ING België schenkt half miljoen euro aan Koning Boudewijnstichting in strijd tegen corona

ING België schenkt half miljoen euro aan Koning Boudewijnstichting in strijd tegen corona

Bedrag gaat naar ziekenhuizen en woonzorgcentra die het moeilijk hebben

ING België schenkt een half miljoen euro aan de Koning Boudewijnstichting in de strijd tegen corona. Het geld gaat naar het Fonds voor Solidaire Zorg van de stichting die ziekenhuizen en zorginstellingen voor senioren, jeugd en mensen met een beperking, helpt in deze crisis.

De wereld staat momenteel voor een historische uitdaging. Het coronavirus heeft ongekende gevolgen voor de gezondheid, de maatschappij en de economie. Alle zorginstellingen staan voor enorme uitdagingen door deze pandemie. De dringende behoeften zijn talrijk en evolueren van dag tot dag. Maar ook als de crisis onder controle is, zullen ziekenhuizen en andere residentiële zorginstellingen hard moeten blijven werken om weer hoogwaardige zorg te kunnen bieden.

Half miljoen euro voor de Koning Boudewijnstichting

ING België schenkt 500.000 euro aan de Koning Boudewijnstichting waar de bank al jarenlang partner van is. De stichting beheert het Fonds voor Solidaire Zorg dat ziekenhuizen en zorgcentra in heel het land helpt in de strijd tegen corona. 70% van de ingezamelde middelen zal ter beschikking worden gesteld aan ziekenhuizen, 30% zal naar andere residentiële zorginstellingen gaan (ouderensector, jeugdzorg, mensen met een handicap, …)

Het is cruciaal om het zorgpersoneel te helpen om deze crisis te doorstaan en hen ook na de crisis in goede omstandigheden te laten functioneren. In deze uitzonderlijke omstandigheden leveren de verschillende overheden van ons land enorme inspanningen om op een gecoördineerde manier in te spelen op de materiële, logistieke en personeelsbehoeften van de zorginstellingen. Maar de behoeften blijven aanzienlijk en er zijn veel personen en bedrijven die willen helpen. We zijn dan ook blij met deze mooie geste van ING."
Gerrit Rauws, directeur Gezondheid van de Koning Boudewijnstichting

“Zorgverleners zijn helden van onze maatschappij ”

Binnen ING België zijn er medewerkers die ook hun eigen steentje bijdragen in de maatschappij. Van collega’s die vrijwillig helpen om mondmaskers te gaan naaien tot collega’s die dokterspraktijken en verenigingen helpen om hun IT in orde te krijgen of laptops te geven.

Als bank hebben we een maatschappelijke rol. Als we zo snel mogelijk weer naar een normale situatie willen, dan moeten we extra hulp bieden daar waar de nood het hoogst is. Zorgverleners zijn de helden van onze maatschappij en die moeten we nu meer dan ooit zoveel mogelijk ondersteunen."
 Erik Van den Eynden, CEO ING in België

ING werkt al 15 jaar samen met de Koning Boudewijnstichting om verenigingen en maatschappelijke projecten te ondersteunen die actief zijn in het onderwijs, de gezondheidszorg, erfgoed en circulaire economie. Net als in 2019, geeft de bank ook dit jaar bijna 300.000 euro aan projecten die digitale inclusie bevorderen.

Corporate