Skip to Content

ING Focus - Revoluties

Het beste van de dertig glorierijke jaren: economische groei en verandering

De jaren zestig eindigden zowel in België als in de rest van de wereld met een ongezien krachtige economische groei. In die periode deden zich in ons land ook grote economische veranderingen voor. De Belgische economie was in de jaren vijftig onder het Europese gemiddelde gebleven, maar doortastende maatregelen aan het begin van de jaren zestig brachten daar verandering in. Die maatregelen veranderden het economische landschap grondig en wierpen vruchten af in de tweede helft van de jaren zestig. Die glansrijke periode hield echter de eerste barstjes in de naoorlogse sociaal-economische structuren verborgen. Op het internationale toneel werden de tekortkomingen van het systeem van Bretton Woods steeds duidelijker. De Europese landen wilden daarom hun toekomst in eigen handen nemen. Zo groeide het idee om een economische en monetaire unie op te richten. Het schrille contrast tussen een economische groei die we bijna onfatsoenlijk zouden kunnen nemen en de broosheid van de naoorlogse economische structuren waaraan deze studie van ING Economic Research ons herinnert, zouden uiteraard leiden tot geschillen ... en revoluties.

Lees meer in de ING Focus hieronder.

Terug naar boven