Skip to Content
Macro-economische vooruitzichten ING België: matige groei, met beperkte inflatie- en rentedalingen

Macro-economische vooruitzichten ING België: matige groei, met beperkte inflatie- en rentedalingen

Vooruitzichten voor de financiële markten: aandelenmarktrally breidt zich uit

Vrijdag 21 juni 2024 - Brussel - Ondanks de aanhoudende geopolitieke spanningen, blijft de wereldeconomie in de tweede jaarhelft aan een matig tempo groeien, terwijl de inflatoire druk maar langzaam afneemt. De hoop dat de rente in het komende halfjaar fors kan dalen, kan dan ook best worden opgeborgen, volgens Peter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België. Vandaag geeft hij samen met ING-strateeg Steven Vandepitte een zicht op de economische en financiële vooruitzichten voor de tweede jaarhelft van 2024. Tijdens de persconferentie geeft de hoofdeconoom nog aan dat de noodzakelijke forse begrotingssaneringen in Europa op korte termijn voor wat spanningen binnen de eurozone zouden kunnen zorgen, wat tijdelijk in de kaart van de dollar speelt. Wat betreft de beleggingsstrategie, stelt Steven Vandepitte dat na een sterke eerste jaarhelft voor de beurs, de funderingen van de beursrally redelijk sterk ogen. De sterkere winstgroei zou tussen nu en het einde van het jaar tot een 'verbreding' van de haussemarkt moeten leiden, voorbij de grote kapitalisaties van de IT-sector en ten voordele van andere, meer cyclische segmenten zoals kleine kapitalisaties.

​Macroeconomische vooruitzichten

De wereldeconomie presteerde in de eerste helft van 2024 behoorlijk, hoewel er nog altijd heel wat risico’s de voortzetting van het huidige matige groeiprofiel stokken in de wielen kunnen steken. Zo zijn de geopolitieke spanningen o.a. in Oekraïne en het Midden-Oosten geenszins verdwenen. Dit is een factor die op het vertrouwen kan wegen, hoewel, behoudens een forse ontsporing van de situatie, het negatieve effect op de groei in de industrielanden vermoedelijk niet meer dan 0.1 procentpunt bedraagt.
​De snelle opmars van artificiële intelligentie is een positief gegeven voor de wereldeconomie, al zal het effect op macro-economisch vlak vermoedelijk maar binnen enkele jaren merkbaar zijn.

​Hoewel de centrale banken er vooralsnog in geslaagd zijn om de inflatie al fors naar beneden te duwen zonder grote economische schade aan te richten, blijkt de “laatste kilometer” om de inflatie duurzaam naar 2% te duwen de moeilijkste.

Gezien het steeds grotere gewicht van de dienstensector in de economie, een sector die minder gevoelig is aan de rente dan de kapitaalintensieve industrie of de bouwsector, duurt het nu mogelijk langer vooraleer de monetaire politiek effect sorteertPeter Vanden Houte, hoofdeconoom van ING België

Matige groei wereldwijd

De Amerikaanse economie, waarvan al een hele tijd wordt verwacht dat ze fors stoom zal aflaten, hield tot nu toe verrassend goed stand. Het spaarsurplus dat de gezinnen tijdens de pandemie hadden gespaard, is nu wel zo goed als volledig uitgegeven en de stijgende wanbetalingen op de kredietkaarten geven aan dat consument het in de tweede jaarhelft waarschijnlijk wat kalmer aan zal moeten doen. Ook blijven er toch nog altijd problemen in de commerciële vastgoedmarkt die op de groei zouden kunnen wegen. Het is echter te vroeg om over een recessie te spreken en de VS zal voor het hele jaar vermoedelijk nog altijd rond de 2,5% groeien.

Na de technische recessie in de tweede jaarhelft van 2023 heeft de eurozone sinds het begin van het jaar opnieuw met economische groei aangeknoopt. De lagere energieprijzen, de positieve evolutie van de koopkracht en de gevorderde afbouw van de voorraden zou de groei moeten ondersteunen. “Er zit echter weinig versnelling in, want het fiscaal beleid zal onder impuls van Europa restrictiever worden en we zien ook dat de langdurige malaise in de industrie nu toch ook voor ontslagrondes begint te zorgen,” meent Peter Vanden Houte. Meer dan 0,8% groei zit er dit jaar niet in, al heeft dat ook te maken met een negatief overloopeffect van 2023. België, dat een recessie in de tweede jaarhelft van 2023 wist te vermijden, doet het met 1,2% voorlopig nog altijd iets beter dan het eurozonegemiddelde.

De Chinese motor geraakt maar niet op toerental door de voortdurende malaise in de vastgoedmarkt, ondanks de pogingen van de Chinese overheid om de sector te ondersteunen. Intussen zorgt de zwakke consumptievraag voor overcapaciteit in de industrie. Dit surplus aan productie wordt aan verminderde prijzen op de wereldmarkt afgezet. Dat zou in principe kunnen helpen de inflatie hier te beteugelen, maar de stijgende importtarieven die het Westen aan China oplegt, maakt dit effect grotendeels ongedaan.

Inflatie in een neerwaartse trend , maar opwaartse risico’s blijven op langere termijn

Hoewel de inflatie een heel stuk naar beneden is gekomen, blijven er nog wat haarden van prijsdruk, vooral in de dienstensector, waar loonkosten een grote rol spelen. Ook de stijging van de scheepstarieven door de onrust in het Midden-Oosten, zou het desinflatieproces wat kunnen vertragen. Toch zou tegen eind dit jaar de inflatie zowel in de VS als in Europa lager moeten staan dan vandaag.

We moeten er wel rekening mee houden dat de er een verhoogde inflatiedruk op langere termijn blijft. Zo zijn de beleidsvoorstellen van Donald Trump, die de grootste kanshebber is op het Amerikaanse presidentschap, duidelijk inflatoir. Ook klimaatverandering, de energietransitie en de voortschrijdende deglobalisering zijn factoren die de inflatie structureel hoger kunnen houdenPeter Vanden Houte

Korte-termijnrente zal zakken, lange rente heeft minder neerwaarts potentieel

Dit maakt de oefening voor de centrale banken moeilijk. Enerzijds kunnen ze door de slechts langzaam afkalvende inflatie niet te snel gaan in het verlagen van de rente. Bovendien zijn de centrale bankiers er steeds meer van overtuigd dat het neutrale niveau van de rente hoger ligt dan voor de pandemie het geval was.

De korte rente zal dit jaar nog naar beneden gaan, zowel in de VS als in Europa. Dat er nog onzekerheid bestaat over het aantal rentestappen is uiteindelijk niet zo belangrijk. Wat belangrijker is, is het potentieel van verdere renteverlagingen in 2025. En daar denken we dat de ECB uiteindelijk de rente tot 2,50% zal verlagen. In de VS zien we de korte rente, in een Trumpscenario, terugvallen tot 4%, wat nog altijd relatief hoog isPeter Vanden Houte

Gezien de langetermijnrente al een stuk onder de kortetermijnrente ligt, is het potentieel van verdere dalingen zeer beperkt. De rentecurve zal immers geleidelijk moeten normaliseren en ook de afbouw van de obligatieportefeuilles van de centrale banken hebben een bodem onder de rente gezet. In het licht van de moeilijke begrotingssaneringen in Europa, zou dat ook de rentespreads wat hoger kunnen houden dan we tot nu toe gewend waren.

De volatiliteit van de euro-dollar wisselkoers is in het voorbije anderhalf jaar naar het laagste peil sinds de creatie van de euro teruggevallen, met een koers die grosso modo tussen de 1,05 en de 1,10 schommelt. Hoewel de dollar fundamenteel aan de dure kant noteert, profiteert de “greenback” van oplopende spanningen binnen de eurozone. Pas wanneer de rust binnen de Monetaire Unie terugkeert en er duidelijkere signalen zijn van een forse groeivertraging in de VS, zou de dollar opnieuw wat terrein moeten inleveren.

Vooruitzichten voor de financiële markten

Na een sterke eerste jaarhelft voor de beurs - waarin aandelen met bijna 14% (in euro's) opveerden - ogen de “fundamentals” van de beursrally redelijk solide. ​

Wanneer de economie in het verleden vertraagde zonder in een recessie te belanden en de centrale banken de rente opnieuw begonnen te verlagen beloofde dit doorgaans veel goeds voor risicoactiva Steven Vandepitte, strateeg bij ING België

In de zeven vergelijkbare fases in de VS sinds 1950, leverde de S&P 500-index gemiddeld een rendement op van 15% in de 12 maanden na de eerste renteverlaging door de Federal Reserve (Fed).

Dit betekent niet dat de beurskoersen in rechte lijn naar boven zullen gaan. Het is zeer waarschijnlijk dat er een paar schokken zullen zijn, vooral gezien de onzekerheden rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Maar de sterkere winstgroei zou tussen nu en het einde van het jaar tot een 'verbreding' van de haussemarkt moeten leiden. En die trend is al bezig, aangezien 68% van de aandelen uit de MSCI World Index nu boven hun voortschrijdend gemiddelde op 200 dagen noteert, in vergelijking met 32% op het einde van oktober 2023!

De 'Magnificent 7' zijn niet langer alleen...

Als er meer aandelen bijdragen aan de stijging van de beurskoersen, dan geeft dit de markt doorgaans een boost omdat er meer kapitaal naar de beurs vloeit. Toen de beurs in 2015 en 2018 piekte, noteerde 80% van de aandelen boven hun gemiddelde van de voorbije 200 dagen. In dat opzicht kan de verbreding van de rally, ertoe leiden dat conjunctuurgevoeligere aandelen, die al geruime tijd genegeerd worden door beleggers, een deel van hun achterstand inlopen op de megacaps uit de IT-sector en een grotere bijdrage leveren aan het resultaat van de beursindicesSteven Vandepitte

De eerste signalen van deze trend zijn al zichtbaar, aangezien de 'Magnificent 7’ op Wall Street - Apple, Google, Microsoft, Amazon, Tesla, Meta (het vroegere Facebook) en Nvidia - die tussen januari en mei 2023 goed waren voor bijna 90% van de winst voor de S&P 500, hun invloed op de Amerikaanse beurs intussen zagen teruglopen tot minder dan 60% in dezelfde periode in 2024!

En deze trend zal normaal nog in intensiteit toenemen, vermits analisten verwachten dat de kloof tussen de winstgroei van de techreuzen en die van de rest van de markt in de komende kwartalen kleiner zal worden. In het eerste kwartaal van 2024 is meer dan de helft van de winstgroei van 7,4% voor de S&P 500 alleen al te danken aan de technologiesector, waarvan de winst per aandeel met 23% gestegen is (berekend op jaarbasis). Maar dit aandeel zal naar verwachting afzwakken tot minder dan een tiende tegen het vierde kwartaal van 2025!

Aangezien hun invloed vooralsnog groot is, behouden we deze groeiaandelen uit de technologie- en communicatiedienstensector in onze portefeuilles. Hun winstgevendheid op langere termijn zal wellicht ondersteund worden door de enorme kansen die de opkomst van artificiële intelligentie biedt.

Cyclische aandelen herstellen zich...


Maar cyclische aandelen, zoals de industriële waarden en “small caps”, die vorig jaar daalden omdat er gevreesd werd voor een recessie, zouden hun herstel sinds het begin van het jaar moeten voortzetten: ondanks de gematigde groeivooruitzichten stegen ze gemiddeld met 15% (in euro), in vergelijking met 8% voor defensieve sectoren.

Voorkeur voor bedrijfsobligaties

De groeiende risicobereidheid komt ook tot uiting op de obligatiemarkt, met onze voorkeur voor bedrijfsobligaties, en dan vooral uit de “investment grade” categorie, in plaats van overheidsobligaties, die het moeilijk hebben omdat de markt haar verwachtingen voor renteverlagingen door de Fed naar beneden heeft bijgesteld. De rentefutures, die in het begin van het jaar nog uitgingen van een renteverlaging van 1,70% in de Verenigde Staten, verwachten nu slechts een daling van 0,45% dit jaar omdat de Amerikaanse economie veel beter standhoudt dan verwacht. Maar dit economisch klimaat blijft gunstig voor obligaties van goede kwaliteit. Hoewel hun risicopremie al fors gedaald is en nu op een heel laag niveau noteert, blijft ING de voorkeur geven aan deze subcategorie omdat ze een aantrekkelijke rente oplevert (gemiddeld 3,9%, in vergelijking met 0,9% op het einde van 2020), vooral in vergelijking met het gemiddelde dividendrendement van aandelen (2%).

### Einde persbericht ###

Bijkomende informatie
​pressoffice@ing.be

+32 478 66 21 58 47 16 04

Over ING België

ING België is een universele bank die financiële diensten aanbiedt aan particulieren, ondernemingen en institutionele cliënten. ING Belgium S.A./N.V. is een dochtervennootschap van ING Group N.V. via ING Bank N.V. (www.ing.com).  

 ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese aanwezigheid die bancaire diensten aanbiedt via zijn werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING is om mensen in staat te stellen steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 60.000 werknemers van ING bieden diensten op het vlak van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in ruim veertig landen.

 De aandelen van ING Groep noteren op de beurzen van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussel en op de New York Stock Exchange (ADR's: ING US, ING.N). 

 Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de strategie van ING, wat blijkt uit de leidende positie van ING in sectorbenchmarks. De Environmental, Social and Governance (ESG) rating van ING door MSCI werd in juli 2023 bevestigd met 'AA'. Sinds december 2023 beschouwt Sustainalytics het beheer van materiële ESG-risico's door ING als 'sterk'. Aandelen ING Groep zijn ook opgenomen in belangrijke duurzaamheids- en ESG-indexproducten van toonaangevende aanbieders Euronext, STOXX, Morningstar en FTSE Russell. 

 

 

Contacteer ons

Press Office ING Belgium
ING Belgium

E: pressoffice@ing.be

M: +32 478 66 21 58

Terug naar boven