ING Focus Real Estate

2020, een vertraging na de boom?

In de nieuwe Focus Real Estate delen onze economen hun vooruitzichten voor de woningmarkt in 2020 en analyseren ze een enquête bij particulieren rond de betaalbaarheid van woningen.

Lagere inkomensgroei en iets hogere hypotheekrente, bye-bye woonbonus

Steven Trypsteen: “De verwachtingen met betrekking tot zowel de Belgische als de globale economische groei zijn matig. Dat betekent dat de inkomens van de gezinnen minder snel zullen groeien dan in de voorbije jaren. Naast de groei van het inkomen is de hypotheekrente een tweede hefboom voor de vastgoedprijzen. We verwachten geen extra verlaging van de rente door de ECB, die bovendien weinig invloed zou hebben op de hypotheekrente. Door de wettelijk verplichte minimum depositorente van 0,11% kunnen de Belgische banken renteverlagingen immers niet meer doorgeven.”

"Door de wettelijk verplichte minimum depositorente van 0,11% kunnen de Belgische banken renteverlagingen immers niet meer doorgeven."

Wist u dat...

... een kleine wijziging van de hypotheekrente een relatief groot effect heeft op de leencapaciteit? Indien de hypotheekrente van 1,5% naar 2,0% zou stijgen, dan daalt de leencapaciteit met 4,8% voor een lening met een looptijd van 20 jaar.

Een derde hefboom betreft de soepelheid (eigen inspanning, looptijd …) waarmee banken hypotheken toestaan. De Nationale Bank van België maant de banken aan tot meer voorzichtigheid en sinds 1 januari legt ze ook effectief strengere toekenningsvoorwaarden op. We verwachten dat de rente licht zal stijgen en dat de kredietvoorwaarden strenger zullen worden.   

In Vlaanderen verwachten we bovendien een lichte terugval van de activiteit na de rush die de afschaffing van de woonbonus heeft veroorzaakt.  

Prijsstijging 2%

Ondanks bovenstaande elementen blijft de rente laag en dus blijft de vastgoedmarkt interessant voor investeerders. Voor velen van hen is de beurs te risicovol. Het relatieve rendement van vastgoed als investering kan dus attractief blijven. We verwachten daarom een stijging van de vastgoedprijzen van 2%, wat een lagere groei is dan de voorbije jaren. 

57% van de ondervraagde Belgen ...

... is ervan overtuigd dat de prijs van residentieel vastgoed niet kan dalen.

 

Belgen geloven hard in het potentieel van vastgoed

Julien Manceaux: “ING voert regelmatig een Europese vastgoedenquête uit bij particulieren. Hun antwoorden ondersteunen onze visie (70% van de ondervraagden is ervan overtuigd dat de prijs van vastgoed zal blijven stijgen). Maar sommigen gaan nog verder: 57% van de respondenten denkt bijvoorbeeld dat de prijs van vastgoed niet kan dalen. Niet alleen ligt dit percentage ruim hoger dan bij de vorige enquête uit 2017, de verwachtingen van de Belgen (en de Luxemburgers) zijn de meest optimistische van Europa.”

De medaille heeft evenwel een keerzijde: binnen Europa beschouwen de Belgen en de Luxemburgers vastgoed als het minst betaalbaar, al heeft de dalende rente de perceptie van de betaalbaarheid van vastgoed verbeterd. Overigens heeft de enquête overal in Europa een correlatie onthuld tussen de mate waarin de rente is gedaald en de gepercipieerde betaalbaarheid. 

"De verwachtingen van de Belgen zijn de meest optimistische van Europa."

Sparen, sparen, sparen

De gepercipieerde lage betaalbaarheid impliceert dat velen in de overtuiging verkeren dat ze hun eerste woning pas op latere leeftijd zullen verwerven. In België denkt slechts een op vijf dat het mogelijk is om een woning te kopen voor zijn vijfendertigste. Dat verklaart wellicht dat de Belgen en de Luxemburgers, meer dan in de andere Europese landen, sparen voor de aankoop van een woning. Dat sparen zit precies in onze genen, want in drie landen waar de toegankelijkheid als nog moeilijker wordt gepercipieerd, wordt er toch minder gespaard voor vastgoed. Dat is met name het geval in het VK, Spanje en Nederland.

Een woning kopen blijft dus een aartsmoeilijke opdracht voor jongeren. Belgische niet-eigenaars tussen 18 en 35 geven aan dat ze schrik hebben voor een aankoop, voornamelijk omdat de prijzen te hoog zijn (73%) en omdat ze de omvang vrezen van de schuld die ze moeten aangaan (50,5%).  

Meer weten?

Lees de volledige publicatie

Economic Research
Contacteer ons

Julie Kerremans - Media Relations

Julie Kerremans - Media Relations