovatie, een sterke groei en tot betere beslissingen en resultaten leiden.

De 70%-regel

ING wil diverse teams, waarbij in hetzelfde team er niet meer dan 70% dezelfde nationaliteit of hetzelfde geslacht hebben of van dezelfde leeftijdsgroep zijn.

Diezelfde 70% betekent bij senior management dat ING tegen 2021, minstens 30% vrouwen wil hebben. Dat aantal is in België tussen eind 2016 en oktober 2018 gestegen van 22% naar 27%.

Om het aantal vrouwen in een directiefunctie te verhogen, heeft ING een aantal initiatieven opgezet:

  • Ervoor zorgen dat tijdens het recruteringsproces, de selectie gemaakt wordt door een diverse groep;
  • Integratie van een groter aantal vrouwelijke kandidaten op de ‘opvolgingslijsten’;
  • Vrouwelijke talenten worden door een lid van het Directiecomité gecoacht zodat de opvolging gewaarborgd wordt;
  • Opvolging en analyse van het aantal nominaties, promoties en eventuele vertrekken om een beter begrip te hebben van de uitdagingen en mogelijke oplossingen.

Verenigingen bij ING

Bij ING zijn er verschillende interne verenigingen die diversiteit - in de brede zin van het woord - op de kaart zetten.

Zo heb je ‘Ring’ die de medewerkers van ING onder de 35 jaar regelmatig samenbrengt. Of ‘Gala’ die activiteiten opzet voor en met de LGBT-community. Daarnaast is er het het ‘Lioness’-netwerk die vrouwen bij ING helpt om hun ambities waar te maken. Of nog ‘CrossING’ die collega’s met diverse culturele achtergronden met elkaar verbindt.

We are Jane

Tot slot nog een paar woorden over het ‘We Are Jane’-fonds, een fonds van vrouwen en door vrouwen waar ING België met veel trots haar schouders onder zet.

Waarom? Omdat de investeringswereld nog altijd een mannenbastion is. En vrouwelijke ondernemers nog altijd minder toegang hebben tot kapitaal om hun groei- en innovatieplannen te verwezenlijken.

Meer details over dit project vindt u hier.

 

Eerste internationale Diversity & Inclusion week

Diversiteit en inclusie zijn diep geworteld in de waarden van ING. De diverse omgeving van ING is haar kracht. Elke medewerker brengt een visie, innovatieve ideeën en oplossingen.

 Van maandag 17 tot vrijdag 21 juni, wordt tijdens de allereerste internationale Diversity & Inclusion Week, gefocust op het creëren van een werkplek waar plaats is voor diversiteit en inclusie. De hele week kunnen ING-medewerkers deelnemen aan tientallen workshops en conferenties, vaak met gerenommeerde externe sprekers.

Lees in het diversiteitsmanifest (in het Engels) van ING wat diversiteit voor echt betekent, waarom het belangrijk is en water wordt gedaan om diversiteit te verbeteren.

Hans De Munck, CFO ING België, tekent charter voor genderdiversiteit in de financiële sector.
Hans De Munck, CFO ING België, tekent charter voor genderdiversiteit in de financiële sector.

 

 

Terug naar boven