Skip to Content

Sparen en beleggen: een gender- en taalkwestie in België

Analyse van Peter Vanden Houte, chief economist ING België

In het kielzog van de beursrally is ook de ING-beleggersbarometer in februari gestegen tot net onder het neutrale niveau. Voor een meerderheid van de beleggende Belgen geeft sparen een goed gevoel, al is dat vooral het geval bij Nederlandstaligen en bij vrouwen. Niettegenstaande dat de Belgen verwachten dat de spaarrente laag zal blijven, zijn er relatief weinigen die plannen om meer te beleggen in 2019. Beleggen blijkt de mannen dan weer relatief beter te bevallen dan de vrouwen.

Story image

De sterke beursprestaties in de twee eerste maanden van het jaar hebben het vertrouwen bij de beleggers doen terugkeren. Zo steeg de ING-beleggersbarometer in februari met 10 punten tot 98 punten, nog slechts een fractie verwijderd van het neutrale niveau van 100 punten.

Vooral de beursvooruitzichten ogen weer iets positiever. Er zijn wel nog altijd 27% beurspessimisten, maar nu denken toch ook alweer 27% van de Belgische beleggers dat de aandelenkoersen in de komende maanden verder zullen aantrekken (in december was dat slechts 18%). De economische vooruitzichten blijven echter gemengd. De inschatting van de Belgische conjunctuur is wat verbeterd (26% ervoer een verbetering, tegen 18% in januari), maar de vooruitzichten blijven eerder bedrukt: slechts 20% van de respondenten ziet de conjunctuur in de komende drie maanden aantrekken, terwijl 28% een vertraging vreest. Toch zegt 22% dat hij in de komende maanden zeer zeker geld over zal hebben om te sparen, te beleggen of grote uitgaven te doen. Dat is het hoogste percentage sinds juni 2018. 30% zegt zeker niet te kunnen sparen, beleggen of grote uitgaven doen. En dat is dan weer het laagste percentage sinds juni 2018.

Sparen voelt goed

De hamvraag voor de Belgische belegger blijft natuurlijk wat hij met dit geldsurplus moet doen in 2019. Over de spaarrentes maakt de Belg zich weinig illusies: hoewel 18% verwacht (hoopt?) dat de spaarrente zal stijgen, denkt 55% dat ze ongewijzigd zal blijven. Er zijn zelfs 22% van de beleggers die denken dat de spaarrente nog zal dalen! Wat de hypotheekrentes betreft wordt wel rekening gehouden met een stijging. Zo ziet 41% hogere rentes op hypotheekleningen dit jaar, terwijl 10% toch nog op een daling hoopt.

21% van de Belgen verwacht in 2019 meer te zullen sparen dan in 2018, 28% zegt dan weer minder te zullen sparen. Dat de Belgen grote spaarders zijn, blijkt ook uit deze enquête. Zo zegt liefst 69% van de respondenten dat sparen hen een goed gevoel geeft. Interessant is dat bij de Nederlandstaligen dit percentage zelfs 77% bedraagt, terwijl het bij de Franstaligen om 54% van de respondenten gaat. Ook blijkt er een duidelijk verschil te bestaan tussen mannen en vrouwen. Bij de mannen beweert 67% zich goed te voelen als hij spaart, bij de vrouwen loopt dit percentage op tot 74%.

Ondanks de lage spaarrente, lijkt de Belg niet van plan veel meer te gaan beleggen in 2019: amper 12% zal dat doen, terwijl 35% beweert minder te zullen beleggen. 47% van de respondenten vindt dat beleggen hen een goed gevoel geeft, amper 12% is het daar niet bij eens. Toch is ook hier sprake van genderverschillen. Bij de mannen heeft 50% een goed gevoel bij beleggen en slechts 9% beweert het tegendeel. Bij de vrouwen zegt 42% zich goed te voelen bij beleggen, terwijl 15% het daar niet mee eens is. Noteer dat deze enquête werd afgenomen bij mensen die al minstens één beleggingsproduct in portefeuille hebben. Maar zelfs dan blijkt dat vrouwen, hoewel het sparen hen duidelijk meer in de genen zit dan bij mannen, toch meer drempelvrees hebben als het over beleggen gaat.

 

De Beleggersbarometer meet elke maand het vertrouwen van Belgische particuliere beleggers. Dezedrukt het ‘beleggerssentiment’ uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kantar TNS en is een initiatiefvan ING, in samenwerking met de Universiteit Gent, De Tijd en L’Echo. De enquête wordt onlineafgenomen.

 

Terug naar boven