Skip to Content

Ondertekening Collectieve Arbeidsovereenkomsten

De directie en de sociale partners hebben op woensdag 29 maart 2017 verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten ondertekend.

De directie en de sociale partners hebben op woensdag 29 maart 2017 verschillende collectieve arbeidsovereenkomsten ondertekend in antwoord op het transformatieplan 2017-2021, dat in oktober 2016 werd aangekondigd.

Via deze akkoorden hebben de directie en de sociale partners hun bereidheid onderstreept om tot een evenwichtig geheel van maatregelen te komen. Het is daarbij de bedoeling om:
1. het aantal collectieve ontslagen te beperken;
2. begeleidingsmaatregelen voor te stellen voor de werknemers;
3. flexibele arbeidsvoorwaarden aan te bieden aan alle werknemers;
4. aantrekkelijke loonvoorwaarden aan te bieden aan alle werknemers.

Ivo Pareyns, Human Resources Director: "Het transformatieplan dat op 3 oktober werd voorgesteld, heeft tot doel ING voor te bereiden op de marktontwikkelingen. Ons ambitieus transformatieplan vergt een sociaal plan en andere begeleidingsmaatregelen die even ambitieus zijn. Daarom hebben de sociale partners – ondanks hun terughoudendheid ten aanzien van het transformatieplan - intensief samengewerkt met de directie om tot deze evenwichtige akkoorden te komen. In geval van uitvoering van het plan maken deze akkoorden het mogelijk om alle medewerkers te ondersteunen, en zorgen ze er tegelijkertijd voor dat ING een respectvolle en aantrekkelijke werkgever blijft. Deze maatregelen zijn essentieel om onze toekomst veilig te stellen, en ik ben de sociale partners dankbaar voor het nemen van hun verantwoordelijkheid."


De details van dit akkoord vind je hier:

Volgende stappen:
De volgende stappen zijn de bevestiging door de raad van bestuur (nu donderdag) en de officiële mededeling van deze beslissingen aan de bevoegde autoriteiten (nu vrijdag).

Persdienst ING Belgie:
Vanessa Zwaelens: T: + 32 2 547 24 84, M: 0474 74 14 29, vanessa.zwaelens@ing.be

Contacteer ons
Vanessa Zwaelens Head of External Communication
Vanessa Zwaelens Head of External Communication

Follow ING on