Skip to Content
Sterke resultaten weerspiegelen ook positief op klant, economie en maatschappij

Sterke resultaten weerspiegelen ook positief op klant, economie en maatschappij

2023 was een uitzonderlijk sterk jaar voor ING België met een winst voor belastingen van €1,2 miljard.

ING België heeft in 2023 zijn sterkste resultaat ooit neergezet. De bank realiseerde een winst voor belastingen van €1,2 miljard op basis van €3,6 miljard aan de inkomstenzijde, geruggesteund door een gunstig renteklimaat. De operationele kosten werden onder controle gehouden tot €2,2 miljard en de risicokosten bleven beperkt. Dat genereert een sterk resultaat met een rendement op eigen vermogen van 15%. Deze financiële resultaten staan de bank toe om haar transformatierol volop te spelen. Dat doet ING door elke deposito opnieuw uit te lenen aan de reële economie, en door haar kapitaal aan het werk te zetten: voor elke euro aan kapitaal, verschaft de bank €20 aan kredieten. Onze totale kredietportefeuille groeide tot een totaal van €110 miljard uitstaande leningen aan klanten.

Met een resultaat voor belastingen van €1,2 miljard, kan ING België terugblikken op een uitzonderlijk sterk 2023:

Peter Adams, CEO van ING België:

“Impact creëren voor onze klanten, onze medewerkers, onze aandeelhouders en de Belgische economie, dát is waar het voor een bank als ING om draait. Deze sterke resultaten, met een correct rendement op het eigen vermogen, laten ons toe om onze middelen maximaal in te zetten en een zo groot mogelijke impact te hebben op de ontwikkeling van de Belgische economie in haar geheeL Dat verdient meer aandacht in het debat. We are open for business!”

Sterke inkomsten gesteund door gunstig renteklimaat

Met totale inkomsten van €3.573 miljoen in 2023 ziet de bank haar inkomsten stijgen met 16% in vergelijking met 2022. Die stijging is vooral te verklaren door de hogere rente-inkomsten, die uitkomen op €2.712 miljoen. Dit dankzij de hogere marges op depositoproducten en ondanks de lagere marges op kredietproducten. De toegenomen rentevoeten hebben ING België in staat gesteld om drie stijgingen door te voeren op haar spaarrekeningen, waardoor de rentetarieven op spaarrekeningen bij de aantrekkelijkste behoren in de Belgische markt.

​De commissie-inkomsten zijn in 2023 constant gebleven en eindigen op €715 miljoen. De iets lagere inkomsten uit verzekeringen werden gecompenseerd door hogere inkomsten uit investeringsproducten.

Stijging in operationele kosten blijft onder het Belgische inflatieniveau

De operationele kosten komen uit op €2.195 miljoen en omvatten €95 miljoen die voornamelijk betrekking hebben op herstructureringskosten. Als we, voor wat de operationele kosten betreft, de eenmalige kosten in beide jaren buiten beschouwing laten, zijn deze met €74 miljoen gestegen, of 3.6%, onder meer door de automatische loonindexatie. De stijging blijft desalniettemin onder het inflatieniveau dankzij een continue streven naar operationele efficiëntie binnen de bank.

​De risicokosten in 2023 eindigen op een gematigd niveau en bedragen €139 miljoen. Dat is €91 miljoen lager dan vorig jaar, toen extra voorzieningen werden aangelegd voor grote bedrijven die werden blootgesteld aan Rusland.

15 miljard euro aan nieuwe kredieten ondersteunen ambities van particulieren en bedrijven

​Na de eerste zes maanden van 2023 groeide de kredietportefeuille van ING België met bijna €1 miljard euro. In de zes daaropvolgende maanden heeft de groei zich doorgezet tot een totaal van €110,5 miljard uitstaande leningen aan klanten.

Hans De Munck, CFO van ING België:

“Door de winstgevendheid van ING België te versterken, zitten we in een nog betere positie om te investeren in de dienstverlening aan onze klanten om de tevredenheid verder op te krikken. Het geeft ons ook de mogelijkheid om leningen te blijven verstrekken om aan de financieringsbehoeften van zowel particulieren als bedrijven te voldoen, terwijl we nog steeds een aantrekkelijk en concurrerend rendement op hun spaargeld kunnen bieden."
Story image

Meer kredietoplossingen voor ieder klantsegment om energietransitie te ondersteunen

Het afgelopen jaar hebben heel wat gezinnen hun plannen om een woning te kopen tijdelijk op pauze gezet. De sterke stijging van de rentevoeten sinds 2022 in combinatie met hoge vastgoedprijzen en een sterk concurrentiële markt, resulteerde in 2023 in een zwakke vraag naar hypothecair krediet. Desondanks zien we wel dat de vraag naar renovatiekredieten verdrievoudigde. Ook uit de ING-vastgoedstudie van 9 januari 2024 bleek al dat steeds meer gezinnen zich openstellen voor een renovatiewoning en een slechte EPC-score minder en minder een breekpunt is om dergelijke woning te kopen.

​ING wist ook te pionieren met de lancering van de Sustainable Buildings Guide, een interactieve tool die zowel bedrijven als gezinnen op weg zet om de energieprestaties van hun vastgoed te verbeteren. Vandaag begeleidt de bank ongeveer 2.000 bedrijfsklanten om hun vastgoedportefeuille te verduurzamen. Ook voor particulieren biedt deze innovatie antwoorden op de vraag hoe ze hun woning energie-efficiënt kunnen maken en wat dat zal kosten.

Keuzevrijheid bestendigt verdere groei digitale kanalen

Ook bankieren eenvoudig maken blijft onlosmakend verbonden met de bank. Dat betekent onder meer keuzevrijheid in hoe klanten met de bank interageren. In 2023 evolueerde het kantorennet naar een kleiner net van grotere kantoren, mét alle expertise binnen handbereik. De deuren van het kantorennet werden ’s voormiddags opnieuw open gezet zonder dat een afspraak maken nodig is. Naast expertise via een kantoor, blijven digitale kanalen een belangrijke schakel. De chatfunctie draaide op volle toeren met liefst 50% meer klanten die via dat kanaal werden ​ verdergeholpen door één van de medewerkers. Van alle vragen die via chat binnenkomen, nam de ING Digital Assistant (IDA) de helft voor zijn rekening. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar behandelde IDA maar liefst vijf keer meer vragen.

​De effective dienstverlening waar ING België op inzet, vertaalt zich ook commercieel. Zo kochten klanten bijna 73% van de producten die digitaal beschikbaar zijn via de ING Banking-app of de pc of een stijging van ruim 12% en meteen het hoogste cijfer ooit voor de bank. Als we naar de app alleen kijken, gaat het zelfs om een stijging van ruim 34% in vergelijking met vorig jaar.

Ook videobankieren blijft scoren. Voor advies rond hypotheken, beleggingen of verzekeringen, vielen er een kwart meer videogesprekken te noteren in vergelijking met de tweede jaarhelft van 2022. ​ ​

Peter Adams, CEO van ING België:

“Banking made simple blijft het uitgangspunt van onze strategie. Vandaag zien we dat onze inspanningen van de afgelopen drie jaar een sterke impuls hebben gegeven aan het jaarresultaat van de bank. Nu de fundamenten zijn versterkt, zijn we klaar voor een nieuw hoofdstuk: volop inzetten op groei, als een sterke partner die impact creëert voor zowel de Belgische economie als voor álle segmenten van de Belgische samenleving.”

Contacteer ons

Gianni De Muynck
Spokesman & Media Relations Manager, ING Belgium

E: gianni.de.muynck@ing.com

T: +32 478 66 21 58

Terug naar boven