Skip to Content
ING België toont intrinsieke kracht in uitdagende marktomgeving: €294 miljoen winst voor belastingen (exclusief eenmalige kosten) voor eerste jaarhelft 2022

ING België toont intrinsieke kracht in uitdagende marktomgeving: €294 miljoen winst voor belastingen (exclusief eenmalige kosten) voor eerste jaarhelft 2022

  • ING België zet dit resultaat neer in onzekere marktomstandigheden, met geopolitieke conflicten, zorgen over de energiebevoorradingszekerheid, over de inflatie die oploopt tot ongeziene niveaus en met een nakende recessie.
  • Met €1.542 miljoen aan totale inkomsten blijft het commerciële momentum goed overeind. De negatieve trend in de rente-inkomsten lijkt uit te doven en de commissie-inkomsten houden stand, ondanks de moeilijke markten voor beleggingsproducten. Ook het volume aan deposito’s en leningen vertonen in het eerste halfjaar een opwaartse trend.
  • De voortdurende inspanningen op het gebied van operationele efficiëntie zijn duidelijk zichtbaar. De stijging van de kostenbasis met 3% blijft ruim onder de inflatie en loonindexeringen over de eerste 6 maanden van 2022.
  • ING België verhoogt zijn voorzieningen voor kredietkosten met €155 miljoen.

De economische en geopolitieke context heeft dit eerste halfjaar van 2022 voor een aantal schokken gezorgd. De economische vooruitzichten lijden, onder meer, onder de galopperende inflatie, de Russische invasie in Oekraïne en de bezorgdheid over de gasbevoorradingszekerheid, wat tot een explosie van de energieprijzen heeft geleid. ING België ging in die context echter onverdroten voort met de uitrol van haar Route24 strategie; haar digitale platform breidt uit, nieuwe producten worden gelanceerd, grotere teams in de kantoren zorgen voor meer én toegespitste expertise… Het zijn evenzoveel investeringen die bankieren voor de klant eenvoudiger maken én resulteren in grotere klantentevredenheid. ING België maakt zich verder op voor de toekomst en boekt met het oog op de consolidatie van haar netwerk van zelfstandige kantoren een voorziening voor herstructureringen.

“Deze moeilijke marktomstandigheden wegen ook op onze resultaten, maar ondanks die moeilijke context zet ING België een solide resultaat neer. Het harde werk van onze medewerkers en de investeringen om de doelstellingen van ons Route 24 plan te verwezenlijken, werpen hun vruchten af. De strategie van ING België om bankieren terug eenvoudig te maken die zich vertaalt in nieuwe, efficiënte diensten en producten en de verdere versterking van ons aanbod inzake digitale oplossingen, wordt door de klant duidelijk gesmaakt.” Peter Adams, CEO van ING België

ING België boekt over het eerste halfjaar van 2022 een onderliggende winst voor belastingen van bijna €300 miljoen

Over het eerste halfjaar van 2022 boekt ING België een resultaat voor belastingen van €294 miljoen, of €201 miljoen inclusief €93 miljoen aan voorzieningen voor herstructureringen.

“Sinds het begin van het jaar heeft de Russische invasie en de daaropvolgende economische terugval geleid tot hogere kredietvoorzieningen. De nooit eerder geziene inflatie heeft gezorgd voor verhoogde druk op de kosten en de vrees voor een recessie woog op onze commissie-inkomsten uit beleggingsproducten. ‘When the going gets tough, the tough get going’ beschrijft zeer goed wat de medewerkers van ING tijdens dit eerste halfjaar van 2022 hebben gepresteerd. Ik ben dankbaar en fier op deze solide financiële resultaten die een duidelijk bewijs zijn van de intrinsieke sterkte van onze onderneming.” Hans De Munck, CFO van ING België

De totale inkomsten hielden goed stand en kwamen €12 miljoen lager uit dan over 1H21, dat sterk kon profiteren van de tijdelijke gunstige financieringsvoorwaarden die door de ECB werden geboden (TLTRO of gerichte langlopende herfinancieringstransacties). Exclusief TLTRO lijken de rente-inkomsten hun dieptepunt te hebben bereikt nu de stijgende marktrente de druk op zichtrekeningen en spaarproducten verlicht. Bovendien blijven de commissie-inkomsten hoog, aangezien de hogere commissies van zichtrekeningen de minderopbrengst van beleggingsproducten ten gevolge van de recente druk op de aandelenmarkten compenseren. Ook de overige inkomsten stijgen sterk, vooral dankzij activiteiten op de financiële markt en treasury-gerelateerde activiteiten.

HYR2022 results - table
HYR2022 results - table

De operationele kosten bedroegen €852 miljoen. Hoewel dat 3% meer is dan vorig jaar, blijft deze stijging ruim onder de inflatie en de kostenstijging door de loonindexering. Dat is dankzij ons strikte kostenbeheer en initiatieven genomen in het kader van onze Route24-strategie. De risicokosten bedroegen €155 miljoen, wat overeenkomt met 29 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille.

Tijdens de eerste jaarhelft van 2022 verstrekte ING België voor €9,5 miljard aan nieuwe kredieten, tegen €9,2 miljard tijdens dezelfde periode van vorig jaar. Dankzij de hogere nieuwe productie steeg de portefeuille aan uitstaande kredieten verder en komt deze €1,4 miljard hoger uit dan in december van vorig jaar; dit is vooral toe te schrijven aan het verstrekken van bedrijfskredieten. Ook de klantendeposito’s kenden een positieve ontwikkeling en stegen met €0,7 miljard in vergelijking met December, vooral op zichtrekeningen.

ING Banking app: digitale dienstverlening breidt continu uit

De investeringen en voortdurende inspanningen van ING om digitaal en afstandsbankieren zo eenvoudig mogelijk te maken werpen duidelijk hun vruchten af.

Het merendeel van de meest gevraagde bankdiensten is vandaag digitaal beschikbaar en de digitale dienstverlening breidt voortdurend uit. Het opvragen van de pincode van de debet- of kredietkaart, bijvoorbeeld, of nog, het verhogen van de limiet van de kredietkaart, kunnen nu makkelijk via de app. Maar ook een consumentenkrediet kan nu snel en eenvoudig vanuit de app worden aangevraagd. Verder kunnen klanten van ING België hun online aankopen ook vanaf smartphone of tablet zonder kaartlezer ondertekenen. Dat kan nu via itsme®. Snel, veilig en eenvoudig.Dat is ook merkbaar in het waarderingsscores en de gebruiksdata voor de vele digitale diensten en oplossingen die ING in België ondertussen aanbiedt. Ook het aantal klanten dat regelmatig digitaal bankiert stijgt gestaag. Tijdens het eerste halfjaar registreerde ING België 332 miljoen gebruikerssessies (+13% t.o.v. 1HY2021).

“De verdere uitbreiding van ons aanbod aan digitale diensten in de app omvat enkele voorbeelden van wat op het eerste gezicht eenvoudige oplossingen en toevoegingen lijken. Zij leiden echter tot een efficiëntere en snellere dienstverlening. Dat komt niet alleen de klantentevredenheid ten goede, het zorgt er tegelijkertijd ook voor dat onze bankiers meer tijd kunnen besteden aan de vragen en de ondersteuning van de klant die nood heeft aan advies en gespecialiseerde dienstverlening." Peter Adams, CEO van ING België

Self Invest slaat duidelijk aan

Tijdens het eerste halfjaar openden onze klanten net geen 10.000 nieuwe Self Invest accounts. En op het gebied van portefeuillebeheer was het opvallend dat de klantenportefeuilles ondanks de oorlog in Oekraïne en de onrust op de markt over het algemeen vrij stabiel bleven en de klant niet verkochten.

Nog voor beleggers is er ING Invest Advice dat grondig werd aangepast om nog meer toegevoegde waarde te bieden, ook voor beginners die slim willen starten.

“Ondanks de toch behoorlijk turbulente markt ten gevolge van de geopolitieke ontwikkelingen heeft de eenvoud van Self invest heel wat nieuwe klanten kunnen overtuigen. Wij geloven rotsvast in het potentieel en de belangstelling van onze klanten in ons beleggingsaanbod sterkt ons daarin. Wij blijven dan ook investeren in de uitbreiding en verdere verbetering van Self Invest.”Peter Adams

Instant Business Lening maakt het aanvragen van een zakelijk krediet tot €100.000 makkelijk

Met de lancering van de Instant Business Lening, die voor een eerste groep van Business Banking klanten werd opengesteld, krijgt de aanvrager onmiddellijk een kredietbeslissing. In minder dan 5 minuten kan zo een lening tot €100.000 worden aangevraagd. Het geld staat dan de volgende werkdag op de rekening. Eenvoudig en snel, wat ondernemers in staat stelt om kort op de bal te spel en snel knopen door te hakken voor beperkte investeringen zoals een nieuw voertuig, ​ bijkomende uitrusting, of extra bedrijfskapitaal.

Duurzaamheid heeft zijn plaats in alles wat we doen als bank

Duurzaamheid is meer dan het verkleinen van de ecologische voetafdruk. Als bank wil ING België duurzaamheidsinspanningen faciliteren en financieren. Duurzaamheid krijgt een plaats in alles wat we doen als bank. 

Het aantal aan duurzaamheid gerelateerde financieringstransacties is tijdens het eerste halfjaar verdubbeld in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. Een ander voorbeeld, dat inspeelt op de stijgende vraag en het steeds grotere belang van duurzaamheid, is de uitbreiding van van het productaanbod voor grote ondernemingen uitgebreid met een Sustainable Improvement Derivative.

Duurzaamheid wint ook in het Retailsegment aan belang. Zo kende de totale productie voor consumentenkredieten niet alleen een sterke stijging (+9%) over het voorbije half jaar, maar ook het aandeel van duurzame kredieten noteerde een meer dan verdubbeling (9% t.o.v. 4% voor 1HY 2021). De productie van groene kredieten stijgt daarmee met niet minder dan 140%.

ING België vermindert ook zijn eigen voetafdruk met de ingrijpende renovatie van het iconische modernistische hoofdkantoor aan de Marnixlaan. Na die renovatie, die eind 2024 rond moet zijn, zal het Marnix-gebouw voldoen aan de meest ambitieuze klimaat- en duurzaamheidsdoelstellingen.

“ING België is vastbesloten om een leider te worden in het bouwen aan een duurzame toekomst. Door zelf het goede voorbeeld te geven, door onze klanten te helpen bij de transitie naar een koolstofarme samenleving voor iedereen en door medewerkers aan te moedigen om hun eigen ecologische voetafdruk te verkleinen. Nu we vooruitgang boeken op onze Route24, is de tijd rijp om dit thema volledig te verankeren in onze strategische plannen." ​ Peter Adams

 

 

 

 

 

 

 

 

Downloads

Terug naar boven