Skip to Content

Was de Belgische belegger te optimistisch in januari?

Analyse van Peter Vanden Houte, chief economist ING België


De Beleggersbarometer meet elke maand het vertrouwen van Belgische particuliere beleggers. Deze drukt het ‘beleggerssentiment’ uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kantar TNS en is een initiatief van ING, in samenwerking met de Universiteit Gent, De Tijd en L’Echo. De enquête wordt online afgenomen.

Story image

De ING-beleggersbarometer steeg in januari naar het hoogste peil in meer dan 10 jaar, maar in januari hadden de beleggers uiteraard nog geen weet van de grote beursschokken van februari. Het verschil met 2007 is dat de beleggers vandaag iets zekerder lijken over de economie, maar minder hoge verwachtingen voor de financiële markten hebben.

De ING-beleggersbarometer is het jaar sterk gestart: met een niveau van 128 bereikt hij het hoogste peil sinds mei 2007. Doemdenkers zullen beweren dat in 2007 de beurs een aantal maanden nadat de ING-beleggersbarometer het niveau van 128 punten bereikte, piekte, maar daarna aan een forse neerwaartse rit begon. De woelige beursevolutie tijdens de eerste weken van februari belooft ook niet veel goeds.

Als we echter de deelcomponenten van de beleggersindicator tussen mei 2007 (de enquête werd toen nog telefonisch gedaan) en januari 2018 vergelijken, zijn er wel degelijk verschillen. Zo is de Belgische belegger nu toch nog een stuk optimistischer over de conjunctuurperspectieven dan in 2007. Vandaag verwacht 45% van de respondenten dat de groei in de komende maanden verder zal aantrekken, tegenover 33% in 2007. De beursverwachtingen voor de lange termijn waren in 2007 dan weer een stuk ambitieuzer dan vandaag. Zo gingen de Belgische beleggers er in mei 2007 van uit dat een beursbelegging op 10 jaar een jaarlijks rendement van 8% zou opleveren. Vandaag zijn de verwachtingen iets minder hooggespannen met een geanticipeerd jaarlijks rendement van 5% voor de komende 10 jaar. Dat verklaart ook waarom de Belgen vandaag nog altijd iets conservatiever in hun beleggingsstrategie lijken. Zo zegt 29% dat het een goed moment is om in risicovolle sectoren te beleggen, tegenover 31% in 2007. Het verschil is nog frappanter wanneer we naar minder risicovolle sectoren kijken: daar zag liefst 51% van de beleggers een koopmoment in mei 2007, terwijl dat cijfer voor januari van dit jaar 35% bedraagt.

Wanneer de risicozin bij de beleggers te sterk toeneemt, is de kans op ontgoochelingen natuurlijk groot. De geschiedenis leert echter dat de trend op de aandelenmarkten keert als het economisch ook slechter begint te gaan. Als we naar de recente conjunctuurindicatoren kijken, lijkt dat vandaag nog niet het geval te zijn. De groeiverwachtingen worden nog eerder opgeschroefd dan neerwaarts bijgesteld. Wat wel duidelijk lijkt, is dat de belegger opnieuw met wat meer volatiliteit zal moeten leren leven.

Story image

De toekomst is grijs

Over hun financiële toekomst hebben de Belgische beleggers geen zwart-witvisie. Zo denkt 32% dat ze het binnen 10 jaar financieel veel beter zullen hebben, terwijl 29% zegt dat hun financiën er minder rooskleuring zullen uitzien. Maar als we naar de beleggers tot en met 54 jaar kijken, is de grote meerderheid positief gestemd. De minder positieve antwoorden komen dan ook van de oudere beleggers, die gedeeltelijk aan het ontsparen zijn.

Over 1 ding zijn de beleggende Belgen het eens: we zullen in de toekomst veel meer moeten werken om dezelfde levensstandaard te behouden. Liefst 70% is die mening toegedaan, terwijl amper 9% niet akkoord gaat met deze stelling. Pittig detail is dat de jongere beleggers (<35 jaar) hier het minst van overtuigd zijn. In deze categorie ziet slechts 58% de noodzaak om meer te werken om de levensstandaard te behouden, tegenover 15% die eerder het omgekeerde denken. Realisme of wishful thinking?

Joëlle Neeb Media Relations
Julie Kerremans Media Relations
Vanessa Zwaelens Head of External Communication

Follow ING on