Skip to Content

Investeringsplan voor Europa: 100 miljoen euro voor Belgische bedrijven na ondertekening van de InnovFin-deal door het EIF en ING

Het Europees Investeringsfonds (EIF) en ING België hebben een waarborgovereenkomst ondertekend om de kredietverlening aan innovatieve kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) en kleine midcap-bedrijven in België te verhogen.

Het Europees Investeringsfonds (EIF) en ING België hebben een waarborgovereenkomst ondertekend om de kredietverlening aan innovatieve kleine en middelgrote ondernemingen (KMO's) en kleine midcap-bedrijven in België te verhogen. Deze transactie geniet de steun van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) de kern van het Investeringsplan voor Europa.  Dankzij deze nieuwe overeenkomst zal ING België de komende twee jaar 100 miljoen euro aan leningen kunnen verstrekken aan innovatieve bedrijven in België. De leningen zullen mogelijk worden gemaakt door een EIF-waarborg onder het "InnovFin - EU-financiering voor Innovatoren"-initiatief met de financiële steun van het Horizon 2020-programma van de Europese Commissie. De overeenkomst, die vandaag is ondertekend, zal het ING mogelijk maken innovatieve bedrijven bijkomende financiering aan te bieden aan gunstige voorwaarden.

In een reactie op de overeenkomst zei Marianne Thyssen, Europees commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken, Vaardigheden en Arbeidsmobiliteit: “De overeenkomst die we vandaag sloten is een nieuwe mijlpaal voor van het Investeringsplan voor Europa: hiermee verzekeren we dat Belgische bedrijven bereikt worden. In de komende twee jaar kan ING België € 100 miljoen in leningen toekennen aan innovatieve Belgische KMO’s en midcap-bedrijven"..

EIF Deputy Chief Executive, Roger Havenith verklaarde: "Ons partnerschap met ING België dat eerder dit jaar gestart werd in Luxemburg, wordt steeds sterker en met genoegen breiden we het InnovFin SME Guarantee-product voor België uit ten bate van de ondernemingen. Het nieuwe Europees Fonds voor Strategische Investeringen helpt ons om onze steun voor innovatieve bedrijven uit te breiden en deze transactie zal KMO's en kleine midcap-bedrijven in België helpen om van deze financiering te genieten."

Erik Van Den Eynden, Head of Midcorporates & Institutionals bij ING België, juicht de overeenkomst met het EIF toe: "Deze overeenkomst is volledig in lijn met de Think Forward-strategie van ING België. We zijn blij dat het Europees Investeringsfonds ons opnieuw de kans geeft om onze klanten in staat te stellen een stap voor te zijn door hen de gelegenheid te bieden te investeren in innovatieve projecten. De uitbreiding van onze samenwerking met het EIF en de groei- en ontwikkelingsmogelijkheden die hierdoor worden geboden, worden door onze klanten zeer sterk gewaardeerd."Dit is een van de eerste golven van InnovFin-transacties in België die wordt ondertekend dankzij de steun van het EFSI. De deal weerspiegelt het engagement van de EIB-groep om snel te reageren op oproepen van lidstaten, de Europese Commissie en het Europees Parlement voor een snelle lancering van concrete initiatieven krachtens EFSI om de kredietverlening en de waarborgtransacties te versnellen en zo de werkgelegenheid en de groei in de EU een boost te geven.

Over het Europese Investeringsfonds

Het Europese Investeringsfonds (EIF) is een onderdeel van de Europese Investeringsbank-groep. De centrale missie van het fonds is om Europese micro-, kleine en middelgrote bedrijven te ondersteunen door hen te helpen toegang te krijgen tot financiering. Het EIF ontwerpt en ontwikkelt zowel durf- als groeikapitaalinstrumenten, waarborgen en microfinancieringsinstrumenten die specifiek gericht zijn op dit marktsegment. In deze functie koestert het EIF de doelstellingen van de EU die toegespitst zijn op het ondersteunen van innovatie, onderzoek en ontwikkeling, ondernemerschap, groei en werkgelegenheid. De totale nettotoezeggingen van het EIF aan private equity-fondsen bedroeg eind 2014 meer dan 8,8 miljard euro. Met investeringen in meer dan 500 fondsen, is het EIF een toonaangevende speler in Europees durfkapitaal gelet op de schaalgrootte en de reikwijdte van zijn investeringen, vooral in hoogtechnologische segmenten en segmenten die zich in een vroeg stadium bevinden. Het EIF waarborgt eind 2014 een kredietportefeuille van in totaal meer dan 5,6 miljard euro in meer dan 350 operaties, waarmee het zich opwerpt als een belangrijke waarborgverlener voor Europese KMO's en als een toonaangevende waarborgverlener voor microfinanciering. Meer informatie over het werk van de EIF onder de EFSI kan u hier terugvinden.

Over ING België

ING België NV biedt alle klanten een breed assortiment financiële producten aan via het distributiekanaal van hun keuze. ING België NV telt 8.337 voltijdse equivalenten (VTE)* en is een volledige dochteronderneming van ING Bank NV die diensten verleent aan 34 miljoen particulieren, bedrijven en institutionele klanten in meer dan 40 landen in Europa, Noord- en Latijns-Amerika, Azië en Australië. 

* Eind december 2015

Over het Investeringsplan voor Europa

Het Investeringsplan concentreert zich op het verwijderen van obstakels voor investeringen door zichtbaarheid en technische ondersteuning te verlenen aan investeringsprojecten en door beter gebruik te laten maken van bestaande middelen. Het Investeringsplan behaalde al resultaten. De Europese Investeringsbank (EIB) schat dat tegen februari 2016 het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) meer dan €60 miljard aan investeringen in Europa heeft kunnen bewerkstelligen. Kom meer te weten over de huidige stand van zaken, met een onderverdeling per sector en per land. Voor meer informatie, ga naar de FAQ’s.

Over InnovFin

http://www.eib.org/products/blending/innovfin/

Over Horizon 2020

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

Perscontacten:

Persdienst ING België: + 32 2 547 24 84Pressoffice@ing.be

EIF: David YormesorTel.: +352 42 66 88 346, e-mail: d.yormesor@eif.org

Europese Commissie: Siobhán Millbright Tel.:+ 32 229 57361, e-mail: Siobhan.millbright@ec.europa.eu

Contacteer ons
Vanessa Zwaelens Head of External Communication

Follow ING on