Reactie naar aanleiding van artikel in het Financieele Dagblad

  • Het artikel in het Financieele Dagblad (gepubliceerd op 7 september 2018) bevat een aantal onjuistheden, waaronder de kop. Het document waar het FD zich op baseert is volledig uit de context gehaald.
  • Het artikel is gebaseerd op één pagina uit een presentatie die eind augustus op een kwartaalbijeenkomst voor managers van ING België en Nederland is gegeven.
  • In de presentatie geven we cijfers weer van onze eigen, interne risicometing. Daarbij is onze eigen beoordeling bewust strenger dan de eisen van de toezichthouder, zodat we daar ruim binnen blijven.
  • De presentatie met de prioriteiten voor het komende kwartaal is zoals gebruikelijk breed gedeeld binnen onze organisatie.
  • ‘Being a safe, secure and compliant bank’ is onze belangrijkste prioriteit en dat wordt in presentaties voor collega’s regelmatig benadrukt.
  • De risico-update richt zich niet op het issue waar ING eerder deze week een schikking voor heeft getroffen in Nederland, maar we begrijpen dat alles wat te maken heeft met risico’s en ING nu onder een vergrootglas ligt.
Corporate
Contacteer ons

Press Office - ING Belgium

Press Office - ING Belgium