Skip to Content
ING België past geen negatieve rente meer toe voor rekeningen van particulieren en het overgrote deel van bedrijfsklanten

ING België past geen negatieve rente meer toe voor rekeningen van particulieren en het overgrote deel van bedrijfsklanten

Woensdag 08 juni 2022 - Brussel - Vanaf 1 september 2022 zal ING België niet langer een negatieve rentevoet toepassen voor particulieren. Dit zal ook het geval zijn voor rechtspersonen in België1. ING België zal deze wijzigingen doorvoeren als gevolg van de recente evolutie van de Europese rentemarkt.

Europa wordt al geruime tijd geconfronteerd met lage of negatieve rentetarieven. Verschillende economische ontwikkelingen hebben geleid tot een voortdurende daling van de marktrente en het rendement op beleggingen. De rentetarieven die de banken hanteren, zijn afhankelijk van een aantal elementen, zoals de spaarbedragen van klanten, de vraag naar leningen en de rentevoeten op de markt. De rente evolueren naargelang van deze factoren. In de afgelopen jaren heeft dit geleid tot de invoering van een negatieve rente voor grote saldo’s op rekeningen van particulieren2 en rechtspersonen1.

ING België volgt de evolutie van de rentevoeten op de markt en gezien het recente renteklimaat zullen wij vanaf 1 september 2022 niet langer een negatieve rente toepassen op rekeningen van particulieren2 en rechtspersonen1 en zullen wij niet langer een limiet stellen aan het bedrag dat onze klanten kunnen aanhouden op hun spaarrekening (bouncing) en dit ook niet meer doen op om het even welke rekening. De negatieve rentevoet wordt tot op heden toegepast op een klein deel van de klantendeposito's (minder dan 2,5% van de zakelijke klanten en minder dan 0,5% van de particuliere klanten). De overgrote meerderheid van de klanten van ING België werd niet geïmpacteerd.

ING België zal haar klanten informeren in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

 

1 Met uitzondering van sommige klanten voor wie bijzondere voorwaarden of variabele tarieven kunnen gelden.

2 ING België past momenteel een maximum van 250.000 euro toe op gereglementeerde spaarrekeningen. Het saldo boven 250.000 EUR wordt overgeschreven naar een zichtrekening of een ING Invest Account met 0% interest. Boven een drempel van 250.000 euro op deze zichtrekening of ING Invest Account past ING België momenteel een negatieve rentevoet van 0,50% toe. Vanaf 1 september 2022 zal ING België niet langer een maximumsaldo toepassen voor gereglementeerde spaarrekeningen, noch een negatieve rentevoet op het saldo boven 250.000 euro op een zichtrekening of op een ING Invest Account.

 

 


 

 

Downloads

Terug naar boven