Skip to Content

ING sluit kredietovereenkomst met EIB voor duurzame investeringen door ondernemingen in de Benelux

Gezamenlijk persbericht van ING en de EIB

  • Met deze kredietovereenkomst wordt 400 miljoen euro ter beschikking gesteld om ondernemers in de drie Benelux-landen aan te moedigen om te investeren in verduurzaming. De leningen worden vanaf september verstrekt.
  • Ondernemingen worden geselecteerd op basis van hun duurzaamheidsimpact. Dankzij de steun van de EIB krijgen zij een korting van 0,3% op de rente.

ING en de Europese Investeringsbank (EIB) stellen 400 miljoen ter beschikking voor investeringen door ondernemingen in België, Nederland en Luxemburg. Voor ondernemingen in deze landen betekent de betrokkenheid van de EIB dat zij een lagere rente betalen. De leningen zullen specifiek gericht zijn op het ondersteunen van ondernemingen die willen investeren in verduurzaming.

Onderdeel van de kredietovereenkomst is dat de EIB 200 miljoen euro aan ING leent tegen een gunstig tarief. De bank zal dit voordeel doorgeven aan haar klanten en het beschikbare bedrag verdubbelen, waardoor de totale kredietinjectie op 400 miljoen euro uitkomt. ING zal dit geld aanwenden voor leningen in het kader van haar verduurzamingsprogramma voor bedrijfsklanten in de Benelux, dat sinds 2018 loopt. Dankzij de kredietovereenkomst met de EIB kan dit programma verder versneld worden uitgerold.

“Dit is een van de manieren waarop de EIB, in samenwerking met ING, ondernemers een helpende hand biedt”, aldus Heinz Olbers, EIB-Directeur voor de kredietverlening in België, Nederland en Luxemburg. “De EIB zorgt er niet alleen voor dat meer financiering beschikbaar is voor bedrijven, via goedkopere leningen geeft de EIB ook het voordeel door van de gunstige rente die zij dankzij haar AAA-kredietstatus krijgt. ING is een toonaangevende bank op het gebied van duurzaamheid, een onderwerp dat ook bij de EIB hoog op de agenda staat. Wij hebben dezelfde doelstellingen als ING waar het gaat om onze focus op groene investeringen en we zijn blij dat we onze vruchtbare samenwerking kunnen voortzetten.”

Het kredietbedrag is bestemd voor investeringen in een duurzame toekomst, bijvoorbeeld op het gebied van (i) de transitie van fossiele energiebronnen naar zonne- en windenergie, (ii) energiezuinig vastgoed voor eigen gebruik, (iii) de circulaire economie en (iv) elektrisch vervoer. De rentekorting is alleen beschikbaar als voldaan wordt aan de specifieke voorwaarden die de EIB en ING hebben vastgesteld. Ondernemers worden aangemoedigd om contact op te nemen met hun relatiebeheerder of de klantendienst om na te gaan of hun investeringsproject aan de gestelde criteria voldoet.

Jean-Pierre Verbeken, hoofd van Midcorporate Clients bij ING België: “Sinds het begin van ons verduurzamingsprogramma voor ondernemers in de Benelux is dit het belangrijkste onderwerp geworden in onze dialoog met klanten. We geloven dat het invoeren van een duurzaamheidsstrategie essentieel wordt voor elk succesvol bedrijf en onze ambitie is om onze klanten te ondersteunen als ze hun business model willen wapenen tegen de toekomst. De kredietovereenkomst met de EIB helpt ons om dit te doen.”

Vanaf september wordt het nieuwe financieringsprogramma beschikbaar gesteld. De helft van dit Benelux-brede krediet is bestemd voor bedrijven in België en Luxemburg, de andere helft voor Nederlandse bedrijven. De totale investering per verduurzamingsproject mag niet boven de 25 miljoen euro uitkomen. Voor iedere lening die in aanmerking komt voor het gunstige rentetarief geldt een maximum van 10 miljoen euro. In Nederland wordt het EIB-programma beschikbaar gesteld voor investeringen in verduurzaming door zakelijke klanten, als alternatief voor de gecertificeerde groene financieringen van ING Groenbank. In België en Luxemburg wordt het EIB-programma beschikbaar gesteld voor zakelijke klanten, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat de overheid in deze landen geen vergelijkbaar groen certificaat ter beschikking stelt.

Deze nieuwe overeenkomst betekent het begin van een nieuwe ronde van financiële steun die de EIB via ING biedt aan bedrijven in België, Nederland en Luxemburg. De totale waarde van de financieringen die ING sinds 2009 met steun van de EIB aan bedrijven in de Benelux heeft verleend, bedraagt 1.850 miljoen euro, inclusief deze nieuwe overeenkomst.

Meer informatie over het duurzaamheidsprogramma van ING, het gezamenlijke kredietprogramma met de EIB en contactgegevens vindt u hier:

https://www.ing.nl/zakelijk/themas/duurzaam-ondernemen/index.html    (voor Nederland)

https://promo.ing.be/promopage/NL/sustainability                               ​ ​ ​ ​ (voor België)
https://promo.ing.be/promopage/FR/sustainability

https://www.ing.lu/content/siteing/en/About_us.html                            ​ ​ ​  (voor Luxemburg)
https://www.ing.lu/content/siteing/fr/About_us.html
https://www.ing.lu/content/siteing/de/About_us.html

Achtergrondinformatie

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling voor langlopende leningen van de Europese Unie. De aandelen van de EIB zijn in handen van de lidstaten. De EIB stelt langlopende financieringen ter beschikking voor verantwoorde investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU. In de periode 2015 tot en met 2018 heeft de EIB in de Benelux bijna 3,7 miljard euro beschikbaar gesteld aan kmo’s, door middel van kredietlijnen via verschillende partnerbanken, waaronder ING.

ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese basis die bancaire diensten aanbiedt via haar werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING Bank is om mensen in staat te stellen steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 52.000 werknemers van ING Bank bieden diensten op het gebied van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in meer dan 40 landen.De aandelen van ING Groep staan genoteerd op de beurs van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), de beurs van Brussel en de New York Stock Exchange (ADR’s: ING US, ING.N).Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de bedrijfsstrategie van ING. Dit blijkt uit de opname van de ING-aandelen in de FTSE4Good-index en in de Dow Jones Sustainability Index (Europe en World), waar ING tot de meest toonaangevende bedrijven in de bankensector behoort.

Perscontact

EIB: Richard Willis, [email protected], tel.: +352 43 79 82155 / mob.: +352 621 55 57 58
ING Nederland: Robert Gunther, [email protected], +31 650 257 879
ING België: Marie-Lise Verschelden, [email protected], +32 2 547 24 84
ING Luxemburg: Valery Frenoy, [email protected], +352 44 99 2221

Terug naar boven