Mannen en vrouwen kijken anders naar beleggingen

De “gender gap” tussen mannen en vrouwen is meer dan ooit een actueel thema. Naast de loonkloof, die impliceert dat vrouwen minder goed betaald worden dan mannen, bestaat er een ander belangrijk verschil met aanzienlijke gevolgen: mannen en vrouwen investeren op een andere manier. Deze ING Focus Vermogen buigt zich over deze problematiek. 

(Volledige studie en infografiek in bijlage)

We kunnen besluiten dat:

 • Vrouwen minder investeren dan mannen. 23% van de Belgische vrouwen verklaart dat ze zelf over investeringen beschikken tegenover 37% van de mannen.
 • Vrouwen geneigd zijn in absolute termen minder geld te investeren dan mannen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat de accumulatie van het vermogen tijdens de levensduur over het algemeen lager is bij vrouwen dan bij mannen.
 • Vrouwen investeren gemiddeld een minder groot aandeel van hun totale vermogen dan mannen: 21% tegenover 29% voor de mannen. Dat komt vooral omdat vrouwen geloven dat ze een lagere financiële kennis hebben dan mannen.

Dit verschil tussen mannen en vrouwen inzake investeringen is een belangrijke handicap voor vrouwen wanneer ze de pensioenleeftijd bereiken, want:

 • De levensverwachting van vrouwen is hoger dan die van mannen (met name 4,7 jaar langer).
 • Het wettelijke pensioen van vrouwen ligt gemiddeld lager (gemiddeld € 350 bruto minder per maand voor werknemers).
 • Vrouwen hebben minder vaak een werkgever die bijdraagt tot hun pensioen (tweede pijler).
 • Ze beschikken doorgaans ook minder over een persoonlijk pensioenspaarplan (derde pijler).

Daarnaast hebben vrouwen een andere kijk op investeren:

 • Vrouwen hebben doorgaans een grotere afkeer van risico dan mannen en ze staan vaak pessimistischer tegenover de winstverwachtingen. Dat leidt er toe dat vrouwen vaker denken dat ze geen financieel voordeel kunnen halen wanneer ze investeren of hun vermogen beleggen op de beurs.
 • Ze hebben een langetermijnvisie die ertoe leidt dat de frequentie van hun transacties lager is.
 • Ze zijn minder snel "overmoedig".
 • Ze informeren zich beter voordat ze een transactie uitvoeren.

De maatschappij zou er dan ook baat bij hebben dat vrouwen meer zouden investeren, zodat de verschillen tussen mannen en vrouwen inzake vermogensbeheer kunnen afnemen… Is dit niet een uitdaging voor financiële educatie?

Volledige studie en infografiek in bijlage.

Economic Research
Contacteer ons

Julie Kerremans - Media Relations

Julie Kerremans - Media Relations