Skip to Content
De financiële opvoeding van jongeren versterken

De financiële opvoeding van jongeren versterken

Fonds voor Financiële Geletterdheid ondersteunt 14 projecten voor een totaalbedrag van ruim 130.000 euro

Een manga, schoolsoftware, een situatiespel, korte animatiefilms: tools genoeg om jongeren vertrouwd te maken met financiële begrippen en concepten. Veertien projecten van middelbare scholen en partnerorganisaties krijgen steun van het Fonds voor Financiële Geletterdheid, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Doel: financiële opvoeding met een creatieve en originele pedagogische aanpak stimuleren.

Financiële opvoeding leert jongeren meer over financiën, in de brede zin van het woord, en geeft hen het vertrouwen om er zelf mee om te gaan. Ze gaat over budgettering, consumptie, salarissen, pensioenen, verzekeringen, belastingen, enz. Jongeren krijgen zo meer inzicht in de maatschappij waarin zij leven en leren weloverwogen beslissingen te nemen in diverse situaties, op verschillende momenten in hun leven. In Vlaanderen zit ze daarom al enkele jaren in de eindtermen en sinds kort is ze ook opgenomen in het curriculum van de scholen in de Federatie Wallonië-Brussel.

Ook het Fonds voor Financiële Geletterdheid, dat in 2018 werd opgericht onder het beheer van de Koning Boudewijnstichting – op initiatief van ING België en partners Amundi Asset Management, AXA Investment Managers, BlackRock Investment Managers, Franklin Templeton en NN Investment Partners* – wil jonge generaties informeren en opvoeden over financiële kwesties om zo het risico op uitsluiting te verminderen. Het eerste initiatief van het Fonds is de steun aan het BELvue Museum voor de interactieve tentoonstelling Het Mysterie van Financiën, het ministerie dat alles over geld en financiën onthult, die op 21 september de deuren opende. Eerder dit jaar deed het Fonds een oproep om middelbare scholen en hun partners, verenigingen en organisaties die met de scholen samenwerken, aan te moedigen om jongeren op een originele en creatieve manier vertrouwd te maken met financiële thema’s en concepten.

Twee jury’s van onafhankelijke deskundigen selecteerden in totaal 14 projecten (tien in Vlaanderen en vier in de Federatie Wallonië-Brussel) die focussen op de financiële opvoeding van middelbare scholieren. Elk project krijgt maximaal 5.000 euro steun (voor scholen) en 15.000 euro (voor partnerorganisaties), voor een totaalbedrag van 132.975 euro.

Hieronder vindt u een een korte beschrijving van vier geselecteerde Nederlandstalige projecten. De volledige lijst van de projecten staan onderaan dit bericht.

 • ‘Op weg naar financiële geletterdheid bij jongeren’ (een situatie- of ervaringsspel) – Thomas More Kempen vzw. Partner: vzw Spectrumcollege campus Beringen.
  ​De partners ontwikkelen een situatie- of ervaringsspel dat zich richt op het sociale aspect van financiële geletterdheid. Dat is uniek, omdat educatief materiaal veelal focust op budgettering. We richten ons tot jongeren uit de arbeidsmarktgerichte finaliteit in de tweede graad van het secundair onderwijs, met een mogelijke uitbreiding naar de doorstroom dubbele finaliteit.
 • ‘WAKOSTA?! in beeld’ CAW Zuid-West-Vlaanderen, i.s.m. leerlingen en leraars uit BUSO opleidingsvormen 3 & 4 en OKAN.
  ​Er worden educatieve animatiefilmpjes ontwikkeld om de leerlingen wegwijs te maken in financiële begrippen en concepten die horen bij een zelfstandig leven. Het project kiest voor deze leerlingen omdat zij doorgaans extra kwetsbaar zijn en des te meer baat hebben bij laagdrempelige, visuele info in klare taal over het thema financiële geletterdheid.
 • ‘Weet aan wat je besteedt’Hogeschool Gent (HOGENT).
  ​Een levensecht en educatief financieel spel voor jongeren van de derde graad secundair onderwijs. De deelnemers nemen financiële en economische beslissingen en ondervinden daar de budgettaire gevolgen van in diverse levensfasen. Hun financiële kennis, vaardigheden en attitudes worden in de klas op scherp gezet.
 • ‘Duurzaam beleggen: een bewuste keuze voor jezelf en je omgeving’UC Limburg vzw.
  ​Een lessenpakket voor leerlingen van de derde graad secundair onderwijs. De nieuwe financiële sleutelcompetenties versterken de financiële achtergrond van alle leerlingen. Samen met sleutelcompetenties rond duurzaamheid krijgt ‘duurzaam beleggen’ een plaats in de nieuwe eindtermen. Dit educatief pakket komt tot stand met de verenigde expertise van financiële experts en vakdocenten economie. Zowel (toekomstige) leraars als leerlingen kunnen ermee aan de slag.

* Het Fonds voor Financiële Geletterdheid is verheugd Schroders Investment Management vanaf eind 2021 als nieuwe partner te mogen verwelkomen.


Contact Koning Boudewijnstichting
​Cathy Verbyst
verbyst.c@kbs-frb.be
+32 2 549 02 78

 

Terug naar boven