Skip to Content
ING België verhoogt opnieuw spaarrente voor al haar spaarklanten

ING België verhoogt opnieuw spaarrente voor al haar spaarklanten

Donderdag, 16 november - Brussel - Vanaf vrijdag 1 december 2023 trekt ING België de rente opnieuw op voor al haar spaarklanten.

Met deze beslissing speelt de bank in op de veranderende marktomstandigheden.

​Concreet past ING haar rentebeleid als volgt aan, dit voor zowel de ING Spaarrekening als ING Tempo Sparen:

 • Voor de ING Spaarrekening stijgt de basisrente van 0,45% naar 0,50%.
 • Spaartegoeden die minstens een jaar op die rekening blijven staan, leveren een getrouwheidspremie op die stijgt van 1,05% naar 1,75%.
 • Voor ING Tempo Sparen stijgt de basisrente van 0,75% naar 1,20%.
 • Spaartegoeden die minstens een jaar op die rekening blijven staan, leveren een getrouwheidspremie op die stijgt van 1,50% naar 1,80%.

Voor stortingen gemaakt voor 1 december 2023 is het nog de oude getrouwheidspremie die van toepassing is. De basisrente is verworven vanaf de dag na de storting van het geld op de rekening en tot de dag van de geldopname.

De getrouwheidspremie wordt enkel verworven op bedragen die gedurende een ononderbroken periode van 12 opeenvolgende maanden op de gereglementeerde spaarrekening blijven staan.

​ING Tempo Sparen is een online gereglementeerde spaarrekening waarbij de klant ervoor kiest om maandelijks een vast bedrag van maximaal 500 euro te sparen.

ING verhoogt eveneens de basisrente op het ING Groen Boekje, ING Oranje Boekje, ING Lion Premium Boekje en de ING Lion Deposit. Voor deze gereglementeerde spaarrekeningen stijgt de basisrente van 0,55% naar 0,60% en de getrouwheidspremie van 0,15% naar 0,20%.

Wettelijke informatie

De gereglementeerde spaarrekeningen van ING België waarop deze renteverhoging betrekking heeft, zijn: ING Spaarrekening, ING Tempo Sparen, ING Groen Boekje, ING Oranje Boekje, ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit. Gereglementeerde spaarrekeningen vallen onder het Belgisch recht.

ING Oranje Boekje, ING Lion Premium Boekje en ING Lion Deposit worden niet meer gecommercialiseerd sinds 1 januari 2021. Sinds 9 januari 2023 kan het ING Groen Boekje uitsluitend geopend worden voor huurwaarborgen.

De essentiële spaardersinformatie van de gereglementeerde spaarrekeningen die op dit moment nog gecommercialiseerd worden, is beschikbaar via volgende links:

Het volledige overzicht van de gereglementeerde spaarrekeningen is terug te vinden via www.ing.be

Taksen en kosten

 • Gereglementeerde spaarrekeningen zijn voor onbepaalde duur en het spaargeld is op ieder ogenblik opvraagbaar. Als de spaarder geld opvraagt van zijn spaarrekening voordat het bedrag gedurende 12 maanden onafgebroken op de rekening heeft gestaan, verliest hij de getrouwheidspremie. Er zijn geen beheers-, openings- of sluitingskosten.
 • Gereglementeerde spaarrekeningen zijn vrijgesteld van roerende voorheffing (15%):
  • tot 980 euro interest/jaar1 voor spaarrekeningen geopend op één naam
  • tot 1.960 euro/jaar2 voor spaarrekeningen geopend op naam van twee echtgenoten of twee wettelijke samenwonende personen.

Risico’s

 • Renterisico: De basisrentevoet en het tarief van de getrouwheidspremie kunnen op eender welk moment door de bank worden gewijzigd, onder voorbehoud van naleving van de reglementaire voorwaarden. De klanten zullen hierover tijdig worden geïnformeerd (digitaal of via rekeninguittreksel).
 • Kredietrisico: Tot 100.000 euro zijn spaartegoeden beschermd door het depositogarantiestelsel. Het resterende bedrag kan in geval van faillissement of risico van faillissement van ING mogelijk verloren gaan of kan onderworpen worden aan een vermindering/omzetting in aandelen. U kan het resterende bedrag mogelijk verliezen. Raadpleeg voor meer informatie de belangrijkste informatie voor spaarders.
 • Inflatierisico: Stijgende prijzen (inflatie) kunnen de koopkracht negatief beïnvloeden.

Documenten

Klanten dienen, vooraleer een reglementeerde spaarrekening te openen, de toepasselijke reglementen, de essentiële spaardersinformatie en andere relevante documenten na te lezen. Alle informatie en documentatie zijn beschikbaar op de website www.ing.be.

Essentiële spaardersinformatie:

Meer informatie of een klacht melden?

Met vragen of voor een klacht kunt u terecht bij onze klantendienst en de ombudsman financiën:

 • Klantendienst ING België: +32 2 464 60 01
 • Klachtendienst ING België: +32 2 547 61 01 – klachten@ing.be
 • Ombudsman voor de financiële sector: Ombudsfin

1 Voor aanslagjaar 2024 - inkomsten 2023.
2 Voor aanslagjaar 2024 - inkomsten 2023.


Bijkomende informatie


Over ING

ING België is een universele bank die financiële diensten aanbiedt aan particulieren, ondernemingen en institutionele cliënten. ING Belgium S.A./N.V. is een dochtervennootschap van ING Group N.V. via ING Bank N.V. (www.ing.com).

​ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese aanwezigheid die bancaire diensten aanbiedt via zijn werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING is om mensen in staat te stellen steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 58.000 werknemers van ING bieden diensten op het vlak van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in ruim veertig landen. De aandelen van ING Groep noteren op de beurzen van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussel en op de New York Stock Exchange (ADR's: ING US, ING.N).

Contacteer ons

Gianni De Muynck
Spokesman & Media Relations Manager, ING Belgium

E: gianni.de.muynck@ing.com

T: +32 478 66 21 58

Terug naar boven