Skip to Content
Meer dan 1 op 2 Belgische beleggers ziet spaarrente nog minstens twee jaar niet veranderen

Meer dan 1 op 2 Belgische beleggers ziet spaarrente nog minstens twee jaar niet veranderen

ING-beleggersbarometer april stijgt naar hoogste peil in twee jaar

Woensdag 19 mei 2021 – Brussel – De ING-beleggersbarometer stijgt naar het hoogste peil in twee jaar, wat erop wijst dat de Belgische belegger licht aan het einde van de tunnel ziet. Tegelijkertijd steeg ook de inflatieperceptie. Dat neemt niet weg dat meer dan een op de twee Belgische beleggers de spaarrente nog minstens twee jaar op het huidige peil ziet staan.

Na een tijdelijke verzwakking in maart stijgt de ING-beleggersbarometer in april fors tot 107 punten, het hoogste peil in twee jaar en ruim boven het neutrale niveau van 100 punten. Een belangrijke aandrijver van het hoger beleggersvertrouwen is dat 33% van de respondenten denkt dat de Belgische economie in de komende maanden zal aantrekken, terwijl er toch nog 35% zwartkijkers zijn. We moeten echter wel al teruggaan tot september 2018 om relatief meer optimisten te vinden. “Het gevoel dat met de vooruitgang van de vaccinatiecampagne er stilaan licht aan het einde van de tunnel komt, reflecteert zich waarschijnlijk in de economische verwachtingen,” stelt Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België. Ook de beursverwachtingen zijn opperbest: 40% van de beleggers ziet de aandelenkoersen in de komende maanden verder stijgen, terwijl amper 25% een terugval vreest. Dit vertaalt zich echter nog niet echt in toenemende beleggingsintenties. Het aantal beleggers dat het een goed moment vindt om in meer risicovolle sectoren te beleggen, daalt zelfs lichtjes t.o.v. maart. Het percentage beleggers dat nu heil ziet in een investering in minder risicovolle sectoren blijft met 34% steken op het peil van maart. Voor alle duidelijkheid: dat is een relatief hoog peil, maar in het licht van de hooggespannen beursverwachtingen, zou men een hoger percentage verwachten.

Meer dan helft regelmatige beleggers vinden lage rentebeleid ECB goede zaak

Door het monetaire beleid van de ECB staat de kortetermijnrente nu al een aantal jaren rond het nulpunt. Daar zijn spaarders niet noodzakelijk gelukkig mee, maar bij de Belgische beleggers kan de ECB toch op veel begrip rekenen. Zo zegt liefst 45% dat dit een goede zaak voor de economie is, terwijl amper 18% de tegenovergestelde mening is toegedaan. Merkwaardig genoeg vindt “maar” 39% van de beleggers dat het een goede zaak is voor de beurs, terwijl 19% het een slechte zaak vindt. Maar misschien wordt dit antwoord sterk beïnvloed door de minder regelmatige beleggers die dit vooral lijken te denken. Bij de meer regelmatige beleggers vindt immers meer dan de helft dat de aandelenkoersen garen hebben gesponnen bij het soepele monetaire beleid van de centrale bank.

Corona-inflatie: prijzen voor levensonderhoud sneller gestegen volgens 71% van de respondenten

​De inflatie lijkt zijn dieptepunt voorbij en dat is ook de Belgische beleggers niet ontgaan. Liefst 71% van de respondenten zegt dat de prijzen voor het levensonderhoud tijdens de coronacrisis sneller zijn gestegen dan normaal. “Dit komt omdat mensen hun inflatieperceptie vooral gebaseerd is op frequente aankopen zoals voeding, zelfs als de andere prijzen nauwelijks zijn gestegen,” aldus Peter Vanden Houte. ​

Story image

En laat het nu net de voedingsprijzen zijn die vorig jaar relatief sneller gestegen zijn dan de andere prijzen. Geen wonder dus dat 74% stelt dat zijn winkelkar opmerkelijk duurder is dan een jaar geleden. Nog altijd 50% denkt dat eens de pandemie voorbij is, de prijzen sneller dan normaal zullen blijven stijgen. Slechts 15% gelooft daar niet in.

Toch denken de Belgische beleggers niet dat dit veel aan de korte-termijn rente zal veranderen. Amper 8% denkt dat die binnen het jaar zal veranderen. Daarentegen denkt liefst 55% van de respondenten dat de spaarrente nog minstens 2 jaar op het huidige peil zal blijven staan. Dat betekent dat beleggers hun heil elders zullen moeten zoeken als ze geen koopkracht willen verliezen.

Story image

 

 

Terug naar boven