Skip to Content

THINK FORWARD INITIATIVE - Een ongelijke crisis

Tijdens de crisis is de ongelijkheid in Europa gestegen, maar België heeft zich kunnen afschermen van deze trend.

Tijdens de crisis is de ongelijkheid in Europa gestegen, maar België heeft zich kunnen
afschermen van deze trend.

Dit rapport belicht de wijze waarop de inkomensongelijkheid in de Verenigde Staten en
de Europese Unie zich tijdens de crisis en daarna ontwikkelden. Daarmee vormt het een
logisch vervolg op de recente rapporten van ING over de inkomensontwikkeling tijdens
en na de crisis. In één van die rapporten toonden we hoe de inkomens tussen landen, die
vóór de crisis al niet naar elkaar toe waren geëvolueerd, tijdens de crisis sterk uit elkaar
zijn gegroeid. Daarboven komt dat de inkomens binnen elk land ook sterk verschilden.

Deze uiteenlopende trends vormden de grondslag van de toegenomen ongelijkheid in
de voorbije drie decennia, die tijdens de recente crisisjaren nog is versterkt. Bij de
bespreking van deze ontwikkelingen en hun oorzaken is het niet alleen van belang om
de gevolgen van de in recent onderzoek beschreven inkomensontwikkeling in kaart te
brengen en om het verloop van de ongelijkheden tussen landen te vergelijken, maar ook
om hun impact op de economische groei vast te stellen.

Raadpleeg de volledige studie hier.

Contacteer ons
Vanessa Zwaelens Head of External Communication

Follow ING on