Skip to Content

Inspireren en innoveren om de circulaire economie te stimuleren

ING Fonds voor een meer Circulaire Economie ondersteunt 18 projecten

Brussel, 18 december 2020 - De circulaire economie is in volle ontwikkeling. Overal zoeken én vinden mensen oplossingen om afval te vermijden, en zo grondstoffen te sparen en banen te creëren. Op die manier verkleinen we de ecologische voetafdruk van onze levensstijl. Om die zoektochten een flink zetje te geven, verschaft het ING Fonds voor een meer Circulaire Economie, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, opnieuw aan 18 organisaties financiële steun, voor in totaal 375.000 euro.

Textielresten, reststromen uit de voedingsindustrie of -distributie, bouwmaterialen van afbraakwerken, oude radio’s en ander audiovisueel materiaal…: wie er oog voor heeft, ziet overal de grondstoffen bij wijze van spreken voor het oprapen liggen. Steeds meer mensen en organisaties bedenken manieren om spullen te herstellen of de materialen te hergebruiken. En vaak hebben ze een dubbel doel: ervoor zorgen dat de ecologische voetafdruk van onze levensstijl verkleint én jobs creëren of mensen een vorming bieden.

Het ING Fonds voor een meer Circulaire Economie draagt zulke dubbeloplossingen een warm hart toe en hoopt dat ze ook anderen inspireren. Het selecteerde voor het derde jaar op rij, via een projectoproep, een diverse groep van projecten die op financiële steun kunnen rekenen, in totaal goed voor 375.000 euro. Het gaat om zeven projecten in Vlaanderen, negen in Brussel en twee in Wallonië. Elk project ontvangt tussen 5.000 en 25.000 euro. Hieronder vindt u een lijst van de projecten, met een korte beschrijving en contactgegevens.

“Met dit Fonds dragen we graag bij tot initiatieven die duurzaamheid ondersteunen. De projecten die werden geselecteerd, tonen niet alleen hoe ecologisch, maar ook hoe innovatief onze ondernemers en scholen zijn. Zo zien we projecten die eetbaar bestek maken uit reststromen, een hogeschool die een postgraduaatopleiding ‘circulair bouwen’ uitwerkt, een bedrijf dat een eiwitrijk voedingsproduct uit resten maakt die anders naar veevoeders zouden gaan, enz. We hopen dat al deze initiatieven nog meer mensen en bedrijven inspireren om in circulaire economie te investeren”, zegt Judith Verhoeven, Sustainability Expert ING België
“De circulaire economie in ons land heeft nog veel groeipotentieel op het vlak van werkgelegenheid voor laag- en hooggeschoolden. Uit de laatste analyse van de KBS uit 2019 is gemiddeld 7,5% van alle jobs circulair, goed voor 260.000 arbeidsplaatsen. Met jobs die bijdragen aan de circulaire economie via recyclage, hernieuwbare energie en digitale technologie, streven we naar een meer ecologische maatschappij. We zijn dan ook verheugd dat we via het ING Fonds ondernemers kunnen prikkelen om hier nog meer op in te zetten in de toekomst ”, zegt Gerrit Rauws, directeur bij de Koning Boudewijnstichting

Sinds 2018 heeft dit Fonds in totaal 44 initiatieven ondersteund die gericht zijn op het versterken van vaardigheden voor de circulaire economie en op een optimaal gebruik van grondstoffen, voor een totaal bedrag van 870.000 euro.

Over de Fondsen waarmee ING België wil bijdragen aan de samenleving
In 2005 richtte ING België een eerste filantropisch Fonds op bij de Koning Boudewijnstichting, om sociale actoren te ondersteunen op verschillende maatschappelijke thematieken. Later kwamen daar nog andere Fondsen bij. In 2020 heeft ING België zijn bijdrage gedaan via het ING Fonds voor een meer Circulaire Economie, het ING Fonds voor een Digitalere Samenleving en het Fonds voor Financiële Geletterdheid. Sinds 2005 zijn zo via deze verschillende Fondsen reeds 648 projecten ondersteund met in totaal meer dan 7,5 miljoen euro.

 

 

Terug naar boven