Skip to Content

ING Belgium economic Newsletter België bij sterkste groeiers van hernieuwbare energie

Duurzame ontwikkeling, zoals gedefinieerd door de VN, is ontwikkeling die voldoet aan de behoeften van vandaag zonder dat de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien beperkt worden.

Duurzame ontwikkeling, zoals gedefinieerd door de VN, is ontwikkeling die voldoet aan de behoeften van vandaag zonder dat de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien beperkt worden. Het milieu is uiteraard een thema waar onmiddellijk aan gedacht wordt. Zo is er de opwarming van de aarde door de hoge uitstoot van broeikasgassen.

Van de 20 warmste jaren sinds het begin van de metingen in 1880 zijn alle jaren van de 21ste eeuw vertegenwoordigd. De maskers die men in China draagt om zich te beschermen tegen smog toont aan dat er duidelijk een probleem is. De uitputting van bepaalde grondstoffen zorgt ook voor ongerustheid. Het blijft gemakkelijk om alarmerende berichten over het milieu te vinden. Maar er is hoop, want positieve verhalen zijn er ook. Er worden steeds meer initiatieven genomen, zowel door bedrijven als consumenten, om de economie duurzamer te maken. Uit technologische hoek komen ook veelbelovende berichten. In deze ING Belgium Economic Newsletter kijken we met een optimistische bril naar het duurzaamheidsstreven en focussen we op de opmars van hernieuwbare energie en enkele creatieve toepassingen van nieuwe technologieën.

Energie is broodnodig om in onze behoeften te voorzien, maar vandaag gebeurt dit nog niet altijd op een duurzame manier. In de Europese unie kwam 73% van de energieconsumptie in 2015 uit fossiele brandstoffen. Nucleaire energie was goed voor 14%, gevolgd door hernieuwbare energie met 13%. In vergelijking met het Europese gemiddelde is België erg gelijkaardig in het gebruik van fossiele brandstoffen (76%) en nucleaire energie (13%), maar hinkt het achterop wat hernieuwbare energie betreft (7%).

Toch zijn er redenen voor optimisme. Eerst en vooral is de totale energieconsumptie in de EU de voorbije tien jaar gedaald. In vergelijking met 2006 consumeerde de EU in 2015 12% minder energie. In België daalde de energieconsumptie met 7%. De daling komt er vooral door een verhoogde efficiëntie in ons energiegebruik. Ten tweede wordt het aandeel van hernieuwbare energie in de energieconsumptie steeds groter. In 2006 kwam slechts 7% van de energieproductie in de EU uit hernieuwbare energie en in België was dat amper 2%. In 2015 was dat aandeel in de EU bijna verdubbeld tot 13%, en in België meer dan verdrievoudigd tot 7%.

In de EU behoort België bovendien tot de beste leerlingen van de klas wat de groei van hernieuwbare energie betreft (Figuur 1). Zo zit België in de groep waar het niveau van hernieuwbare energie in 2006 lager lag dan in de EU, maar waar sindsdien een inhaalbeweging is ingezet. De energieconsumptie uit hernieuwbare energie groeide met 166% en is daarmee de derde snelste groeier in de EU na Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk, waar de groei respectievelijk 170% en 251% bedroeg. Voor de gehele EU lag dat groeipercentage op 64%.

Een andere reden om optimistisch te zijn is het feit dat nieuwe technologie ons helpt om een duurzamere economie te creëren. Zo loopt er bijvoorbeeld een onderzoeksproject dat van ramen ook zonnepanelen wil maken. Tussen de glaslagen voegt men water met nanodeeltjes die de energie opnemen en omzetten naar elektriciteit die in het gebouw kan gebruikt worden. Het water met nanodeeltjes tussen de glaslagen zorgt ook voor een filter die de warmte buiten houdt. Zo is er ook minder energie nodig om het gebouw te koelen.

De nieuwe technologie wordt bovendien steeds creatiever ingezet. Zo experimenteert men in de Oostenrijkse stad Graz en de Bulgaarse stad Sofia met elektrische bussen met hele lichte batterijen die heel snel opladen. Terwijl passagiers op- en afstappen laadt de batterij opnieuw op voor ongeveer 30 seconden en daarmee kan de bus opnieuw zo’n vijf kilometer rijden tot de volgde stop.

Technologische vooruitgang zal ons zeker helpen in het oplossen van milieuproblemen. Toch mogen we niet naïef zijn en hopen dat het alles zal oplossen. De ontwikkeling van nieuwe technologie gebeurt geleidelijk en bouwt verder op wat we al kennen. Het is een traag proces dat heel wat inspanningen vergt. Technologie-optimisme mag er ook niet voor zorgen dat we minder moeite doen om vandaag al maatregelen te nemen die het milieu ten goede komen. In een Economic.Poll@ING peilden we naar het technologieoptimisme in België (Figuur 2). Precies 50% van de respondenten antwoordt “neen” op de vraag of nieuwe technologie de huidige en toekomstige milieuproblemen zal oplossen. 18% gaat akkoord met de stelling en 31% antwoordt “misschien”. De meesten hebben dus geen overdreven verwachtingen van toekomstige ontdekkingen en dat is goed nieuws. Op die manier blijft er een stimulans om vandaag al de maatregelen te nemen om de duurzaamheid van de economische groei te bevorderen.

  • De link naar de volledige studie vindt u hier.

Voor meer informatie:
Steven Trypsteen - Economist: +32 2 547 33 79; steven.trypsteen@ing.be

Contacteer ons
Vanessa Zwaelens Head of External Communication
Vanessa Zwaelens Head of External Communication

Follow ING on