Skip to Content

Valentijn: een romantisch etentje of ... financieel overleg?

De ING International Survey (IIS) [1], waarvan de belangrijkste resultaten vorige week bekendgemaakt werden, bood ons ook de kans om een blik te werpen op de financiële relatie van koppels. Een gezamenlijk beheer van alle financiële transacties van een koppel is niet zo vanzelfsprekend: slechts een op drie van de ondervraagde personen zegt dit te doen. Bijna 10% houdt sommige financiële transacties zelfs geheim voor zijn partner. Niettemin beweert drie vierde van de Belgen dat het nodig is om regelmatig financieel overleg te houden met hun partner, en meer dan de helft denkt zelfs dat dit hen dichter bij hun partner brengt.

De wijsheid - en de gezamenlijke rekening - komt met de jaren.

In België bevestigt slechts een derde van de ondervraagde personen dat zijn financiële transacties 'volledig' vermengd zijn met die van zijn partner. Voor 17% van de ondervraagden zijn de transacties 'grotendeels' vermengd. Deze percentages variëren niettemin sterk met de leeftijd: slechts 29% van de personen tussen 18 en 24 jaar zegt zijn financiële transacties 'grotendeels' of 'volledig' te integreren. Voor een stuk is dat ook normaal, aangezien veel mensen op die leeftijd nog niet samenwonen. Dit percentage stijgt tot amper 36% voor de 25- tot 34-jarigen maar loopt daarentegen op tot 63% bij de 55- tot 64 jarigen, en zelfs tot 66% voor wie ouder dan 65 jaar is (grafiek 1).

Goede afspraken maken ... goede koppels

Volgens de IIS-enquête meent bijna 78% van de ondervraagde personen in België dat het 'noodzakelijk' is om regelmatig te overleggen over financiële zaken met hun partner. Minder dan 10% denkt daarentegen dat het tijdsverlies is. Sommigen gaan zelfs nog verder: meer dan 57% van de Belgen meent dat een regelmatig financieel overleg met hun partner hun relatie versterkt. Dit percentage evolueert opnieuw met de leeftijd: het is lager bij 18- tot 24-jarigen en de 45- tot 54-jarigen en is opnieuw het hoogst bij de 65-plussers (grafiek 2).

Story image

Weinig geheimen

Hoewel het gezamenlijk beheer van de financiën en een regelmatig financieel overleg belangrijk lijken, houdt bijna 10% van de ondervraagden bepaalde uitgaven, spaarcenten of schulden geheim voor zijn partner. Dit is een niet echt hoog percentage, maar loopt toch op tot 16% bij de 35- tot 44-jarigen. De redenen die het vaakst aangehaald worden, zijn ten eerste de wens om sommige zaken privé te houden (vaker aangehaald door mannen dan door vrouwen), of ze willen hun partner niet ongerust maken, of ze zijn ervan overtuigd dat ze hun financiële zaken beter beheren dan de partner.

Gelukkig zou bijna 22% van de personen die ondervraagd werden over de redenen waarom ze bepaalde transacties geheim houden, dit doen omdat ze hun partner een cadeau willen geven. Zo blijkt Valentijn toch een rol te spelen in de financiën van een koppel.

 

[1] De ING International Survey is een internationale enquête in opdracht van ING naar het gedrag van consumenten op het vlak van sparen en consumptie in 13 Europese landen, de Verenigde Staten en Australië. De enquête werd tussen 19 en 31 oktober 2017 door het enquêtebureau Ipsos online afgenomen bij 1000 volwassenen in België. Alle globale resultaten kunnen hier geraadpleegd worden: https://www.ezonomics.com/ing_international_surveys/savings-2018.

Downloads

Contacteer ons

Vanessa Zwaelens
Head of External Communication

E: vanessa.zwaelens@ing.com

M: +32 474 74 14 29

Julie Kerremans
Media Relations

E: julie.kerremans@ing.com

M: +32 491 35 30 32

Joëlle Neeb
Media Relations

E: joelle.neeb@ing.com

M: +32 478 63 03 87

Terug naar boven