ING Beleggersbarometer: Klimaatbetogingen beïnvloeden de Belgische belegger

ING Beleggersbarometer: Klimaatbetogingen beïnvloeden de Belgische belegger

De Belgische belegger is in maart opnieuw wat optimistischer geworden, al staat de ING-beleggersbarometer nog altijd maar op zijn neutraal niveau van 100 punten. De beursverwachtingen blijven eerder voorzichtig. De grote aandacht voor het klimaat lijkt nu ook zijn invloed te hebben op het beleggingsgedrag met maar liefst 63% van de beleggers die rekening houdt met klimaatoverwegingen in de samenstelling van zijn portefeuille.

De Belgische belegger is in maart opnieuw wat optimistischer geworden, al staat de ING-beleggersbarometer nog altijd maar op zijn neutraal niveau van 100 punten. De beursverwachtingen blijven eerder voorzichtig. De grote aandacht voor het klimaat lijkt nu ook zijn invloed te hebben op het beleggingsgedrag met maar liefst 63% van de beleggers die rekening houdt met klimaatoverwegingen in de samenstelling van zijn portefeuille.

De mooie beursrally in het eerste kwartaal heeft de Belgische belegger opnieuw wat moed gegeven. Zo stijgt de ING-beleggersbarometer in maart naar 100 punten. Dat is weliswaar nog altijd maar een neutraal niveau, maar het was al van september vorig jaar geleden dat we nog eens de kaap van 100 punten hadden gehaald. Een deel van het toegenomen optimisme is toe te schrijven aan het feit dat beleggers de voorbije maanden de financiële situatie van hun gezin zagen verbeteren. Liefst 25% van de beleggers meldde in dat opzicht een vooruitgang, het hoogste percentage sinds april 2015. Ook voor de komende maanden verwacht nog altijd 22% gezondere gezinsfinanciën, terwijl 16% een verslechtering vreest. De beursverwachtingen zijn dan weer minder overtuigend: 24% vermoedt een stijging in de komende drie maanden, maar 31% is overtuigd van een neerwaartse correctie. Vandaar dat de interesse om te beleggen weliswaar wat stijgt, maar dan wel eerder selectief. Zo denkt 28% van de respondenten dat het een goed moment is om in minder risicovolle sectoren te investeren, terwijl 17% daar niet van wil horen.

Beleggen voor het klimaat

De klimaatbetogingen in het eerste kwartaal hebben ook de Belgische beleggers niet onberoerd gelaten. Net als in de beleggersenquête van juli 2018 zegt nog steeds 80% van de respondenten dat de aarde opwarmt en zo’n 70% denkt dat de mens daar een belangrijke rol in speelt. Dus op dat vlak is er weinig veranderd. Maar mensen lijken nu wel iets meer bereid om hun gedrag te wijzigen. Zo zegt 63% van de beleggers dat duurzaamheid een criterium is bij het kiezen van producten voor de woning (bij 9% is dat niet het geval) en zal 46% eerder voor duurzame of ecologisch verantwoorde producten kiezen als ze niet duurder zijn dan de niet-duurzame alternatieven (19% doet dit niet). Kortom, 50% van de geënquêteerden zegt van zichzelf dat hij bewust en actief duurzaam bezig is, terwijl bij amper 11% dit niet het geval is.

Maar in hoeverre beïnvloedt dit ook het beleggingsgedrag? 27% van de beleggers denkt dat hij met de samenstelling van zijn beleggingsportefeuille een steentje kan bijdragen in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Dat is hetzelfde percentage als in de enquête van 2018. Het grote verschil is dat nu maar liefst 63% zegt dat hij daadwerkelijk rekening houdt met de klimaatproblematiek in de samenstelling van zijn portefeuille. In juli vorig jaar bedroeg dat percentage 55%. Terwijl vorig jaar vooral de jongere beleggers deze beleggingsstrategie volgden, blijkt dit vandaag ook bij de oudere beleggers aan te slaan.

Interessant is dat vandaag nog slechts 22% van de Belgische beleggers geneigd is om te investeren in bedrijven met een focus op fossiele brandstoffen, terwijl 61% er niet van wil horen!

Dat deze verandering van mindset bij de beleggers niet specifiek is ingegeven vanuit financiële overwegingen, blijkt uit het feit dat de verwachtingen rond de relatieve beursprestaties van duurzame bedrijven of fondsen niet gewijzigd zijn vergeleken met juli 2018. Laat er geen twijfel over bestaan: de beleggers denken wel degelijk dat ze financieel een goede zaak doen met duurzame investeringen. Zo ziet 31% van de beleggers relatief betere beursprestaties voor dit soort beleggingen, terwijl amper 14% denkt dat ze minder zullen opbrengen. Maar interessant is dat dit precies dezelfde verwachtingen zijn als in 2018. Alleen bleek dat zich toen veel minder te vertalen in beleggingsgedrag.

Economic Research
Contacteer ons

Press Office - ING Belgium

Press Office - ING Belgium