ING België neemt bijkomende maatregelen om verspreiding coronavirus tegen te gaan

ING België neemt bijkomende maatregelen om verspreiding coronavirus tegen te gaan

Dienstverlening aan klanten en gezondheid staan voorop

De verspreiding van het coronavirus en de mogelijke gevolgen voor klanten en medewerkers heeft nog steeds onze volledige aandacht en blijft de hoogste prioriteit voor ING. Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, heeft de overheid op dinsdag 17 maart beslist dat enkel nog essentiële diensten beschikbaar gewaarborgd blijven. Bankdiensten maken daar deel van uit. De maatregelen die ING België reeds had genomen, sluiten al aan bij de maatregelen die gisteren door de overheid zijn meegedeeld. Vanaf donderdag 19 maart neemt ING extra maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken en om de continuïteit van haar dienstverlening te garanderen.

ING kantoren en klantendienst in België

Ondanks deze uitzonderlijke omstandigheden stelt de bank alles in het werk om een werkende dienstverlening te kunnen blijven garanderen aan haar klanten. Omdat de veiligheid en gezondheid van klanten en medewerkers absolute prioriteit heeft, voert ING vanaf donderdag 19 maart de volgende bijkomende maatregelen in:

  • Het aantal ING-kantoren dat geopend blijft, wordt teruggebracht tot ongeveer 300. ING hecht evenwel veel belang aan een goede bereikbaarheid van deze kantoren voor haar klanten en heeft een zorgvuldige spreiding voorzien waardoor klanten niet ver moeten rijden om een kantoor te bereiken. De geopende kantoren vinden klanten terug op ing.be.
  • Klanten kunnen alleen op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur en op afspraak terecht bij een kantoor en dat enkel voor strikt noodzakelijke, kritische verrichtingen zoals overschrijvingen die de limiet van digitaal bankieren overschrijden. In de kantoren worden bovendien bijkomende veiligheidsmaatregelen getroffen:
    • Per kantoor wordt maximum één klant tegelijkertijd toegelaten.
    • Bij geldafhalingen aan de geldautomaten die zich buiten het kantoor bevinden wordt aan de klanten nadrukkelijk gevraagd om de nodige afstand te bewaren (‘social distancing’). Bij geldafhalingen aan de geldautomaten die zich binnen een kantoor bevinden, wordt sterk aanbevolen om het maximum van twee personen tegelijkertijd niet te overschrijden.

De sector blijft oproepen om zo veel mogelijk bankverrichtingen digitaal uit te voeren en zo de rit naar het bankkantoor te vermijden. Mobiel bankieren, internetbankieren en digitale betalingen staan ter beschikking van iedereen en zijn perfect veilige manieren om vanop afstand te bankieren.

  • De online diensten, de ING Smart Banking-app en Home'Bank, blijven 24/7 beschikbaar.
  • Ook de klantendienst blijft in de week telefonisch bereikbaar tot tien uur ’s avonds, op zaterdag tot vijf uur in de namiddag.
  • Bovendien zijn er nog steeds 2.500 bankiers van ING beschikbaar die klanten kunnen helpen met meer persoonlijk advies via call of mail.

Maatregelen voor personeel ING België

Met uitzondering van de medewerkers die werken in een van de 300 kantoren die geopend blijven en 160 medewerkers die aanwezig moeten zijn in een van de gebouwen van ING om hun functie te kunnen uitoefenen, werken alle medewerkers van ING België tot nader order thuis. ING België telt in totaal zo’n 7.500 medewerkers. De directie van ING België dankt uitdrukkelijk de medewerkers die deze onmisbare diensten blijven leveren.

Ondernemingen

ING werkt samen met Febelfin, de Nationale Bank en de Minister van Financiën aan overgangsmaatregelen voor ondernemingen. Ondernemingen die moeilijkheden ondervinden door de huidige crisis, worden gevraagd contact op te nemen met hun bankier. In overleg kunnen er gepaste maatregelen worden gezocht om deze moeilijke periode financieel door te komen.

Hygiëne

Voor alle medewerkers en klanten is het vanzelfsprekend belangrijk om de adviezen van de FOD Volksgezondheid goed op te volgen.

Corporate
Contacteer ons

Julie Kerremans - Media Relations

Julie Kerremans - Media Relations