ING België ondersteunt nieuwe opleiding bij Vlerick Business School

200 managers worden geschoold bij tot voorlopers van de nieuwe economie

200 managers worden geschoold tot voorlopers van de nieuwe economie

U kan er niet meer omheen: technologie verandert het economisch landschap  ingrijpend. Maar niet alle bedrijven zijn mee, en veel ondernemingen hebben nood aan meer expertise om deze aankomende “disruptie”  het hoofd te kunnen bieden.  Immers: voor wie helder ziet in de nieuwe economie waren de kansen nooit groter. Dat inzicht willen De Tijd en L’Echo delen en bieden daarom 200 managers de kans  om de gratis Vlerick-opleiding ‘Take the Lead’ rond digitale transformatie te volgen.
 “In alle sectoren brengt de digitale disruptie grote uitdagingen met zich mee”, zegt Stephanie De Smedt, hoofdredactrice van De Tijd.

“En die revolutie beperkt zich niet tot techbedrijven. In de nieuwe economie heerst een andere mindset, en die heeft invloed op alle businessmodellen, en van hoe je klanten aanspreekt en bereikt, tot hoe mensen werken.” Volgens De Smedt hinkt België achterop. “Er is een tekort aan digitale kennis in onze economie. Daarom neemt De Tijd, samen met haar zusterkrant L’Echo, het initiatief om via een unieke opleiding voor een versnelde instroom van de nodige knowhow in het bedrijfsleven te zorgen.”

Om deze digitale kennis te vergroten, deden De Tijd en L’Echo een beroep op Vlerick Business School. De gloednieuwe opleiding ‘Take the Lead’ is hiervan het resultaat: een intense ‘blended’ leerervaring die de deelnemers de kennis en het zelfvertrouwen geeft om hun bedrijf van binnenuit te veranderen. De cursisten worden in 14 weken getransformeerd tot ‘change agents’: ambassadeurs van de nieuwe economie die hun verworven kennis kunnen toepassen in hun bedrijf en met hun collega’s delen. Ze kunnen ook het officiële Certificaat ‘Digitale Disruptie’ van Vlerick Business School  behalen.

De opleiding beoogt een grondig inzicht in digitale strategieën, new technologies, business  modelling en nieuwe bedrijfsorganisatie, en staat onder leiding van programmadirecteur Prof. Dr. Stijn Viaene.

Met deze opleiding waagt Vlerick Business School zich zelf ook aan disruptieve onderwijstechnieken: een unieke mix van innovatieve online leermethodes zoals virtuele bedrijfsbezoeken en interactieve webinars wordenaangevuld met twee impactvolle ‘live’-evenementen. Daardoor kunnen alle deelnemers de opleiding combineren met een drukke agenda.

Opvallend: de opleiding wordt gratis aangeboden dankzij de steun van EY, Adecco, ING België, Jan De Nul en Microsoft.
De selectieprocedure verloopt online. Begin januari worden 200 kandidaten geselecteerd die de opleiding mogen volgen die loopt van half februari tot half mei. Kandidaten moeten onder meer aan de volgende criteria voldoen; een gedegen kennis van het Engels, minstens 5 jaar businesservaring en een open kijk op de wereld hebben. Alle achtergronden, ongeacht de sector of het beroep zijn welkom, want disruptie treft het elke tak van het bedrijfsleven.

Interesse? Zich kandidaat stellen voor ‘Take the Lead’ kan tussen 19 november en 8 december op tijd.be/takethelead

Sponsoring
Contacteer ons

Vanessa Zwaelens - Head of External Communication

Tiziana Rizzo - Media Relations

Julie Kerremans - Media Relations

Vanessa Zwaelens - Head of External Communication

Tiziana Rizzo - Media Relations

Julie Kerremans - Media Relations