Meer dan een op de drie beleggers verwacht beursstijging komende maanden

Meer dan een op de drie beleggers verwacht beursstijging komende maanden

ING-beleggersbarometer juni 2020: beleggers verwachten stijgende beurskoersen in gezondheidszorg, technologie en elektronica

Nadat de ING-beleggersbarometer in maart een historisch dieptepunt bereikte (58 punten), is de indicator sindsdien traag aan het stijgen. Dit is vooral te danken aan het afzwakken van de pandemie in Europa en de beursprestaties van juni. Toch staat het vertrouwen van de beleggers nog altijd op een laag pitje. Ze verwachten overigens erg uiteenlopende sectorresultaten in de komende jaren. Zo denken zes op de tien beleggers dat de beurskoersen van de farmaceutische en gezondheidszorgsector in de komende drie jaar zullen stijgen, net als technologie, IT-consultancy en elektronica.

De ING-beleggersbarometer steeg in juni van 79 naar 88 punten. In normale tijden zou dit een stevige vooruitgang betekenen. Maar de huidige periode is allesbehalve normaal. Vergeet niet dat de barometer in maart zijn slechtste niveau optekende sinds de start van de enquête in 2004. Door het afzwakken van de pandemie in Europa en in Azië, recht de economie beetje bij beetje de rug, wat een positief effect heeft op het vertrouwen van de beleggers. Op het huidige niveau is hij wel nog ver verwijderd van het neutrale niveau (100 punten). Hiermee wordt een belangrijk kenmerk van de huidige economische schok bevestigd: de economische activiteit kan zich door de versoepeling van de lockdown wat herstellen, maar de onzekerheid blijft. De belegger vormt hierop geen uitzondering. 

Het aandeel van de ondervraagden dat de economische situatie in de komende drie maanden ziet verbeteren is lichtjes gestegen (van 31% in mei tot 33% in juni). Toch gaat 42% nog altijd uit van een verslechtering, ook al is het aandeel doemdenkers (die een 'grote' achteruitgang verwachten) gedaald van 21% tot 13%. 

Een op de drie beleggers verwacht beursstijging 

Wat de aandelenmarkt betreft, zijn de meningen verdeeld: terwijl 33% van de beleggers een beursstijging verwacht in de komende drie maanden, en 4% zelfs een sterke stijging verwacht, rekent 27% op een daling en 10% op een sterke daling. De verhouding tussen optimisten (37% van de ondervraagden) en pessimisten (37% van de ondervraagden) is in evenwicht.

"Deze situatie toont ook aan hoe verwarrend deze situatie is voor de beleggers. Enerzijds is de economische herstelfase koren op de molen van de optimisten. Maar anderzijds worden de pessimisten in hun overtuiging gesterkt door de zwakke economie."
Philippe Ledent, Senior Economist ING België

Deze onzekerheid vertaalt zich in het algemeen in een lagere risicobereidheid bij beleggers: 39% denkt dat het geen goed moment is om te beleggen in riskante sectoren (tegenover 28% dat denkt dat het wel een goed moment is). Daarnaast denkt 36% van de beleggers dat het een goed moment is om te beleggen in niet-riskante sectoren, tegenover slechts 21% dat denkt dat het geen goed moment is. Het valt op dat de sterke beursstijgingen menig belegger doet twijfelen, gelet op de slechte economische nieuwsberichten. Het is dan ook normaal dat wie ervoor kiest om te beleggen, dit doet in de minst riskante sectoren. 

Tenslotte denkt 62% van de ondervraagden dat hun financiële situatie stabiel zal blijven in de komende drie maanden, een cijfer dat in de buurt ligt van het historisch gemiddelde (63%). In april was slechts 44% die mening toegedaan.     

Winnaars en verliezers van morgen

ING peilde bij de beleggers in juni ook naar hun verwachtingen voor de economische sectoren. We weten immers dat ze niet allemaal even hard geraakt werden door de huidige crisis. Maar de effecten ervan zullen mogelijk ook op langere termijn voelbaar zijn: sommige sectoren zullen het moeilijker hebben om de rug te rechten dan andere. In sommige sectoren zullen er zich ook structurele veranderingen voordoen vanwege de omvang van de crisis, het trage herstel of door een verandering in de manier van consumeren. Dit komt duidelijk tot uiting in de verwachtingen van beleggers.

Beleggers verwachten stijgende beurskoersen in farmaceutica, gezondheidszorg, technologie en elektronica 

Het hoeft niet te verbazen dat een grote meerderheid (62%) denkt dat de beurskoersen van de farmaceutische en gezondheidszorgsector in de komende drie jaar zullen stijgen. Slechts 7% denkt dat de koers zal dalen. Onmiddellijk daarna volgt de sector technologie, IT-consultancy en elektronica (58% van de ondervraagde beleggers denkt dat de koersen zullen stijgen, terwijl slechts 11% denkt dat de koers zal dalen).

"Deze sectoren zijn de grote winnaars van deze crisis. Het valt op dat vooral  beleggers die ouder zijn dan 55 jaar hiervan overtuigd zijn."
Philippe Ledent, Senior Economist ING België

Voor de sectoren (i) chemie en metalen, (ii) energie, water en afvalverwerking (iii) grondstoffen en (iv) telecommunicatie blijven de meningen over het algemeen positief, zij het minder uitgesproken dan voor de twee bovenstaande sectoren. De grote verliezer van deze crisis (ten minste vanuit het oogpunt van de beurswaarderingen en de mening van de ondervraagden) is de toeristische sector (56% van de beleggers is pessimistisch voor de komende drie jaar, terwijl slechts 17% optimistisch is). De sectoren handel en commerciële diensten (36% pessimisten tegenover 23% optimisten) en landbouw (34% pessimisten en 17% optimisten) zullen volgens de ondervraagden eveneens negatief beïnvloed worden. Voor de andere sectoren zijn de meningen sterker verdeeld.

Economic Research
Contacteer ons

Safia Yachou - Head of Media Relations, ING België

Safia Yachou - Head of Media Relations, ING België