Skip to Content
Vastgoedstudie van ING: Een Belg op drie vindt de eigen woning niet energiezuinig

Vastgoedstudie van ING: Een Belg op drie vindt de eigen woning niet energiezuinig

Verwacht wordt dat de huizenprijzen in 2022 met 5% en in 2023 met 1% zullen stijgen

Brussel, maandag 11 juli 2022 - Terwijl de vastgoedprijzen in ons land al sterk zijn gestegen, verwacht de Studiedienst van ING België dat de prijzen in 2022 met 5% en in 2023 met 1% zullen stijgen en dus aan een trager tempo dan de inflatie. De meeste Belgen denken er zo over. Bijna alle Belgen (94%) denken dat de huizenprijzen zullen blijven stijgen. Dat blijkt uit een nieuwe studie van ING België over de vastgoedmarkt. De enquête onderstreept ook dat de Belgen van plan zijn het komende jaar fors te investeren in de energie-efficiëntie van hun eigen woning. Wouter Thierie, econoom bij ING België bevestigt dat huishoudens met een lager inkomen extra kwetsbaar zijn voor de energieproblematiek omdat hun woningen doorgaans minder energiezuinig zijn. Hun budgetten worden dus harder getroffen terwijl hun investeringsnood net hoger is.

In het eerste kwartaal van 2022 zijn de vastgoedprijzen met 7,8%2 gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch lijkt de activiteit op de vastgoedmarkt recent wat te zijn afgekoeld volgens de laatste notarisbarometer. Ook het aantal zoekopdrachten naar de drie grootste vastgoedzoekertjessites (Immoweb, Immovlan en Zimmo) lag in de eerste vijf maanden van het jaar gemiddeld 15% lager dan vorig jaar.

Hoewel het aantal transacties lijkt af te koelen, blijft de vraag naar vastgoed groot. Het aantal huishoudens zal de komende jaren blijven groeien. Bovendien houdt het reële beschikbare inkomen goed stand dankzij een sterke werkgelegenheidsgroei en de automatische loonindexering, die de groei van de huizenprijzen zal ondersteunen. Anderzijds zorgt de stijgende rente sinds begin dit jaar ervoor dat hypotheekleningen duurder worden. Bovendien zorgen de aanhoudende oorlog in Oekraïne en de hoge inflatie voor onzekerheid, waardoor huizenkopers hun aankoopbeslissing mogelijks kunnen uitstellen. Daarom verwachten we dat de huizenprijzen in 2022 met 5% zullen stijgen en in 2023 met 1%
Wouter Thierie, econoom bij ING België

Slechts 14% vindt dat vastgoed nog betaalbaar is voor alle Belgen

De Belgen zijn het er unaniem over eens: vastgoed is duur en de huizenprijzen zullen blijven stijgen. Slechts 6% van de bevolking denkt dat de huizenprijzen in de komende 12 maanden zullen dalen. Bijna een derde verwacht zelfs een sterke stijging. Twee op de drie Belgen vinden dat de huidige huizenprijzen in hun gemeente overgewaardeerd zijn. In de huidige context denkt slechts 14% van de ondervraagden dat huisvesting (kopen of huren) betaalbaar is voor de meeste mensen in ons land. Bovendien denkt driekwart dat het in de komende drie jaar moeilijker zal worden om een huis te kopen. Onder 65-plussers bedraagt dit aandeel zelfs 83%. Jonge mensen zijn over het algemeen wat optimistischer.

Iets meer dan een op vier huiseigenaars vindt zijn eigen woning niet energiezuinig

Meer dan een kwart (28%) van de huiseigenaars en meer dan de helft van de huurders vinden hun woning niet energie-efficiënt.

Uit ons onderzoek blijkt dat er een echt onevenwicht bestaat tussen huiseigenaars en huurders wanneer het gaat om de energieprestaties van de eigen woning. Zo heeft 4 op 5 huiseigenaars (80%) reeds dubbele beglazing, terwijl dit bij iets meer dan de helft (55%) van de huurders het geval is (Fig. ​ 6). Een soortgelijk patroon wordt ook waargenomen voor andere energiebesparende investeringen. 26% van de eigenaars heeft zonnepanelen, tegenover 5% van de huurders. Huurwoningen lopen dus achter op het vlak van energie-efficiëntie. En dit zal waarschijnlijk niet snel veranderen, aangezien logischerwijs weinig huurders overwegen om zonnepanelen te installeren op andermans eigendom, omdat de toegevoegde waarde van dit soort investeringen voornamelijk voor de verhuurder is
Wouter Thierie

Fig.6.Huurwoningen minder energiezuinig

Heb je reeds geïnvesteerd in de volgende energiebesparende zaken of zijn ze reeds aanwezig? (% van derespondenten)

Story image

Bron:ING Consumer Survey June 2022

Energie-efficiëntie is een prioriteit voor de meeste Belgen

De hoge energiekosten baren veel huishoudens zorgen en zetten hen ertoe aan de energie-efficiëntie van hun woning te verbeteren. Een eerste manier is door minder energie te verbruiken. Daarom is 14% van de Belgen van plan het komende jaar energiezuinigere toestellen aan te kopen en is één op tien van plan zijn huis beter te isoleren. Een zuinigere verwarmingsketel (9%), een warmtepomp (6%) en nieuwe digitale systemen om het verbruik te optimaliseren interesseren ook veel Belgen. De investeringsbereidheid onder jongeren tot 35 jaar is meer dan twee keer zo groot als onder 55-plussers, voor alle genoemde energiebesparende maatregelen. Bovendien zijn ​ jongeren al vaker in het bezit van deze nieuwe technologieën. Jongeren onder de 35 (16%) bezitten bijvoorbeeld vaker een warmtepomp dan 55-plussers (5%).

Huishoudens met een laag inkomen zijn extra kwetsbaar op het vlak van energie

Maar niet iedereen kan het zich veroorloven te investeren in de energiezuinigheid van de woning. Er bestaat een sterke link tussen het inkomen van een huishouden en de energiezuinigheid van de woning. Van de respondenten met een netto gezinsinkomen onder 3000 euro leeft 38% in een weinig energiezuinige woning tegenover ‘slechts’ 26% van de respondenten met een hoger inkomen.De intentie om de energie-efficiëntie van een woning te verbeteren ligt ook lager bij mensen met een lager inkomen. Dit komt doordat dit soort investeringen een groot hap vragen uit het budget en voor deze gezinnen blijft er onvoldoende marge over. Mensen met een lager inkomen zijn daarom extra kwetsbaar voor de stijgende energieprijzen. Hun woningen verbruiken meer energie, waardoor de hoge energieprijzen nog zwaarder wegen op hun budget.

### Einde persbericht ###

Voor meer informatie:

Persdienst – Renaud Dechamps:

[email protected]

+ 32 497 47 16 04

Economisch Departement – Wouter Thierie, econoom:

[email protected]

+ 32 477 42 45 38

Over ING

ING België is een universele bank die financiële diensten verleent aan particulieren, bedrijven en institutionele klanten. ING België NV is een dochtermaatschappij van de ING Groep NV via ING Bank NV (www.ing.com).

ING is een wereldwijde financiële instelling die stevig verankerd is in Europa en bankdiensten aanbiedt via haar operationele dochtermaatschappij ING Bank. ING Bank wil haar klanten helpen om steeds een stap voor te blijven in het leven en in zaken. Het personeel van ING, met meer dan 53.000 medewerkers, verleent bankdiensten voor particulieren en bedrijven aan klanten van de bank in meer dan 40 landen.

De ING Groep is beursgenoteerd op de beurzen van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussel en New York (ADR’s: ING US, ING.N).

Duurzaamheid is een fundamenteel aspect in de bedrijfsstrategie van ING, wat blijkt uit de leidinggevende positie van ING in de banksector volgens Sustainalytics en de 'A'-rating in de MSCI-aandelenindex. De aandelen van de ING Groep zijn opgenomen in de belangrijkste duurzame producten en in de ESG-index (Environmental, Social & Governance) van de toonaangevende leveranciers STOXX, Morningstar en FTSE Russell.

ING heeft gespecialiseerde teams voor Sustainable Finance in de verschillende regio's, waaronder ook in België. ​

 

 

 

 

Downloads

Contacteer ons

Renaud Dechamps
Spokesman & Media Relations Manager, ING Belgium

E: [email protected]

T: +32478662158

Terug naar boven