Skip to Content

Love. Hate. Debate.

Start a conversation with the ING Collection

“This is not an exhibition. And you are not just a visitor.” Met die woorden worden bezoekers verwelkomd op de tentoonstelling Love. Hate. Debate. Start a conversation with the ING Collection, een tentoonstelling die loopt in het ING Art Center tot en met 15 maart 2020. De zowat 60 stukken uit de collectie van de bank, nodigen de bezoeker uit om na te denken over de bijzondere relatie die elkeen kan hebben met een kunstwerk. En ook om verder te gaan dan de eerste indrukken en in gesprek te treden met het werk, met zichzelf en met de wereld rondom hem of haar.

Oog in oog staan met een kunstwerk, het is een moment om gevoelens te laten spreken, vragen te laten opkomen. Het zijn die onzichtbare dialogen tussen kunstwerk, toeschouwer en maatschappij die Love. Hate. Debate. Start a conversation with the ING Collection in de kijker wil zetten. Uitgaande van verschillende vragen, zowel over geschiedenis als over het individu, wordt deze tentoonstelling gedreven door de wil om te luisteren, te delen en uit te wisselen. ING is ervan overtuigd dat men kunst samen moet beleven en probeert dus niet alleen maar het woord te nemen. Even belangrijk is het om anderen het woord te geven, niet alleen deskundigen en kunstminnaars maar zoveel mogelijk mensen.

 Dat is precies de boodschap die de communicatiecampagne van de tentoonstelling uitdraagt. Deze is gebaseerd op de soms wat ongewone commentaren die je zou kunnen horen wanneer iemand geconfronteerd wordt met een werk waarvan hij of zij niet meteen begrijpt waar het voor staat.Een van de objectieven van onze tentoonstelling is om de bezoekers aan te moedigen om verder te gaan in hun reflecties over de getoonde werken en kunst in het algemeen.

De ING Collectie onthuld voor het grote publiek

Die wil om de toeschouwer aan te moedigen om kunstwerken te ontdekken, leefde al bij Baron Léon Lambert (1928-1987), visionair bankier en grondlegger van de collectie van ING België. Deze man van de wereld en groot reiziger legde met geestdrift en ambitie een verzameling, vaak avant-gardistische werken aan.  De zetel van de Bank Lambert aan de Marnixlaan - waarvan het ontwerp werd toevertrouwd aan de Amerikaanse architect Gordon Bunshaft - ontwikkelde zich tot uitgelezen locatie voor zijn collectie in het hart van Brussel. 

De huidige collectie van ING België is trouw gebleven aan de pioniers- en vernieuwersgeest van de Baron en verenigt meer dan 2000 werken van kunstenaars van verschillende afkomst.  Tijdens de tentoonstelling zal het grote publiek kennis kunnen maken met een zestigtal werken uit deze unieke collectie, die bijna 60 jaar geleden één van de allereerste bedrijfscollecties vormde. Er zullen eveneens enkele stukken worden voorgesteld die afkomstig zijn van de internationale collectie van ING.

 Love, Hate, Debate. brengt werken uit verschillende periodes samen, vanaf de begindagen van de verzameling tot heden. Daaronder eerder historische werken uit de jaren 1960-70 van kunstenaars zoals Robert Rauschenberg, Beverly Pepper, Gilbert and George, Pieter Engels, Eduardo Paolozzi en Marcel Broodthaers. Ook al worden zij vandaag beschouwd als belangrijke figuren in de hedendaagse kunst, getuigen zij van de avant-gardistische geest van die tijd. Hun werk wordt in dialoog geplaatst met monumentale werken uit de jaren 1990-2000 van fotografen zoals Thomas Ruff, Andreas Gursky, Craigie Horsfield, Gregory Crewdson, of kunstenaars zoals Daniel Buren, Allan McCollum, Antony Gormley en Roni Horn.

Andere, recentere werken getuigen van de evolutie van onze samenleving en de uitdrukking van persoonlijke verhalen met universele draagwijdte zoals die van Mona Hatoum, Christiane Baumgartner of Itamar Gilboa, en van enkele jonge artiesten zoals Kristof Kintera, Pieterjan Ginckels, Ariane Loze en Cadine Navarro. Al deze werken tonen hoe de bank de relevantie van een collectie in de loop van de decennia in vraag heeft gesteld.

 Conceptuele kunst: Collection Connection

De tentoonstelling belicht ook een opdracht aan de conceptuele kunstenaar Pierre Bismuth. Deze probeert met zijn project Collection Connection (gestart in 2013) de kunstverzameling van een bedrijf op te waarderen door het willekeurig “connecteren” van kunstwerken met werknemers, die in dagelijks contact staan met de kunstwerken zonder ze daarom te hebben gekozen. In de tentoonstelling worden een aantal getuigenissen van de werknemers opgenomen, die hun gevoelens en bedenkingen uiten bij de werken die men op hun pad heeft geplaatst. 

 Kunst toegankelijk maken voor iedereen

Parallel met Love. Hate. Debate., organiseert ING een programma om de tentoonstelling op verschillende manieren te benaderen. Zo kan eenieder de werken ontdekken op de manier die hem of haar het meeste aanspreekt, ook diegene die niet meteen aangetrokken zijn tot hedendaagse kunst. Dit programma werd met onze culturele partners uitgewerkt rond 4 domeinen: concerten, conferenties, workshops en familiale bezoeken. Zo zullen bijvoorbeeld residenten van de  Muziekkapel Koningin Elisabeth tot tweemaal toe een concert geven in de tentoonstellingsruimte zelf. Ander niet te missen momenten, zijn de workshops met Cadine Navaro of Floris Vanhoof. Tot slot wilde ING dit jaar specifiek het accent leggen op gezinnen door hen een op maat gemaakte ervaring aan te bieden waarbij volwassenen en kinderen uitgenodigd worden om hun perceptie en gevoelens over bepaalde werken te delen. De jongsten kunnen hiervoor terecht in een speciaal ingerichte ruimte met werken die op hun hoogte opgehangen werden. Deze bezoeken worden elke zondag om 14 uur gratis aangeboden.

De filosofie op het vlak van kunst bij ING is, net als haar algemene strategische visie, altijd gericht geweest op aanmoediging van innovatie, durf en verandering, evenals openheid voor de buitenwereld. De tentoonstelling Love. Hate. Debate. Start  a conversation with the ING Collection weerspiegelt op een innovatieve manier de betrokkenheid van de groep op artistiek vlak, haar verankering in de actuele maatschappij en haar wil om bij te dragen tot kunst die voor iedereen toegankelijk is. De toegang is gratis voor alle ING-cliënten.

 

 

 

 

 

Downloads

Terug naar boven