Skip to Content

Koudegolf in beleggersland

Analyse van Philippe Ledent, Senior Economist ING België

De Beleggersbarometer meet elke maand het vertrouwen van Belgische particuliere beleggers. Deze drukt het ‘beleggerssentiment’ uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kantar TNS en is een initiatief van ING, in samenwerking met de Universiteit Gent, De Tijd en L’Echo. De enquête wordt online afgenomen.

Story image

Terwijl de ING-beleggersbarometer in mei nog stabiliseerde, viel hij in juni fors terug tot 105 punten. Het is al van 2016 geleden dat hij nog zo laag noteerde. De terugval is voornamelijk het gevolg van de verslechterende economische en financiële vooruitzichten. Die wegen logischerwijze ook op de rendementsverwachtingen.

In juni zakte de ING-beleggersbarometer van 113 naar 105 punten. Een score van 100 wijst op een neutrale stemming onder de beleggers. Het huidige niveau is dus op zich niet slecht. De terugval is echter groot en de barometer noteert vandaag ver onder zijn piek van 128 begin dit jaar. Deze ontwikkeling mag niet verrassen gezien het brozere economische en financiële klimaat. En ook al benadrukken de internationale instellingen dat het risico in evenwicht is en er dus evenveel positieve als negatieve risico’s zijn, toch trekken de internationale handelsspanningen, de moeilijkheden in de opkomende landen en de politieke problemen in Europa meer de aandacht.

De beleggers wijzigden niet zozeer hun oordeel over de economische situatie in België in de afgelopen 3 maanden, maar wel hun vooruitzichten: terwijl in mei nog 30% van hen dacht dat de Belgische economie in de komende 3 maanden nog ‘sterk’ of ‘enigszins’ zou verbeteren, daalde dat percentage in juni tot 24%. Daarnaast verwacht 25% dat de situatie zal verslechteren, tegenover slechts 18% een maand geleden. Zoals verwacht volgen de financiële vooruitzichten dezelfde tendens: 24% van de respondenten denkt dat de beurzen de komende 3 maanden zullen stijgen. Dat is de helft minder dan begin dit jaar, toen de barometer zijn hoogtepunt bereikte. Aangezien de beurzen sinds begin dit jaar niet echt potten hebben gebroken, kunnen we niet anders dan daaruit besluiten dat de beleggers hun vooruitzichten stevig hebben bijgesteld. 25% van hen verwacht nu zelfs een daling.

Toch zien we geen massale verschuivingen in de samenstelling van beleggingsportefeuilles. 22% van de beleggers vindt het nog altijd een goed moment om te beleggen in risicovolle sectoren (23% in mei), en 29% (evenveel als in mei) vindt het aangewezen om in minder risicovolle sectoren te beleggen. Obligaties zijn nog altijd niet in trek: slechts 18% van de beleggers vindt het een goed moment om obligaties te kopen, terwijl 32% het omgekeerde denkt. 

Beleggen in energie ... maar welke?

In juni peilde de beleggersbarometer ook naar beleggingen in bedrijven die werkzaam zijn in de energieproductie. Dat is een belangrijke sector voor de economie en is in heel wat beursindexen dan ook prominent aanwezig. Hoewel energieproductie van vitaal belang is voor een goed draaiende economie, roept ze ook vragen op rond milieu en klimaat. We vroegen ons dan ook af welke van de vele productiemethodes bij Belgische beleggers het meest in de smaak vallen. Hernieuwbare energie kan op de meeste steun rekenen: 63% van de beleggers is ‘zeker’ of ‘enigszins’ geneigd om in bedrijven uit deze sector te beleggen. Slechts 25% vindt ze niet interessant. Daarnaast is ook 41% van de beleggers geneigd om te beleggen in bedrijven die actief zijn in biobrandstoffen, maar ook 41% is er niet voor te vinden. Daarentegen overweegt amper 26% om te beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij fossiele energie of kernenergie. Een ruime meerderheid van de beleggers keert die sectoren dus de rug toe.

Tot slot merken we op dat de grootste voorstanders van beleggingen in hernieuwbare energie vooral bij de jongeren te vinden zijn. 19% van de beleggers jonger dan 35 jaar overweegt ‘zeker’ om daarin te beleggen, terwijl dat percentage amper 9% bedraagt bij 65- tot 69-jarigen en 4% bij 70-plussers.

Terug naar boven