Skip to Content

Zeehavens zijn de belangrijkste spelers in een duurzame en ecologische toeleveringsketen

ING België heeft, in samenwerking met de Universiteit Antwerpen, het VIL en de Erasmus Universiteit UPT (Urban, Port and Transport Economics) Rotterdam, haar zevende studie over de logistieke en maritieme transportsector uitgevoerd. Terwijl de ogen zich richten op de verschillende industriële sectoren om hun antwoord op de klimaat- en ecologische uitdagingen te achterhalen, wordt de zeehavensector regelmatig ondervraagd over zijn betrokkenheid en rol in de "Green Supply Chain", de duurzame toeleveringsketen. Dit staat dit jaar centraal in het onderzoek van ING. Na een grondige analyse van de acties van de zeehavens en verschillende belanghebbenden, geeft de studie van 2019 een reeks belangrijke aanbevelingen voor bedrijven in de supply chain van de havens, alsook voor het beleid gericht op de verdere evolutie van duurzame ontwikkeling in deze sector.

ING heeft dit jaar gekozen voor een diepgaande analyse van dit actuele en veelbesproken onderwerp en heeft hiervoor een beroep gedaan op vooraanstaande deskundigen in België en Nederland.In het licht van de toenemende bezorgdheid over de opwarming van de aarde, de ecologische en milieukwesties die in de actualiteit vaak aan bod komen en de politieke agenda's die er hun prioriteit van maken, staat duurzame ontwikkeling centraal in de prioriteiten van bedrijven en industrieën. Het is dus ook onvermijdelijk in de bevoorradingsketen en in het bijzonder in die van de zeehavens die een reeks onmiskenbare gevolgen hebben voor hun directe en indirecte omgeving.

ING heeft een bijzonder goede kennis van de transport- en logistieke sector Het leek ons van essentieel belang om te weten welke milieumaatregelen er op dit gebied zijn genomen In het bijzonder wetende in welke mate Green Supply Chain Management een belangrijk concurrentievoordeel vormt dat elementen van differentiatie voor bedrijven met zich meebrengt: kostenreductie, omzetverhoging, positieve impact op merk en reputatie, ​ Dit specifieke thema was een opportuniteit om onze expertise te versterken en nog meer te in te zetten op het delen van kennis en informatie voor onze klanten en partners, aldus Bram Debruyne, Sectorhoofd Transport, Logistiek & Automotive Belgium en Yves Goddefroy, Business Desk Manager Antwerpen-Haven

De studie, uitgevoerd in samenwerking met professor Theo Notteboom (Universiteit Antwerpen), dr. Larissa van der Lugt en Niels van Saasse, beide van het Erasmuscentrum voor Urban, Port and Transport Economics (UPT), Kris Neyens en Steve Sel van VIL, waarbij 650 bedrijven uit de logistieke keten van zeehavens in de Rijndelta en het Scheldedistrict betrokken zijn, bracht een aantal problemen in de sector aan het licht met betrekking tot het verminderen van de ecologische voetafdruk in de hele toeleveringsketen. De bedrijven die actief zijn in de sector hebben echter niet gewacht om maatregelen te nemen om hun milieueffecten te beperken.

Lees er alles over in het persbericht en de studie (in het Engels) hieronder.

 

 

 

Downloads

Contacteer ons

Press Office ING Belgium
ING Belgium

E: [email protected]

Terug naar boven