Trage regeringsvorming baart Belgische belegger zorgen

De ING-beleggersbarometer stijgt opnieuw in december, maar blijft onder het neutrale niveau hangen. De helft van de beleggers maken zich zorgen over de schadelijke gevolgen van de lange regeringsvorming. Zowel langs Nederlanstalige als langs Franstalige kant vinden beleggers dat een nieuwe regering werk moeten maken van het ondersteunen van de economie en werkgelegenheid en het terugdringen van het begrotingstekort. De controle op migratie en de klimaatdoelstellingen komen nadien, terwijl verdere regionalisering minder prioritair wordt geacht.

De ING-beleggersbarometer stijgt in december voor de tweede maand op rij, maar kan het jaar toch niet in schoonheid afsluiten, want met 97 punten blijft de beleggersbarometer toch onder het niveau van 100 punten. Ondanks de mooie eindejaarsrally op de beurzen, kijken de Belgische beleggers toch nog altijd met enige argwaan naar de financieel-economische omgeving.

Het vertrouwen in de economie neemt wel toe. Zo zegt 25% van de respondenten dat de economie het in de voorbije maanden beter deed. In augustus was amper 14% die mening toegedaan. Toch zijn de zwartkijkers met 30% nog altijd in de meerderheid. Ook het beursoptimisme zit in de lift. Nu denkt al 27% van de beleggers dat de beurs in de komende maanden verder zal aantrekken. Daarmee is het aantal beursoptimisten in twee maanden tijd verdubbeld. Maar ook hier moeten ze het qua aantal afleggen tegen de 30% pessimisten, die de beurs in de komende maanden terrein zien verliezen. Interessant in dit verband is dat het de meer actieve beleggers zijn die iets minder optimistisch zijn geworden. Bij de minder actieve beleggers zijn er meer beursoptimisten (28%) dan beurspessimisten (22%). Zou het kunnen dat de meer ervaren beleggers na de sterke beurshausse van de voorbije maanden bevreesd zijn voor winstnemingen?

Politieke onzekerheid

Dat de ING-beleggersbarometer nog altijd onder zijn neutraal niveau noteert, zou te maken kunnen hebben met de aanhoudende onzekerheid rond de Belgische regeringsvorming. In het verleden bleek het vertrouwen van de beleggende Belg immers gevoelig voor de politieke situatie in ons land. Ook nu vindt de helft van de beleggende Belgen dat het uitblijven van een nieuwe regering eerder ongunstig is voor de economie. Al heeft dit volgens 34%  dan wel geen impact op de economie en vindt 8% het economisch zelfs een goede zaak, voor 50% is het duidelijk dat de politieke onzekerheid negatieve economische gevolgen heeft.

Welke topics zijn belangrijk ( score van minstens 7 op 10) voor de volgende Belgische regering?

 

Totaal

Nederlands-

taligen

Franstaligen

Ondersteunen economie & werkgelegenheid

83%

83%

82%

Terugdringen begrotingstekort

77%

81%

70%

Controle migratie

71%

75%

62%

Klimaatdoelstellingen

62%

63%

60%

Verdere regionalisering

41%

47%

27%

De nieuwe regering heeft heel wat werk op de plank liggen. Zo vindt een overgrote meerderheid van de respondenten het terugdringen van het begrotingstekort belangrijk, zowel bij Nederlandstaligen als bij  Franstaligen. Ook is er grote eensgezindheid over de manier waarop dit moet gebeuren. Amper 5% van de beleggers vindt dat dit louter door een verhoging van de belastingen moet gebeuren. Liefst 53% prefereert alleen een vermindering van de uitgaven en 34% denkt dat een combinatie van beide soort maatregelen verkieslijk is.

Waar 77% van de respondenten het terugdringen van het begrotingstekort een belangrijkheidscore van minstens 7 op 10 geeft, is dat voor de verdere regionalisering van het land heel wat minder: amper 41% geeft dit een hoge score van belangrijkheid. Bij de Nederlandstaligen gaat het om 47% , bij de Franstaligen om slechts 27%. Het ondersteunen van de economie en de werkgelegenheid is voor liefst 83% van de beleggers belangrijk.  Het halen van de klimaatdoelstellingen is voor 63% van de geënquêteerden belangrijk (score van minstens 7 op 10). Maar de controle van migratie blijkt met 71% toch nog hoger op het lijstje te staan, al blijkt dat iets meer bij de Nederlandstaligen (75%) dan bij de Franstaligen (62%).

Economic Research
Contacteer ons

Julie Kerremans - Media Relations

Julie Kerremans - Media Relations