Skip to Content

ING België: Intentie tot een fundamentele transformatie. nog simpelere diensten, nog meer advies

Innovatief digitaal aanbod, toegankelijk en hoogstaand gespecialiseerd advies.

Innovatief digitaal aanbod, toegankelijk en hoogstaand gespecialiseerd advies.

 • ING België biedt een antwoord op de verschillende socio-economische uitdagingen
 • Onze plicht om op langere termijn te denken om de allerbeste dienstverlening aan te bieden aan onze klanten
 • Intentie om een nieuwe “agile” manier van werken te introduceren
 • Intentie om bijkomend 450 miljoen euro te investeren, de kosten met 550 miljoen  te verminderen en de tewerkstelling aan te passen aan de nieuwe vereisten van de markt met een daling van 3.500 VTE (1) (voltijds equivalent) tot 2021, waarvan maximaal 1.700 medewerkers ontslagen zouden kunnen worden. Door de natuurlijke afvloeiing van reeds 350 VTE doorheen 2016 bij ING België, hanteert ING België in zijn gesprekken met de sociale partners een VTE reductie van 3.150 tussen nu en 2021.

Rik Vandenberghe, CEO ING België: “Deze ochtend hebben wij tijdens een Ondernemingsraad onze ambitie aangekondigd om de toekomst van ING België als een solide en vooruitstrevende bank te vrijwaren, waarbij wij willen inspelen op tal van uitdagingen zoals: toenemende digitalisering, veranderend consumentengedrag, lage rente, strenge regelgeving, hoge bankheffingen, de uitdagende concurrentie en nieuwe technologieën. Als CEO is het mijn verantwoordelijkheid te vrijwaren dat ING België een gezonde bank blijft.”

Om die ambitie te bereiken overweegt ING België te evolueren naar één geïntegreerd bankplatform samen met ING Nederland (2) , alsook de bankactiviteiten van Record Bank(3) te integreren in de activiteiten van ING België. De bank wil 450 miljoen euro bijkomend in innovatie investeren om de kwaliteit en de behandeling van de diensten voor de klanten te verbeteren. Bovendien maken onze voorgestelde intenties op termijn een kostenbesparing van 550 miljoen euro (4) mogelijk, voornamelijk door de tewerkstelling aan te passen aan de nieuwe vereisten van de markt met een daling van 3.500 VTE tot 2021, waarvan maximaal 1.700 medewerkers ontslagen zouden kunnen worden.  Door de natuurlijke afvloeiing van reeds 350 VTE doorheen 2016 bij ING België, hanteert ING België in zijn gesprekken met de sociale partners een VTE reductie van 3.150 tussen nu en 2021.

ING België zal samen met de sociale partners nagaan welke initiatieven het als organisatie kan nemen om de potentieel getroffen medewerkers te steunen tijdens deze moeilijke periode. De transformatie die ING België overweegt is de extra versnelling van de Think Forward strategie die ING in 2014 lanceerde, met de intentie om:

 • Schaalgrootte te creëren: ING wenst te evolueren naar één geïntegreerd bankplatform tussen ING België en ING Nederland, om zo het beste van ING Nederland en het beste van ING België samen te brengen en de vooruitstrevende bank te worden voor 11 miljoen klanten in de Benelux. Het gaat hier om het delen van eenzelfde IT- en operationele infrastructuur en commerciële harmonisatie van diensten en producten. ING België wenst gebruik te maken van de sterke digitale en omni-channel3 expertise van ING Nederland (een dienstverlening die al anderhalf jaar succesvol is in Nederland met ondermeer haar #1 banking app); waar ING Nederland het erg performante advies- en relatiemodel van ING België voor haar klanten aanbieden. ING zou hierbij twee autonome juridische entiteiten behouden, met elk een aparte balans en ruimte om in te spelen op de eigenheden van de lokale markten. Daarnaast overweegt ING België de bankactiviteiten van Record Bank3 te integreren in haar structuur. Jean Pierre Verbeken, CEO Record Bank: “Record Bank is met haar kantorennet sterk lokaal verankerd in België, en is gekend voor haar diepgaande klantenrelaties en gespecialiseerd advies. Deze sterke punten zouden onderdak kunnen vinden bij ING België”.
 • Het introduceren van een nieuwe “agile” manier van werken om een performante, ondernemende en zelfsturende organisatie te vormen. ING in Nederland geldt hierbij als voorbeeld. Vandaag misstaat ING Nederland niet naast de Spotify’s, Netflixen of Google’s van deze wereld. Innovatieve bedrijven met een superieure klantenervaring: agile, ondernemend en zelfsturend. Iets wat ING België nu ook wenst te introduceren door een veel vlakkere, minder hiërarchische organisatie op te zetten, waarbij werknemers de autonomie, flexibiliteit en bijhorende verantwoordelijkheid krijgen om op een efficiëntere en ondernemende manier samen te werken in multidisciplinaire teams.

Deze plannen hebben één doel: een superieure klantenervaring


Van de intentie om schaalgrootte te creëren en een nieuwe “agile” manier van werken te introduceren, zou bankieren verlopen volgens de voorwaarden van de klant: waar, wanneer en hoe hij wil en dit dankzij bijkomende uitmuntende digitale en innovatieve oplossingen. Dit lijkt ING België nodig daar onze samenleving digitaliseert aan een ongezien tempo. 

Om de claim van hoogstaand, gespecialiseerd en toegankelijk advies waar te maken, overweegt ING België haar kantorennet om te vormen met een vooropgesteld doel van 650 kantoren verspreid over België, met grotere kantoren en méér experten per kantoor ter beschikking van haar klanten. Het overweegt te transformeren naar een netwerk van voornamelijk zelfstandige agenten met betere openingsuren. Hiermee behoudt ING België ongeveer dezelfde schaalgrootte als het huidig ING-kantorennetwerk. Ten slotte wenst ING België haar klantenondersteuning naar een hoger niveau te tillen via één contactpunt, zonder doorverwijzingen tussen kantoren en callcenters.

Met respect voor de medewerkers en personeelsvertegenwoordigers


Deze intentie tot transformatie kan gevolgen hebben voor de medewerkers van ING België. Tot  2021 overweegt ING België om de werkgelegenheid af te bouwen met 3.500 VTE doorheen alle niveaus en departementen, waarbij maximaal 1.700 medewerkers hun baan kunnen verliezen, de rest via natuurlijk verloop. Door de natuurlijke afvloeiing van reeds 350 VTE doorheen 2016 bij ING België, hanteert ING België in zijn gesprekken met de sociale partners een VTE reductie van 3.150 tussen nu en 2021.

Rik Vandenberghe, CEO ING België: “Ik besef dat onze intentie om te transformeren en de mogelijke gevolgen een zware boodschap is om te verwerken voor vele medewerkers, en zullen hen dan ook met respect en waardigheid behandelen. Als CEO is het echter mijn plicht om op langere termijn te denken en de weg uit te stippelen voor onze organisatie zodat we onze klanten ook in de toekomst de allerbeste dienstverlening kunnen bieden en onze verantwoordelijkheid kunnen opnemen in de samenleving. Vandaag doen we het goed, maar we ambiëren om morgen beter te doen. We zijn al meer dan 140 jaar bekend op de Belgische markt als een voorloper in innovatie, klantenervaring en advies, en we zijn vastberaden om dit nog voor vele jaren te blijven.”

Zoals ING België dit altijd al heeft gedaan, en uit respect voor haar medewerkers en sociale partners, zal de directie transparant en in open overleg de dialoog met de sociale partners binnen de Ondernemingsraad aangaan. De directie zal de sociale partners en haar medewerkers ook maximaal informeren. Indien deze transformatie zich voltrekt, zal ING België dit doen volgens alle wettelijke voorschriften.

Bijkomende link

Disclaimer
Alle beschreven projecten zijn voorgestelde intenties van de bank.
Er worden geen formele beslissingen genomen zolang de informatie en het overleg met de Ondernemingsraad niet naar behoren zijn uitgevoerd.
Afhankelijk van goedkeuring door de toezichthouder


  ___
  Voor meer informatie
  :
  Press Office ING Belgium, + 32 2 547 24 84, pressoffice@ing.be

  1,2: Afhankelijk van goedkeuring door de toezichthouder
  3: ING België heeft de intentie om de bankactiviteiten van Record Bank te integreren in de structuur van ING België. De kredietmakelaars van Record Bank vallen niet onder deze intentie.
  4: Gecombineerde jaarlijkse kostenbesparing met ING Nederland tegen 2021 indien gecombineerd bankenplatform gerealiseerd wordt.

  Contacteer ons
  Vanessa Zwaelens Head of External Communication

  Follow ING on