Skip to Content

ING heeft haar deel in Dakota Access-pijplijnlening verkocht

ING heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van haar lening voor de Dakota Access-oliepijplijn.ING heeft overeenstemming bereikt over de verkoop van haar lening voor de Dakota Access-oliepijplijn. De verkoop volgt op een constructief gesprek tussen ING en vertegenwoordigers van de Standing Rock Sioux-stam en heeft de volledige steun van de stam.

Tijdens de ontmoeting met de Standing Rock Sioux-stam op 10 februari bespraken we de bezorgdheid van de stam over de beoogde route van de oliepijplijn. De stam maakte hierbij haar standpunt duidelijk dat haar belangen en status als soeverein volk niet naar behoren zijn gehonoreerd in het proces met de overheid. Zowel ING als de stam onderkent het algemene belang van een respectvolle dialoog met groepen die mogelijk geraakt worden door grote infrastructurele projecten.

Tijdens de bijeenkomst hebben we de stam ook laten weten dat we bereid waren om ofwel positieve invloed proberen uit te blijven oefenen op het verloop van dit project, of om afstand te nemen door ons aandeel in de lening te verkopen.
In reactie daarop heeft de Standing Rock Sioux-stam aangegeven dat zij het zeer op prijs zouden stellen als ING haar aandeel zou verkopen, overwegende dat er weinig ruimte is voor kredietverstrekkers om het project op een positieve manier te beïnvloeden nu de aanleg is hervat. Verder zou de verkoop een waardevol signaal afgeven ter ondersteuning van de oproep door de stam tot een respectvolle dialoog.

ING heeft een overeenkomst tot verkoop van de lening getekend. Als onderdeel van de leningsvoorwaarden met de koper behoudt ING een potentieel risico als de lening niet zou worden terugbetaald. De koper van de lening onderschrijft het belang van een respectvolle dialoog met de stam en andere betrokken groepen. ING is de koper zeer erkentelijk voor zijn rol bij het vinden van een oplossing waardoor ING zonder contractbreuk een duidelijk signaal van steun voor de stam af kan geven.
De verkoop zal naar verwachting de komende dagen worden afgerond.

Voor meer informatie: https://www.ing.com/ing-in-de-samenleving

Contacteer ons
Vanessa Zwaelens Head of External Communication

Follow ING on