Skip to Content
Nieuwe Collectieve Arbeidsovereenkomsten leggen de basis voor de toekomstige manier van werken bij ING België

Nieuwe Collectieve Arbeidsovereenkomsten leggen de basis voor de toekomstige manier van werken bij ING België

Vrijdag, 5 maart 2021 - Brussel - ING België en de meerderheid van de sociale partners hebben nieuwe Collectieve Arbeidsovereenkomsten ondertekend. Deze akkoorden stellen de bank in staat om vooruitgang te boeken in haar ambitie om een koploper te zijn in digitale bankdiensten. De focus van deze overeenkomsten is tweeledig. Het eerste deel creëert een kader om de interne werkmobiliteit te bevorderen door herscholing en bijscholing, en de medewerkers te begeleiden in het kader van de voortdurende maatschappelijk evoluties en de banksector in het bijzonder. Het tweede deel legt de basis voor de toekomstige manier van werken bij ING, met o.a. de ambitie van gemiddeld 50% thuiswerk.

De digitalisatie, gecombineerd met een fysiek en digitaal aanbod, is en blijft een belangrijk aandachtspunt voor de toekomst van ING. De nieuwe Collectieve Arbeidsovereenkomsten (CAO) stellen de bank in staat haar eigen model te herzien door haar medewerkers te ondersteunen zodat zij andere functies kunnen vervullen, zich kunnen richten op advies aan klanten en meer digitale oplossingen kunnen aanbieden.

SETCA-BBTK, CNE en ACV puls hebben de nieuwe CAO's bekrachtigd terwijl ACLVB-CGSLB die verworpen heeft. ING België betreurt deze situatie en respecteert de beslissing van de liberale partner die geen impact heeft op de uitvoering van de overeenkomsten. ​

“Wat we vandaag presenteren, is het resultaat van een constructieve dialoog met de meerderheid van onze sociale partners, die ik ook wil bedanken voor hun flexibiliteit. De Collectieve Arbeidsovereenkomsten stellen ons in staat om vooruit te gaan, om te blijven investeren in onze medewerkers en om de basis te leggen voor de toekomstige manier van werken bij ING. Het is de weerspiegeling van hoe wij bij ING een onderscheidende en innovatieve werkomgeving zullen bieden. Bovendien zullen deze overeenkomsten ervoor zorgen dat we blijven inspelen op de veranderende behoefte en gedrag van onze klanten.”Peter Adams, CEO ING België

Een antwoord op de realiteit van vandaag en een voorbereiding op de uitdagingen van morgen
​Om de toekomstige uitdagingen aan te gaan en de dienstverlening aan haar klanten te blijven verbeteren, moet ING haar aanpassingsvermogen en haar vakmanschap verhogen. Daarom is de eerste overeenkomst gericht op het creëren van een kader om de interne werkmobiliteit te bevorderen en alle medewerkers te begeleiden bij de voortdurende evoluties van de bank. Dit is een antwoord op de steeds veranderende omstandigheden, de uitdagende economische context en het snel veranderende klantengedrag. Daarom zal ING België een 'job-to-job incubator' lanceren, die medewerkers zal begeleiden naar nieuwe werkmogelijkheden binnen ING.

“Met deze nieuwe overeenkomsten neemt ING een volgende stap in modern werkgeverschap waar we onder meer de mogelijkheid geven om - wanneer mogelijk - ​ 50% vanuit huis en 50% vanop kantoor te werken. ING blijft ook investeren in talent en vaardigheden om haar ambitie waar te maken om zich te onderscheiden als koploper op het gebied van digitale bankdiensten. Door bijscholing en herscholing, gericht op toekomstbestendige capaciteiten, versnellen we het vakmanschap van onze medewerkers. We zullen heroriëntatie naar andere jobs stimuleren, in lijn met de digitale en datagedreven strategie van ING.”Maarten van Beek, HR Director ING België & Nederland

Deze overeenkomsten hebben betrekking op 2021 (inclusief de aankondigingen van 8 december 2020 die vanaf nu zullen worden uitgevoerd) tot eind 2023.

Een onderscheidende en innovatieve werkomgeving
Het tweede deel van de overeenkomsten (voor onbepaalde duur) heeft betrekking op de meer dan 7.000 medewerkers en legt de basis voor de toekomstige manier van werken bij ING. Er zijn verschillende nieuwe maatregelen gedefinieerd die uitgaan van het welzijn en de behoeften van de medewerkers en die onder meer het volgende omvatten:

  • Thuiswerk (vanaf 1 mei 20211)
    • de ambitie om een gemiddelde van 50% thuiswerk te bereiken
    • vanuit huis of vanaf een andere locatie in Europa2
  • Een budget toegekend aan de werknemers om hen thuis uit te rusten met ergonomisch bureaumateriaal
  • ING greep ook de gelegenheid aan om bij te dragen tot de duurzame trend van de combimobiliteit, die de werknemers de mogelijkheid biedt om verschillende vervoermiddelen te combineren tijdens hun woon-werkverplaatsingen.


1 Op voorwaarde dat de coronamaatregelen dit toelaten
2 Binnen bepaalde grenzen, zoals een maximum van 30 dagen

 

 

Downloads

Terug naar boven