Skip to Content

REACTIE OP HET INCIDENT IN CHARLEROI

Donderdag 18 februari vond een incident plaats in een agentschap in Charleroi.

Donderdag 18 februari vond een incident plaats in een agentschap in Charleroi. Wij betreuren deze gebeurtenissen ten zeerste; maar wensen te benadrukken dat er  rekening moet gehouden worden met alle elementen.

Net als de voorbij dagen, bezette een man het agentschap en uitte hij verschillende intimidaties ten aanzien van onze (vrouwelijke) cliënten en werknemers. De man in kwestie werd verscheidene malen verzocht de aanwezige cliënten en medewerkers met rust te laten en het kantoor te verlaten. Ook toen het kantoor de deuren zou sluiten, bleef hij dit weigeren.

Dit agentschap bevindt zich in een buurt waar vaker problemen zijn, wat ook een impact heeft op de werkomstandigheden. Dit is een gegeven dat niet alleen betrekking heeft op het ING-kantoor, maar kadert in een bredere maatschappelijke vraagstuk. ING België is in voortdurend contact met de lokale autoriteiten, de politie en verenigingen die actief zijn in het veld. De medewerkers van ING ondersteunen regelmatig verenigingen in de regio tijdens vrijwilligersdagen.

We betreuren de gebeurtenissen, maar bedreigingen, intimidatie en vandalisme ten aanzien van onze klanten, collega's en gebouwen zijn niet aanvaardbaar. Voor ING België, is het een prioriteit om ten aanzien van onze cliënten en medewerkers ons beroep uit te oefenen en een optimale service aan te bieden in een veilige omgeving. Wij streven ernaar om dergelijke incidenten te voorkomen. We zetten ons hier elke dag voor in, nemen de nodige maatregelen en onderhouden de dialoog met lokale stakeholders.


Voor meer informatie:
Persdienst ING België: + 32 2 547 24 84 of pressoffice@ing.be
Volg ons op Twitter: @INGBelgieNews en @INGBelgiqueNews

Contacteer ons
Vanessa Zwaelens Head of External Communication

Follow ING on