Skip to Content

ING Belgium Economic Newsletter: De opkomst van elektrische wagens bedreigt de Europese automobielsector

ING Belgium Economic Newsletter - De opkomst van elektrische wagens bedreigt de Europese automobielsector

De ontwikkeling van de elektrische wagen dreigt de automobielmarkt grondig te veranderen in de komende jaren, zowel wat betreft de vraag als het aanbod. Momenteel is het merendeel van de consumenten nog niet klaar voor de omschakeling naar een elektrische wagen, omwille van een te hoge prijs, onbevredigende resultaten of een te lange laadtijd. De technologische evolutie en schaalvoordelen zouden hier echter verandering in kunnen brengen. Wat betreft het aanbod zal er ook een drastische wijziging moeten plaatsvinden. De nadruk zou hierbij kunnen worden gelegd op een verhoogde automatisering en grondstoffen. Rekening houdend met de verschillende perspectieven, kunnen we ons inbeelden dat 100% van de nieuwe wagens elektrisch zullen zijn tegen 2035

De volledige economic newsletter kan u via deze link nalezen.

Voor meer informatie:

Persdienst ING pressoffice@ing.be , 0476 96 68 30

Geoffrey Minne, Economist ING, geoffrey.minne@ing.be, 0477 37 95 02

 

 

Contacteer ons
Vanessa Zwaelens Head of External Communication
Vanessa Zwaelens Head of External Communication

Follow ING on