Skip to Content
ING publiceert klimaatrapport 2023

ING publiceert klimaatrapport 2023

De financiële branche heeft een rol te spelen in de aanpak van klimaatverandering en de ondersteuning van de overgang naar een netto-nuleconomie. We nemen deze rol serieus en willen het voortouw nemen in de banksector om die transitie te stimuleren.

ING heeft haar jaarlijkse klimaatrapport gepubliceerd. In dat rapport wordt uitgelegd hoe onze financiering van invloed is op klimaatverandering en hoe klimaatverandering ons bedrijf beïnvloedt. Het rapport bevat ons streven om de negen meest koolstofintensieve branches in onze kredietportefeuille te sturen in de richting van wereldwijde klimaatdoelstellingen (onze Terra-benadering), hoe we met klanten samenwerken om hen te helpen bij hun transitie, en ons werk om klimaatrisico's te beoordelen en actie te ondernemen om die te beperken.

De vooruitgang die we boeken gebeurt niet van de ene dag op de andere, en groen worden is niet zwart-wit. Als grote bank hebben we een belangrijke rol bij het financieren van wat de economie nodig heeft om te blijven draaien en streven we naar een duurzame manier om dit te doen. De maatschappij gaat over op een koolstofarme economie. Dat geldt ook voor onze klanten en voor ING. Het is belangrijk om te weten dat we veel duurzame activiteiten financieren, maar we financieren nog steeds meer activiteiten die niet duurzaam zijn. We zijn ervan overtuigd dat we de meeste impact kunnen hebben door in gesprek te gaan met onze klanten over hun klimaatdoelstellingen en hen te helpen financieren wat ze nodig hebben om die doelen te bereiken.

Belangrijkste punten uit het rapport:

1. We helpen bij het opstellen van normen om samen de decarbonisatie aan te pakken.

We werken samen met andere banken, klanten, andere bedrijven en experts om een bijdrage te leveren aan gestandaardiseerde kaders die wij, andere banken en klanten gebruiken om de voortgang naar netto-nuldoelstellingen te meten en bekend te maken.

​Dat is belangrijk omdat bedrijven in dezelfde sector en in dezelfde portefeuilles van banken zo op dezelfde manier vergeleken kunnen worden. Banken krijgen een gedeeld inzicht in hoe ze de decarbonisatie kunnen ondersteunen van branches waar uitstoot reduceren niet makkelijk is.

​Dat deden we met de Poseidon Principles voor de scheepvaartbranche en de Sustainable STEEL Principles voor de staalbranche. Nu werken we samen met het Center for Climate Aligned Finance van het RMI en drie andere banken aan een nieuwe methodologie voor de aluminiumbranche.

2. We hebben onze benadering voor olie en gas uitgebreid en we stoppen daar niet.

We hebben nu doelstellingen voor 2030 en 2050 voor niet alleen het begin, maar ook het midden en het einde van de waardeketen voor olie en gas. Dan hebben we het over olie- en gaswinning, het transport en de opslag ervan, en het omzetten van olie en gas in verschillende producten.

​We breiden ook onze benadering uit voor handels- en goederenfinanciering. Dat alles betekent dat, wanneer we klaar zijn, de volledige waardeketen van olie en gas onder Terra zal vallen.

​Naast het begeleiden van onze portefeuille hebben we al belangrijke beleidsbeslissingen genomen om ons te helpen onze doelen te bereiken, zoals het terugbrengen van de financiering van kolengestookte energiecentrales tot bijna nul in 2025, het stoppen van de speciale projectfinanciering van nieuwe olie- en gasvelden en het beperken van de financiering van de midstream infrastructuur die de ontwikkeling van die velden ondersteunt.

3. We maken het klimaat steeds meer onderdeel van bedrijfsprocessen.

'Duurzaamheid centraal stellen in wat we doen' betekent dat we er steeds meer naar streven om duurzaamheids- en klimaatgerelateerde overwegingen op te nemen in onze besluitvorming en dagelijkse processen. We hebben nog veel werk te doen, maar we boeken vooruitgang.

​We versterken onze aanpak om (toekomstige) klanttransacties te beoordelen binnen Terra, waarbij we kijken naar hun huidige klimaatprestaties, hun netto-nuldoelstellingen en hun transitieplannen. We ontwikkelen ook een online tool om de transitieplannen en duurzaamheidsprestaties van (uiteindelijk) alle Wholesale Banking-klanten te verzamelen en te beoordelen. Dit zal onze klimaatgerelateerde besluitvormingsprocessen verbeteren evenals de manier waarop we bestaande en potentiële klanten benaderen.

4. We breiden onze aanpak voor klimaataanpassing uit.

Terra is onze benadering om de meest koolstofintensieve bedrijven van onze portefeuille te sturen in de richting van netto nul in 2050.

​We blijven Terra uitbreiden om meer impact te hebben, door andere koolstofintensieve branches op te nemen alsook andere delen van bestaande sectoren. Waar we voorheen bijvoorbeeld alleen onze portefeuille voor commercieel onroerend goed voor het midden- en kleinbedrijf in Nederland maten, dekken we nu ook de commerciële gebouwen en kantoren die we wereldwijd financieren.

​We werken ook aan een uitbreiding naar klanten van Business Banking, die goed zijn voor 18% van de totale gefinancierde uitstoot van ING. We richten ons eerst op midden- en kleinbedrijven (mkb) in Nederland die actief zijn in de landbouw (vooral melkveehouderij) en transport (vooral binnenvaart en wegtransport).

​We blijven Terra verfijnen en optimaliseren, waarbij ontwikkelingen in klimaatwetenschap en methodologieën worden meegenomen.

5. We kunnen het echt niet alleen.

We roepen overheden en regelgevende instanties specifiek op om de transitie strikter te begeleiden. Ze moeten helpen bij het beantwoorden van de vraag “hoe ziet ‘goed’ eruit?”.

​Dit jaar hebben we voor het eerst gedetailleerde sectorale transitieplannen opgenomen met specifieke oproepen tot actie op brancheniveau.

​Ondertussen blijven we werken om vooruitgang te boeken. Elke stap telt, elke actie is zinvol en elke tiende van een graad is belangrijk. We moeten allemaal samenwerken om het verschil te maken.

 

Terug naar boven