Skip to Content

Restwaarde elektrische wagens gaat de hoogte in

ING Belgium Economic Newsletter

Het marktaandeel van elektrische wagens is vandaag nog klein, maar het is in opmars. Innovaties zorgen ervoor dat de elektrisch rijden aantrekkelijker wordt voor de consument. De actieradius vergroot, de laadtijd verkort, en dit alles terwijl dat de prijs gelijk blijft of zelfs daalt. De restwaarde van elektrische wagens zal volgens ons ook toenemen in de komende jaren. Vandaag is die restwaarde al hoger dan die van dieselwagens. [1]

De belangrijkste barrières voor elektrische wagens zijn de hoge prijs, de lage actieradius en het opladen. [2] Door deze belemmeringen is het marktaandeel van elektrische wagens vandaag nog klein. Als percentage van alle verkochte nieuwe wagens waren elektrische wagens goed voor slechts 1% in België, terwijl 35% van de verkochte wagens dieselwagens en 64% benzinewagens waren. De situatie in België is vergelijkbaar met die in Duitsland (1% elektrische wagens, 32% dieselwagens en 67% benzinewagens). Nederland is een voorloper aangezien 6% van alle verkochte nieuwe wagens elektrisch waren in 2018 (13% dieselwagens en 81% benzinewagens).

Maar nieuwe technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat een grote actieradius en korte oplaadtijden aan een betaalbare prijs steeds meer werkelijkheid worden.

Zo ligt de actieradius van recente modellen vandaag al een stuk hoger dan vroegere modellen, terwijl de prijs dezelfde is of zelfs lager. De Nissan Leaf en BMW i3 zijn hiervan voorbeelden. Vroegere modellen hadden een actieradius van 100km tot 150km, maar bij nieuwste modellen spreekt men van een actieradius van rond de 300km voor dezelfde prijs. Gegeven de gemiddelde dagelijkse afstand van 41km in België lijkt dit meer dan voldoende.

Ook wat het opladen betreft, zien we een aantal ontwikkelingen die in het voordeel spelen van elektrische wagens. Ten eerste wordt de laadtijd steeds korter. Terwijl oudere modellen konden opladen aan een snelheid van 50 kW, zullen de modellen van 2020 opladen aan >100 kW. Dit impliceert dat er 100 kilometer extra kan gereden worden voor elke 10 minuten aan opladen.

Een tweede belangrijk punt wat het opladen betreft, is dat het aantal laadpunten sterk stijgt, zowel van het gewone als snelle type (zie grafiek 1 en 2). In vergelijking met Nederland en Duitsland hinkt België wel sterk achterop.

Story image

Een andere belangrijke parameter die de aankoopbeslissing kan beïnvloeden is de restwaarde. Vandaag zien we dat de restwaarde van elektrische wagens lager ligt dan van benzinewagens, maar hoger dan dieselwagens. In Nederland heeft de Volkswagen e-Golf, bijvoorbeeld, na vijf jaar een restwaarde van 40,7% van de oorspronkelijke aankoopprijs. Een gelijkaardige Golf met benzinemotor heeft een restwaarde van 42,9% en voor een gelijkaardige golf met dieselmotor is dat slechts 32,6%.

We verwachten dat de restwaarde van elektrische wagens verder zal toenemen. Overheidsbeleid, zoals bijvoorbeeld hogere belastingen en rijbeperkingen op benzine- en dieselwagens, ondersteunt de restwaarde. Ook de lagere onderhoudskosten, betrouwbaarheid en lange garanties doen de restwaarde toenemen. Er zijn echter ook factoren die de restwaarde negatief kunnen beïnvloeden. Neem nu een grote en onvoorziene vooruitgang in batterij-technologie. Dit zou de waarde van bestaande elektrische wagens, met de oude technologie, uiteraard negatief beïnvloeden. 

Wat de restwaarde van benzinewagens betreft, denken we dat die stabiel zal blijven in de komende jaren. Er bestaan heel wat verschillende modellen en de brandstofefficiëntie ligt hoog. De Mild hybrid [3] technologie kan er ook voor zorgen dat brandstofconsumptie en operationele kosten dalen. Tegelijkertijd zullen benzinewagens waarschijnlijk meer tegenwind krijgen van overheden die belastingen op de wagen en de brandstof kunnen verhogen. Finaal verwachten we dat de restwaarde stabiel blijft in de komende jaren in vergelijking met vandaag.

Voor dieselwagens zien we het minder rooskleurig. Dezelfde positieve en negatieve effecten op de restwaarde voor benzinewagens zijn van toepassing op benzinewagens. Maar daarbovenop komt nog dat de exportmarkt voor dieselwagens, bijvoorbeeld Oost-Europa, steeds meer verzadigd geraakt, met uiteraard negatieve gevolgen voor de restwaarde.

We kunnen dus concluderen dat de opmars van elektrische wagens ondersteund wordt door innovaties van de batterij-technologie. Dit heeft ook een invloed op de restwaarde van elektrische wagens. De restwaarde van elektrische wagens is vandaag al hoger dan die van dieselwagens. Volgens onze analyse zal dit tegen 2025 ook het geval zijn ten opzichte van benzinewagens.

 

[1] Dit artikel is gebaseerd op de recente ING-studie Future residual values of battery electric vehicles benefit from increased range.
​[2] ING (2017) Breakthrough of EV threatens European car industry.
​[3] Een mild hybrid wagen heeft naast een klassieke verbrandingsmotor ook een kleine elektromotor. Die elektromotor ondersteunt de verbrandingsmotor bij het optrekken. De batterij van de elektromotor laadt automatisch op als de auto remt.

 

 

Terug naar boven