Skip to Content
Stijgende energieprijzen: een op de drie Belgische bedrijven maakt van duurzaamheid topprioriteit in 2022

Stijgende energieprijzen: een op de drie Belgische bedrijven maakt van duurzaamheid topprioriteit in 2022

ING-onderzoek: duurdere energiefactuur doet 37% van de ondervraagden sneller verduurzamen

Donderdag 30 maart 2022 - Brussel - Meer dan een op de drie Belgische bedrijven maakt verduurzamen de strategische topprioriteit voor dit jaar. De gevolgen van de covidpandemie en de stijgende energieprijzen zetten de verduurzamingsinvesteringen door bedrijven onder druk. Toch zegt maar liefst 37% van de bedrijven dat de stijgende energieprijzen het verduurzamingsproces juist heeft versneld. Dat blijkt uit de eerste duurzaamheidsbarometer van ING België bij meer dan 130 Belgische ondernemingen in samenwerking met het onafhankelijk onderzoeksbureau DVJ Insights. Daarnaast verwacht twee derde van de ondervraagde ondernemingen uiteindelijk een positieve impact op het bedrijfsresultaat door ecologischer te worden. Gemiddeld besteden onze bedrijven 20% van hun omzet aan verduurzaming.

De strijd tegen de klimaatopwarming en de gemaakte afspraken hiervoor op de COP26 vorig jaar, maar ook de aanhoudende stijgende energieprijzen - onder meer nu door de oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland - zet duurzaamheid steeds hoger op de agenda van Belgische ondernemingen. Dat blijkt uit de eerste ING-duurzaamheidsbarometer bij 137 bedrijven in ons land. Verduurzamen wordt door 35% van de bedrijven als de hoogste prioriteit beschouwd voor 2022, gevolgd door kostenbesparingen en reorganisaties (34%) en talenten aantrekken en vasthouden (31%). De ondernemingen geven vrijwel allemaal aan op een of andere manier bezig te zijn met het milieu, met name met CO2-reductie, recycleren en energiebesparing. ​

Story image
"Het is goed om uit ons onderzoek te zien dat verduurzaming hoog op de agenda van onze bedrijven staat, al staan de investeringen wel onder druk door de COVID-nasleep, de huidige situatie in Europa en de stijgende energieprijzen. Maar het zijn onder meer de energiebesparende investeringen die bedrijven competitiever zullen maken en op de korte termijn ook kostenbesparingen zullen opbrengen. Wij zien het als onze rol als bank om bedrijven te blijven aanmoedigen en te begeleiden in hun verduurzamingstraject."Peter Göbel, Head of Business Banking Sales, ING België

Vier op de tien bedrijven zetten duurzaamheid op de agenda uit zorg voor het milieu
Wanneer men kijkt naar de redenen waarom een bedrijf initieel begon met verduurzaming, dan antwoordt 41% voor het opbouwen van een duurzaam imago. Als men de vraag stelt waarom ze het op dit moment ​ op de agenda zetten dan is dat voor 40% voor een beter milieu. Het imago en kostenbesparingen delen de tweede plaats, met 34%. Van de ondervraagde bedrijven heeft 53% een verduurzamingsplan en bij 46% van de bedrijven zijn deze doelstellingen gekoppeld aan managementbeloningen.

Bijna een op de vier geeft aan dat stijgende energieprijzen het verduurzamingsproces versnellen
Een op de twee bedrijven (51%) vindt dat er momenteel onzekerheid is in de markt, onder meer door de gevolgen van de coronapandemie, de hogere energieprijzen die blijven aanhouden en de stijgende inflatie. Van de bedrijven die onzekerheden zien, heeft ruim 30% van de ondervraagden hun investeringen in duurzaamheid uitgesteld, 42% heeft deze verkleind.

"De belangrijkste belemmeringen op het moment zijn het risico van de investering, urgentere zaken en geen budget. Bedrijven geven aan dat ze behoefte hebben aan (extra) tijd, aan financiering en aan innoverende technieken. Opvallend is dat bijna een op de vier bedrijven (37%) aangeeft dat de stijgende energieprijzen juist het verduurzamingsproces heeft versneld."Peter Göbel
Story image

Bedrijven besteden gemiddeld 20% van hun omzet aan verduurzaming
Zes op de tien bedrijven (62%) verwachten dat zij de komende twee jaar kosten zullen maken om ecologischer te worden. Ze gebruiken hiervoor eigen middelen of kloppen hiervoor bij hun financiële instelling aan. Gemiddeld besteden bedrijven hier 20% van hun omzet aan. Iets meer dan de helft (52%) van de bedrijven rekent de kosten van verduurzaming door aan hun klanten en 57% laat het ten koste gaan van hun marge. Daarnaast denken grote bedrijven dat hun klanten vaker bereid zijn de doorberekende kosten gerelateerd aan verduurzaming te betalen.

Story image

Drie op de vier bedrijven vinden dat de overheidsmaatregelen zeer belangrijk zijn voor verduurzaming
De ruime meerderheid (71%) van de Belgische ondernemingen zijn positief tot zeer positief over de huidige internationale, Europese en nationale overheidsmaatregelen tegen de klimaatverandering. Dat zijn ze ook over de Europese Green deal, het plan van de Europese Commissie om de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken: 60% denkt dat ze de doelstellingen uit de Green Deal kunnen behalen.

Wanneer men inzoomt op de duurzaamheidsambities van het Belgische regeerakkoord, dan zijn de respondenten een stuk kritischer. 66% van de ondernemers vindt het een goede aanzet, maar niet specifiek genoeg en 68% vindt dat het uit te veel verschillende elementen bestaat. Een meerderheid (68%) van de grote ondernemingen vinden dat de doelstellingen uit het regeerakkoord zelfs onvoldoende aansluiten bij het bedrijfsleven en het buitenlands beleid. 60% onder hen stellen dat het schadelijk is voor de concurrentiepositie van België.

Toch geven vier op de tien bedrijven aan dat de overheid een rol gespeeld heeft in de verduurzaming van hun onderneming. Volgens hen kan de overheid vooral helpen door subsidies te verstrekken (34%) en voor een gelijk speelveld in Europa (32%) te zorgen.

Stuur een mail naar pressoffice@ing.be om de volledige barometer te krijgen.

 

Downloads

Terug naar boven