ING Focus Real Estate

Innovatie in de bouw- en vastgoedsector zal voor grondige veranderingen zorgen

In deze editie van de ING Focus Real Estate komen de recente trends op de Belgische residentiële vastgoedmarkt aan bod. Aangezien de fundamenten (zie hieronder) gelijk blijven, zijn er op dat vlak geen grote verrassingen. Daarnaast ligt de focus op een nieuwe trend die zich op iets langere termijn duidelijk zal laten voelen, namelijk nieuwe innovaties in de bouw- en vastgoedmarkt.

 • De voorbije maanden waren er geen grote veranderingen op de Belgische vastgoedmarkt, behalve dan de wijziging van de registratierechten in Vlaanderen wat voor schommelingen in het aantal transacties kan zorgen.

 • De prijzen van bestaand residentieel vastgoed in België nam in het eerste kwartaal van 2018 toe met 2,4% jaar-op-jaar en dat ligt in lijn met de voorbije kwartalen. De inflatie in België ligt net onder de 2% en dus blijven de reële vastgoedprijzen stabiel.

 • De fundamenten die de activiteit en de prijzen ondersteunen, namelijk de sterke inkomensgroei en de lage rente, zijn de voorbije maanden niet gewijzigd.

  • We denken dat de inkomensgroei hoog zal blijven de komende kwartalen en dit vooral door de sterke arbeidsmarkt. Ook het herstel in de eurozone, ook al zwakte die de voorbije maanden wat af, blijft de Belgische economie ondersteunen. We verwachten een economische groei van 1,6% in 2018.

  • De renteontwikkelingen bleven de voorbije maanden ook de vastgoedmarkt ondersteunen. De rente blijft op een historisch laag niveau. Het einde van het extreem soepel monetair beleid van de Europese Centrale Bank loopt wel op zijn einde. Dit zal opwaartse druk op de langetermijnrente geven wat de leencapaciteit zal verlagen en voor negatieve druk zorgt op de vastgoedprijzen. Voor 2019, wanneer de rentestijging zich iets sneller zou moeten doorzetten, sluiten we niet uit dat er een lichte correctie op de markt komt.

 • Nieuwe technologie zal de bouw- en vastgoedsector grondig veranderen. De marktstructuur van zowel de bouw- als vastgoedsector zorgt ervoor dat in het verleden innoveren in die sectoren moeilijker was dan in andere sectoren. Maar nieuwe technologieën kunnen daar verandering in brengen:

  • De bouwsector kan evolueren van stukfabricage naar mass customisation. 3D printen, robotica en het Bouwwerk Informatie Model (BIM) zijn innovaties die de bouwsector in die richting duwt. Dit zou kunnen leiden tot een sterke verhoging van de productiviteit.

  • In de vastgoedsector kunnen bijna alle spelers profiteren van nieuwe innovaties zoals huur- en koopplatformen en de digitalisatie van het administratief beheer. Makelaars staan echter wel voor uitdagingen. De waarde van vastgoed kan bovendien stijgen in de beleggersmarkt aangezien deze innovaties de huurprijs kunnen doen stijgen en de rendementseis kunnen doen dalen.

De volledige studie vindt u als bijlage hieronder.

Economic Research
Contacteer ons

Press Office - ING Belgium

Press Office - ING Belgium