Skip to Content
ING België stelt tot € 214 miljoen extra financiering beschikbaar aan Belgische KMO's via het EIF en InvestEU

ING België stelt tot € 214 miljoen extra financiering beschikbaar aan Belgische KMO's via het EIF en InvestEU

ING België heeft een garantieovereenkomst getekend met het Europees Investeringsfonds (EIF) ter ondersteuning van projecten op het vlak van duurzaamheid, innovatie en digitalisering. Een totale, gegarandeerde portefeuille van maximaal 214 miljoen euro werd vrijgemaakt om de toegang tot financiering voor Belgische bedrijven te boosten. De transactie wordt ondersteund door het InvestEU-programma, dat meer dan 372 miljard euro aan extra investeringen voor EU-beleidsprioriteiten wil mobiliseren in de periode 2021-27. Professionele klanten die hun duurzame transitie en groei willen versnellen kunnen vanaf heden hun aanvraag indienen bij INGi.

Binnen de garantieovereenkomst zal twee derde van de gegarandeerde portefeuille ter beschikking gesteld worden om de financiering te ondersteunen van duurzame projecten zoals energetische renovaties, hernieuwbare energieproductie of milieuvriendelijke mobiliteit, terwijl een derde zal worden besteed aan innovatie- of digitaliseringsprojecten.

“Heel wat Belgische bedrijven schakelen vandaag een versnelling hoger op het vlak van duurzaamheid, innovatie en digitalisering. Dat vergt niet alleen een duidelijke visie en daadkracht, maar ook de broodnodige investeringen en financieringen. We zijn verheugd dat we met het EIF een overeenkomst hebben bereikt om een waarborgenenveloppe van maximaal 214 miljoen euro te voorzien om Belgische kmo’s of een kleine midcap makkelijker toegang te geven tot kredietverlening voor duurzame en innovatieve investeringen. We danken het EIF dan ook voor het vertrouwen dat het in ons stelt, en dit inmiddels al sinds vele jaren”, aldus Peter Göbel, Head of Business Banking bij ING België.

Europees commissaris voor Economie Paolo Gentiloni zegt: "Kleine en middelgrote ondernemingen zijn een belangrijke motor voor de groei van Europa. Ik ben verheugd dat KMO’s in België dankzij deze overeenkomst, ondersteund door het InvestEU-programma, financiële steun zullen krijgen om te investeren in duurzaamheid, innovatie en digitalisering. Dit zal niet alleen bijdragen tot het bevorderen van de digitale en groene transitie, maar ook leiden tot jobcreatie binnen het proces."

"Transacties als deze zijn het bewijs dat de financiële wereld een belangrijke rol speelt als het gaat om belangrijke thema's als duurzaamheid en energie-efficiëntie", aldus Roger Havenith, Deputy Chief Executive van het EIF. "Dit is de grootste duurzaamheidstransactie die we tot nu toe in België hebben ondertekend en we zijn blij dat ING ons gevoel van urgentie deelt als het gaat om dit onderwerp."

ING België zal haar cliënten informeren over de details van de garantie in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

i De algemene voorwaarden zijn beschikbaar op de ING-website.Over ING

ING België is een universele bank die financiële diensten aanbiedt aan particulieren, ondernemingen en institutionele cliënten. ING Belgium S.A./N.V. is een dochtervennootschap van ING Group N.V. via ING Bank N.V. (www.ing.com).

​ING is een wereldwijd actieve financiële instelling met een sterke Europese aanwezigheid die bancaire diensten aanbiedt via zijn werkmaatschappij ING Bank. De doelstelling van ING is om mensen in staat te stellen steeds een stap voorop te blijven lopen, zowel privé als zakelijk. De meer dan 58.000 werknemers van ING bieden diensten op het vlak van particulier en zakelijk bankieren aan klanten in ruim veertig landen. De aandelen van ING Groep noteren op de beurzen van Amsterdam (INGA NA, INGA.AS), Brussel en op de New York Stock Exchange (ADR's: ING US, ING.N).

​Duurzaamheid maakt integraal deel uit van de strategie van ING, wat blijkt uit de leidende positie van ING in sectorbenchmarks. De Environmental, Social and Governance (ESG) rating van ING door MSCI werd in september 2022 bevestigd met 'AA'. Vanaf augustus 2022 beschouwt Sustainalytics het beheer van materiële ESG-risico's door ING als 'sterk' en in juni 2022 kreeg ING een ESG-rating 'sterk' van S&P Global Ratings. Aandelen ING Groep zijn ook opgenomen in belangrijke duurzaamheids- en ESG-indexproducten van toonaangevende aanbieders Euronext, STOXX, Morningstar en FTSE Russell.

Over het Europees Investeringsfonds (EIF)

Het Europees Investeringsfonds (EIF) maakt deel uit van de Europese Investeringsbank Groep. De belangrijkste doelstelling is het ondersteunen van micro-ondernemingen en kmo’s door hen te helpen toegang te verkrijgen tot financiering. Het EIF ontwerpt en ontwikkelt durf- en groeikapitaal, garanties en microfinancieringsinstrumenten, die met name op dit marktsegment zijn gericht. In deze rol draagt het EIF bij aan het najagen van belangrijke EU-beleidsdoelen zoals concurrentievermogen en groei, innovatie en digitalisering, maatschappelijke impact, vaardigheden en menselijk kapitaal, klimaatactie en milieuduurzaamheid.

Over het InvestEU-programma

Het InvestEU-programma voorziet de Europese Unie van cruciale langlopende financiering door grote hoeveelheden private en publieke middelen in te zetten voor het ondersteunen van een duurzaam economisch herstel. Het helpt ook private investeringen aan te trekken voor de beleidsprioriteiten van de Europese Unie, zoals de Europese Green Deal en de digitale transitie. Het InvestEU-programma brengt de vele financiële instrumenten van de Europese Unie die momenteel beschikbaar zijn om investeringen in de EU te ondersteunen, onder één dak samen, waardoor de financiering van investeringsprojecten eenvoudiger, efficiënter en flexibeler wordt. Het InvestEU-programma bestaat uit drie componenten: het InvestEU-fonds, de InvestEU-advieshub en het InvestEU-portaal. De uitvoering van het InvestEU-fonds vindt plaats via financiële partners die met de garantie van € 26,2 miljard uit de EU-begroting in projecten zullen investeren. De volledige begrotingsgarantie zal worden ingezet om de investeringsprojecten van de uitvoerende partners te steunen, waardoor hun risicodragende capaciteit wordt vergroot en er minstens € 372 miljard aan extra investeringen kan worden aangetrokken

 

 

 

 

 

Contacteer ons

Gianni De Muynck
Spokesman & Media Relations Manager, ING Belgium

E: [email protected]

T: +32 478 66 21 58

M: +32 476627716

Tim Smit
Press Officer, European Investment Fund (EIF)

E: [email protected]

M: +352 691 286423

Flora Matthaes
Press Officer, European Commission

E: [email protected]

M: +32 229 83951

Terug naar boven