Skip to Content

Studie van ING Economic Research: Risicokapitaal blijft onbemind bij Belgische spaarder

ING Focus-Vermogen toont elk jaar de evoluties van het vermogen van de Belgische huisgezinnen en van hun schulden.

ING Focus-Vermogen toont elk jaar de evoluties van het vermogen van de Belgische huisgezinnen en van hun schulden. Voor 2016 kan men zeggen dat de tendensen die de afgelopen drie jaar zijn waargenomen, worden bevestigd: de Belgen behouden een voorkeur voor de deposito's, iets wat momenteel abnormaal is gelet op het vertrouwensniveau. Ze houden steeds minder obligaties aan, maar geven de voorkeur aan BEVEK's.

Het deel van de risicovolle activa in het vermogen blijft laag, ondanks verschillende jaren van koerswinsten voor beleggers. Het feit dat het grootste deel van het vermogen ondergebracht wordt in deposito's en in bakstenen helpt niet om het groeipotentieel van het vermogen te verbeteren, noch het financieringsvermogen van de ondernemingen die hun groei eerder laten afhangen van het bankkrediet (gefinancierd door middel van deposito's) dan van de markten (door uitgifte van aandelen of van obligaties). De nieuwe fiscale aankondigingen zullen hier weinig aan verbeteren.

Samengevat:

• Het financieel vermogen van de Belgische huisgezinnen bedroeg 1.322 miljard euro in het eerste kwartaal van 2017 en bereikt daarmee zijn hoogste niveau, met een stijging van 3,7% op één jaar tijd (tegenover 3,1% voor dezelfde periode vorig jaar). Dit is het equivalent van 272.000 euro per huisgezin.

• Met 268 miljard euro aan schulden op hun passief (63,4% van het bbp of € 54.465 per huisgezin), hebben de Belgische huisgezinnen schulden die meer bedragen dan een jaar van inkomsten (111,8% van het bruto beschikbare inkomen).

• Ondanks een lichte daling blijft het deel van de deposito's binnen het totale vermogen abnormaal groot, gelet op de terugkeer van het consumentenvertrouwen. Deze voorkeur voor cash, het stigma van de financiële crisis, wordt gewaardeerd op 25 miljard aan spaardeposito's.

• De risicovolle activa (obligaties, beursgenoteerde aandelen en BEVEK's) vertegenwoordigen 23% van de portefeuille van de Belgen, wat veel minder is dan de 34% die ze vertegenwoordigden vóór de crisis van 2007/08. We stellen een verdere stijging van de BEVEK’s vast (in % van het totaal)
.
• Voor het volledige jaar 2016 lijkt de toename van het vermogen met 59,6 miljard uitzonderlijk (3de beste jaar geregistreerd), maar de cijfers werden opgeblazen door de statistische wijziging die aan de verzekeraars werd opgelegd door Solvency II. De stromen aan spaartegoeden vanwege de huisgezinnen (22 miljard in 2016) waren immers vergelijkbaar met de vorige jaren
.
• De waardeschommelingen voor het vermogen weerspiegelen een jaar 2016 in twee tijden: een slecht eerste kwartaal op de beurs kon niet beletten dat het volledige jaar met winst werd afgesloten: 17,1 miljard (exclusief herwaardering van de pensioenfondsen onder Solvency II), wel minder dan in 2015. De positieve tendens heeft zich in het 1stekwartaal verdergezet
.
• De taks op de effectenrekeningen zou betrekking moeten hebben op minder dan 5% van de Belgen. Niettegenstaande de 254 miljoen opbrengst ons niet onmogelijk lijkt, denken we dat het bedrag door ontwijkingsgedrag eerder tussen de 100 en 150 miljoen zal uitkomen

De volledige studie leest u hier

.
_____________________

Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met Julien Manceaux

Contacteer ons
Vanessa Zwaelens Head of External Communication
Vanessa Zwaelens Head of External Communication

Follow ING on