Skip to Content

ING België, Record Bank en BZB-Fedafin stellen ontwerp richtlijnenkader voor integratie Record Bankagenten voor

ING België, Record Bank en de beroepsvereniging BZB-Fedafin stellen na constructief overleg de voorbije weken een ontwerp van richtlijnenkader voor.

ING België, Record Bank en de beroepsvereniging BZB-Fedafin stellen na constructief overleg de voorbije weken een ontwerp van richtlijnenkader voor dat de beide banken willen toepassen in hun verdere besprekingen met de Record-bankagenten. Het voorstel zal de komende dagen op een aantal punten nog verder verfijnd en besproken worden tussen de partijen.

Sinds ING België haar intentie aankondigde om de bankactiviteiten van Record Bank te integreren, werden de agenten en hun beroepsverenigingen zo transparant mogelijk geïnformeerd, dit in de mate van het mogelijke en volgens de wettelijke en regulatoire voorschriften. Er bleef echter bij de agenten een belangrijke behoefte bestaan aan meer concrete informatie, met name over de timing en de voorwaarden die op hen van toepassing zouden zijn in het kader van die integratie. Daar biedt het ontwerp nu een antwoord op.

Het voorgestelde richtlijnenkader bevat algemene afspraken zowel voor dossiers van agenten die de overstap naar ING België zouden maken, als voor situaties waarbij de samenwerking met de agent zou worden beëindigd. Die richtlijnen hebben onder andere betrekking op de waardebepaling van overgenomen portefeuilles, de uitwinningsvergoeding in geval van stopzetting van de samenwerking en de manier waarop wordt omgegaan met gedane of toekomstige investeringen.

Het ontwerp richtlijnenkader biedt een algemeen kader waarin agenten vrijwillig kunnen instappen. Voor agenten die, om bepaalde specifieke redenen, verkiezen om hun individuele dossier buiten de gedragscode om rechtstreeks te bespreken met ING België of Record Bank blijft de mogelijkheid dus behouden voor een specifieke benadering.

De drie partijen denken dat met deze ontwerptekst, die de komende periode nog op een aantal punten dient gefinaliseerd te worden, een belangrijke stap wordt gezet om meer duidelijkheid te verschaffen aan de Record-agenten.

Noot: de integratie is voorwaardelijk en afhankelijk van de goedkeuring van de Europese en Belgische  toezichthoudende overheden.

Contacteer ons
Vanessa Zwaelens Head of External Communication
Vanessa Zwaelens Head of External Communication

Follow ING on