Skip to Content

ING CEO SUMMIT 2016 - een vooruitblik op europa en de wereld

Op woensdag 13 januari vond de 8e editie van de ING CEO Summit plaats, met als voornaamste gastspreker dr. Georges Friedman.

Op woensdag 13 januari vond de 8e editie van de ING CEOSummit plaats, met als voornaamste gastspreker dr. Georges Friedman. Alspoliticoloog, futuroloog, schrijver en directeur van inlichtingen- enanalysebureau Stratfor schetste hij ons tijdens zijn avondlezing een eerderpessimistisch beeld van de geopolitieke situatie in Europa.

"Zonder vrede is geen welvaart mogelijk!",stelt dr. Friedman wanneer hij in zijn analyse toont hoe Europa evolueerde nade Tweede Wereldoorlog. "Europa kan niet voortbestaan louter en alleen op economische gronden. Economie, politiek en militaire slagkracht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden." Als we kijken naar zowel het verleden als heden heeft Europa volgens dr. Friedman een model gecreëerd waarin de militaire confrontatie is vervangen door economische interafhankelijkheid.

De wereld rondom ons begrijpen en inzicht verwerven in de kansen én de bedreigingen die hij inhoudt, dat is net het uitgangspunt van destrategie van ING. Rik Vandenberghe, onze CEO, herinnerde er in zijnopeningsrede aan dat "2016 opnieuw een boeiend jaar vol uitdagingen enontwikkelingskansen zal zijn". "De vroegere strikte grenzen tussensectoren zijn stilaan aan het vervagen. We verkennennieuwe sectoren. Kijk maar bijvoorbeeld naar de recente acquisitie van Qustomer.

Koos Timmermans, vicevoorzitter van ING Bank, blikte danweer terug op de voorbije zeven jaar – met de crisis van 2008 en deherstructurering van de financiële sector – voor hij zijn kijk op de komendezeven jaar gaf. Hij ziet vier hoofdtendensen die ongetwijfeld een impact zullenhebben op onze sector en het ecosysteem van onze klanten. Het gaat om dedigitalisering, de aanhoudend lage rentevoeten, de toenemende impact van deregularisatie en de 'dollarisering'.

De eerste ING CEO Summit vond plaats in 2009. In de loopder jaren is het een vaste afspraak geworden voor onze Corporate, MidCorporateen Private Banking-klanten. Het doel? Onze klanten inspireren, nieuweperspectieven voor hen openen en hun een platform aanreiken om van gedachten tewisselen. De editie van gisteravond – met ruim 200 klanten en 100 managers – isalvast in dat opzet geslaagd. Er werd gediscussieerd, uiteenlopende meningenwerden gedeeld en er werden vragen gesteld over de ingrijpende socio-economischeverschuivingen. Ook zo stellen we onze klanten in staat een stap voor te zijn.

Voor meer informatie:

Persdienst ING België: T 02 547 24 84, pressoffice@ing.be

Contacteer ons
Vanessa Zwaelens Head of External Communication

Follow ING on