Skip to Content

Is duurzaam beleggen een kwestie van leeftijd?

Analyse van Peter Vanden Houte, chief economist ING België

De Beleggersbarometer meet elke maand het vertrouwen van Belgische particuliere beleggers. Deze drukt het ‘beleggerssentiment’ uit. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Kantar TNS en is een initiatief van ING, in samenwerking met de Universiteit Gent, De Tijd en L’Echo. De enquête wordt online afgenomen.

Story image

De ING-beleggingsbarometer bleef in juli stabiel, maar staat nog altijd op goed beleggingsweer. Toch lijkt de Belgische belegger op dit ogenblik eerder afwachtend. Hoewel de Belgen zich over het algemeen wel bewust zijn van de klimaatopwarming wil vooral de jongere belegger daarmee rekening houden in zijn investeringen. Het zijn ook de jongeren die er meer van overtuigd zijn dat duurzaam beleggen loont.

De ING-beleggersbarometer trappelt ter plaatse in juli met een waarde van 106 punten, na 105 punten te hebben bereikt in juni. Daarmee staat de barometer voor de 21e maand op rij boven het neutrale niveau van 100 punten. Een teken dat de beleggers nog altijd vertrouwen hebben in de financiële markten, al is het enthousiasme van het begin van dit jaar toch wat bekoeld.

Over het algemeen zijn de Belgen net iets positiever geworden over de conjunctuurevolutie. Zo ziet 28% van de beleggers de economie in de komende maanden verder aantrekken, terwijl 20% een terugval vreest. In juni waren de zwartkijkers nog met 25% tegenover 24% optimisten.

Hoewel nog altijd 29% van de beleggers de beurs in de komende maanden ziet stijgen (tegenover 22% die een daling vrezen), weerspiegelt dit zich nauwelijks in de beleggingsbeslissingen. Er zijn nu minder beleggers dan in juni die het een goed moment vinden om in risicovolle en minder risicovolle sectoren te beleggen, terwijl er ook minder appetijt voor obligatiebeleggingen blijkt. Het lijkt alsof de Belgische belegger voorlopig de kat uit de boom kijkt.

Stralende zon in de portefeuille

De stralende zomer doet de productie van zonne-energie op volle toeren draaien. Geen wonder dat 55% van de respondenten zonnepanelen als een goede investering beschouwt, terwijl slechts 12% de tegenovergestelde mening is toegedaan. Zo’n 32% denkt dat zijn dak uitrusten met een fotovoltaïsche installatie zelfs een beter rendement oplevert dan een aandelenbelegging. 23% van de beleggers stelt dat daar niets van aan is.

Dat de opwarming van de planeet een feit is, daar is 79% van de respondenten inmiddels van overtuigd. Dat percentage ligt wel lager dan in mei 2017 (85%) toen in het kader van de beleggersenquête dezelfde vraag werd gesteld. 70% van de beleggers zegt dat de mens verantwoordelijk is voor deze opwarming tegenover 79% in 2017.

De vraag is in hoeverre de bewustwording rond de klimaatopwarming zich ook in het beleggingsgedrag weerspiegelt. Zo denkt 26% van de beleggers dat men door zijn beleggingsgedrag kan bijdragen in de strijd tegen de klimaatopwarming, bv. door te investeren in bedrijven die op dat vlak hun steentje bijdragen. Zo’n 21% vindt dat beleggingen deze grote problemen niet kunnen beïnvloeden, terwijl de meerderheid van de beleggers het niet echt weet.

Toch stelt liefst 56% van de geënquêteerden dat hij in de samenstelling van zijn portefeuille rekening houdt met de klimaatproblematiek (in 2017 was dat nog 60%). Het dient wel gezegd dat deze bekommernis bij de jongere beleggers sterker leeft en dat dit percentage significant daalt bij de beleggers ouder dan 55.

Duurzaam rendement

Voor 32% van de ondervraagden is het duidelijk dat bedrijven die rekening houden met de klimaatopwarming beter scoren op de beurs dan bedrijven die dat niet doen. Toch denkt 14% dat het precies omgekeerd is en dat bedrijven die geen inspanningen doen hogere rendementen kunnen voorleggen. Het valt echter op dat het alweer de jongere beleggers zijn die denken dat het loont om rekening te houden met de klimaatopwarming. Van de beleggers onder de 35 jaar is ongeveer de helft deze mening toegedaan, terwijl bij de 55+ dit percentage een stuk lager is dan 30%. Zou beleggen in duurzame fondsen leeftijdsgebonden zijn?

Terug naar boven