Skip to Content
Verloren tussen inflatie, monetair beleid, de economische context en de geopolitieke situatie: beleggers zijn op zoek naar houvast

Verloren tussen inflatie, monetair beleid, de economische context en de geopolitieke situatie: beleggers zijn op zoek naar houvast

Brussel - De economische context weegt op de stemming onder beleggers, dat blijkt uit de jongste ING-Beleggersbarometer die in juni opnieuw verslechterde en voor de vijfde opeenvolgende maand onder zijn neutrale niveau noteert. Slechts 18% van de beleggers denkt dat de economische situatie in België de komende maanden zal verbeteren. Daarnaast denkt de helft van de respondenten dat de Belgische aandelenmarkt de komende maanden verder zal verzwakken. Dit leidt ertoe dat meer dan de helft van de beleggers zich zorgen maakt over zijn levensstandaard, ook al blijven ze optimistisch op langere termijn.

Met een niveau van 69 nadert de ING-Beleggersbarometer opnieuw het dieptepunt van maart 2022 (66) en noteert hij voor de vijfde opeenvolgende maand onder zijn neutrale niveau (100).

Het moeilijke economische- en beursklimaat helpt duidelijk niet om het moreel van de beleggers op te krikken. Zo is slechts 16% van de respondenten van mening dat de economische situatie in België de afgelopen maanden is verbeterd, terwijl twee derde van de respondenten het tegenovergestelde denkt. Voor de komende maanden is optimisme duidelijk nog niet aan de orde. Het percentage respondenten dat een verbetering van de economische situatie in België verwacht, blijft zeer laag (18%) en meer dan de helft verwacht nog steeds een verslechtering van de situatiePhilippe Ledent, expert econoom bij ING België

De belegger is op zoek naar houvast

Het is voorzichtheid troef wanneer het om de financiële markten gaat. Terwijl de helft van de beleggers denkt dat de Belgische beurs de komende maanden verder zal krimpen, denkt slechts 24% dat het nu een goed moment is om in risicovollere sectoren te beleggen.

Tussen stijgende inflatie, een verstrakking van het monetair beleid en een onzekere economische en geopolitieke context lijkt de belegger momenteel een beetje de weg kwijt te zijn. Ook over de vraag of dit het goede moment is om in defensieve sectoren te beleggen zijn de meningen zeer verdeeld: 26% vindt het het juiste moment, 41% heeft een neutrale houding en 29% vindt het niet het juiste momentDezelfde verdeeldheid bestaat over over het goede moment om te investeren in obligaties: Hoewel we mogen aannemen dat de stijging van de langetermijnrente (en dus de waardedaling van obligaties) reeds grotendeels achter de rug is, blijven de beleggers verdeeld over obligaties. De lange periode van lage rentevoeten, die niet erg gunstig was voor obligatiebeleggingen, heeft zijn sporen nagelaten en die trend is nog niet omgebogenPhilippe Ledent

Slechts een kwart van de Belgen belegt in vreemde munten

In juni vroegen wij beleggers naar hun beleggingen in vreemde valuta's en naar hun inschatting van de huidige koers van de euro. Slechts een kwart van de respondenten verklaarde te beleggen in vreemde valuta's (hier gedefinieerd als termijnrekeningen, obligaties of obligatiefondsen in vreemde valuta's). Opmerkelijk is dat dit percentage daalt tot 21% bij de Nederlandstaligen en stijgt tot 32% bij de Franstaligen. Dit is een rechtstreeks gevolg van het feit dat 36% van de Franstaligen deze investeringen beschouwt als een belangrijk middel om een hoger rendement te behalen, tegenover slechts 23% van de Nederlandstaligen. Ten slotte moet worden opgemerkt dat het vooral beleggers zijn onder 45 jaar die op deze manier handelen.

Ter herinnering, in juni bedroeg de euro-dollar wisselkoers gemiddeld 1,06 dollar per euro.

De wisselkoers die een koopkrachtpariteit tussen beide valuta's geeft, en dus kan worden beschouwd als een "neutrale" wisselkoers, ligt echter eerder tussen 1,25 en 1,30 dollar per euro. In feite is de euro sterk ondergewaardeerdPhilippe Ledent

Maar, slechts 30% van de beleggers is deze mening toegedaan. Daarentegen is 36% van mening dat de munt in juni correct werd gewaardeerd ten opzichte van de dollar en 14% is zelfs van mening dat zij overgewaardeerd is. De overige 20% heeft geen mening.

Het maken van korte-termijnprognoses over wisselkoersen is altijd een moeilijke oefening. Zo denkt 23% van de ondervraagden dat de euro in de komende twaalf maanden in waarde zal stijgen, terwijl 30% het tegendeel beweert. Het overige derde van de beleggers denkt dat de euro/dollar wisselkoers stabiel zal blijven.

Een sprankeltje hoop aan het einde van de tunnel

Door de moeilijke economische en financiële situatie op korte termijn maakt 53% van de beleggers zich zorgen over hun levensstandaard. Dit aandeel stijgt zelfs tot 64% onder de Franstaligen (46% bij de Nederlandstaligen).

Toegegeven, met de pandemie, de oorlog in Oekraïne, de snelle achteruitgang van het economisch klimaat en de extreem hoge inflatie waren er genoeg redenen tot bezorgdheidPhilippe Ledent

Op langere termijn blijft 37% van de beleggers echter optimistisch. Zij denken dat hun financiële situatie over tien jaar veel beter zal zijn dan nu (32% van de Nederlandstaligen versus 43% van de Franstaligen). Slechts 23% denkt het omgekeerde. Jongeren zijn het meest optimistisch: de huidige moeilijke periode wordt gezien als een tijdelijke turbulentie en niet als het begin van een lange periode van achteruitgang.

### Einde bericht ###

Voor meer informatie:

Persdienst – Renaud Dechamps, woordvoerder ING België

renaud.dechamps@ing.com

+ 32 497 47 16 04

Economisch departement – Philieppe Ledent expert economist:

philippe.ledent@ing.com

+32 0483 11 77 59

Over de BeleggersBarometer

De Beleggersbarometer meet elke maand het vertrouwen van Belgische particuliere beleggers. Deze drukt het ‘beleggerssentiment’ uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kantar en is een initiatief van ING, in samenwerking met de Universiteit Gent. De enquête wordt online afgenomen.

Over ING

ING België is een universele bank die financiële diensten aanbiedt aan particulieren, ondernemingen en institutionele cliënten. ING Belgium S.A./N.V. is een dochtervennootschap van ING Group N.V. via ING Bank N.V. (www.ing.com).

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese aanwezigheid die bancaire diensten aanbiedt via zijn werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING is om mensen in staat te stellen steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 57.000 werknemers van ING bieden diensten op het vlak van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in ruim veertig landen.

De aandelen van ING Groep noteren op de beurzen van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussel en op de New York Stock Exchange (ADR's: ING US, ING.N).

Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de strategie van ING, wat blijkt uit de leidende positie van ING in sectorbenchmarks van Sustainalytics en MSCI en onze 'A-lijst'-rating van CDP. De aandelen van ING Groep zijn opgenomen in belangrijke duurzame en Environmental, Social and Governance (ESG) indexproducten van toonaangevende leveranciers zoals STOXX, Morningstar en FTSE Russell. In januari 2021 ontving ING een ESG-evaluatiescore van 83 ('sterk') van S&P Global Ratings.

 

 

 

Terug naar boven