JAARRESULTATEN 2018 ING BELGIË

In 2018 realiseerde ING België [1] dankzij de inzet van zijn medewerkers solide financiële en commerciële resultaten. Met de invoering van het nieuwe businessmodel werd in de loop van 2018 een belangrijke stap gezet in de transformatie naar één geïntegreerde bank.

ING voerde niet alleen zijn transformatie door maar bouwde ook zijn activiteiten verder uit. De toegenomen krediet- en depositovolumes vormden een belangrijk tegenwicht tegen de aanhoudende druk van het lagerenteklimaat op het resultaat voor belastingen van ING.

Volledig persbericht in bijlage.

 

Financiële resultaten

 • € 948 miljoen onderliggend resultaat voor belastingen voor een rendement op het eigen vermogen van 10,6% [2]
 • Het resultaat werd positief beïnvloed door een meerwaarde van € 66 miljoen [3] op een op aandelen gebaseerde obligatietransactie
 • Kredietverlening [4] op € 103,4 miljard, een toename van 6,4% of € 6,2 miljard in vergelijking met 2017
 • Deposito’s op € 101,3 miljard, een toename van 2,6% of € 2,5 miljard in vergelijking met 2017
 • Aanhoudende druk op de rentemarges op spaar- en zichtrekeningen als gevolg van het lagerenteklimaat en de lagere vraag naar beleggingsproducten voor particulieren
 • De balans blijft gezond, met ruim grotere kapitaal- en liquiditeitsbuffers dan de regelgeving voorschrijft
 • De operationele kosten vertonen een dalende trend, terwijl ING blijft investeren in de transformatie

Commerciële resultaten [5]

 • Nettotoename van 123.000 ING Lion Accounts of +25,0%
 • Nettotoename van 432.000 actieve klanten of +17,4%
 • Nettotoename van 179.000 primaire klanten of +14,3%
 • Nettotoename van 285.000 nieuwe actieve mobiele gebruikers of +36,2% tot een recordaantal van meer dan 1 miljoen

Bouwen aan een duurzaam businessmodel

 • Nieuw businessmodel ingevoerd
 • Uniting BE + NL
 • Grote inzet van de medewerkers
 • Toekomstgericht

[1] ING België omvat de ING-entiteiten met bank- en leasingactiviteiten in België en Luxemburg, exclusief hun buitenlandse bijkantoren.

[2] Rendement op eigen vermogen gebaseerd op 12% van de risicogewogen activa (RWA)

[3] Meerwaarde op een op aandelen gebaseerde obligatietransactie in 4Q2018 van € 101 miljoen deels geneutraliseerd door fair value-mutaties van dezelfde op aandelen gebaseerde transactie in 1Q2018 tot 3Q2018

[4] Exclusief overtrekkingsfaciliteit voor belangrijke klant vanwege de volatiliteit

Corporate
Contacteer ons

Press Office - ING Belgium

Press Office - ING Belgium