ING België herziet rente op grootste deposito’s in lijn met marktvoorwaarden

ING België herziet rente op grootste deposito’s in lijn met marktvoorwaarden

ING België wijzigt vanaf 1 januari 2021 de rente voor deposito’s van meer dan 1 miljoen euro van particulieren en rechtspersonen (bedrijven) in België. De bank zal op het saldo boven 1 miljoen euro een negatieve rente van -0,50% aanrekenen. Daarnaast wordt een maximumsaldo van 1 miljoen euro vastgelegd voor gereglementeerde spaarrekeningen van particulieren. ING België voert deze wijzigingen door in lijn met de marktsvoorwaarden en de aanhoudende lage en negatieve rentes in de markt. Bij de bedrijfsklanten zal aan minder dan 1% een negatieve rente aangerekend worden. Deze renteaanpassing heeft geen gevolgen voor 99,9% van de particuliere klanten. De wettelijk bepaalde minimale rente van 0,11% op een gereglementeerde spaarrekening van particulieren blijft behouden.

Geen impact voor grote meerderheid van de particuliere en bedrijfsklanten

Op dit moment hebben minder dan 1% van de bedrijfsklanten en minder dan 0,1% van de particuliere klanten een saldo boven 1 miljoen euro per rekening. Dit betekent dat veruit het merendeel van alle klanten niet te maken krijgt met de negatieve rente die vandaag wordt aangekondigd.

Wat betekent dit concreet?

  • Voor particuliere klanten
    Voor gereglementeerde spaarrekeningen voert ING België vanaf 1 januari 2021 een maximumsaldo van 1 miljoen euro in. Bedragen boven 1 miljoen euro op een gereglementeerde spaarrekening zullen worden overgeschreven op een ING-zichtrekening. Op deze rekening bedraagt de creditrente voor bedragen tot 1 miljoen euro 0,00%. Vanaf 1 miljoen euro zal ING België op deze rekening een negatieve rente aanrekenen van -0,50%. Dit rentetarief geldt per rekening, niet per klant. Tot een saldo van 1 miljoen euro op een gereglementeerde spaarrekening (uitsluitend voor particulieren), blijft de wettelijk bepaalde minimale rentevoet van 0,11% (0,01% baisrente en 0,10% getrouwheidspremie) behouden.
     
  • Voor rechtspersonen
    Voor rekeningen van bepaalde bedrijfsklanten met zeer grote deposito's werden sinds 2016 al negatieve rentes aangerekend. Vanaf 1 januari 2021 zal een negatieve rente worden aangerekend van -0,50% voor saldi boven de drempel van 1 miljoen euro.

Waarom zijn de rentes zo laag?

De banken in Europa worden al enige tijd geconfronteerd met lage tot negatieve rentes. Die zijn een gevolg van het beleid dat de Europese Centrale Bank (ECB) al enige tijd voert om de economische groei in Europa te stimuleren. Deze rente is sinds juni 2014 negatief. Dit heeft geleid tot steeds verder dalende rentes op kredieten en lagere opbrengsten op belegde deposito’s. ING België belast nu de impact van de lagere rentes door naar een klein gedeelte van de beheerde deposito’s.  

ING België brengt al haar klanten conform de wettelijke voorschriften op de hoogte.

Corporate
Contacteer ons

Press Office - ING Belgium

Joëlle Neeb - Media Relations Manager

Peter Dercon - Media Relations Manager a.i.

Press Office - ING Belgium

Joëlle Neeb - Media Relations Manager

Peter Dercon - Media Relations Manager a.i.