Skip to Content

Reactie naar aanleiding van media-aandacht Panama Papers

ING heeft kennisgenomen van de artikelen over onze activiteiten in Genève. ING herkent zich niet in het beeld dat wordt geschetst. ING is volledig gecommitteerd om zich in alle markten waar zij actief is steeds aan de geldende wetten, regels en ethische normen te houden.

In de afgelopen jaren is er steeds meer aandacht gekomen bij toezichthouders, in de maatschappij en de financiële sector -  en dus ook bij ING  - voor non-financiële risico’s waaronder zaken met onoorbare of maatschappelijk onwenselijke motieven. ING heeft in dit verband vele acties ondernomen op gebieden als customer due diligence en het tegengaan van witwassen en andere vormen van criminaliteit en ongewenst gedrag. Dit kan leiden, en heeft in de praktijk in de afgelopen jaren ook geleid, tot het melden van transacties bij autoriteiten, het blokkeren van transacties en/of het beëindigen van de relaties met klanten. We kunnen niet ingaan op relaties met individuele klanten of mogelijke klanten kunnen ingaan.

Terug naar boven