Skip to Content
ING België boekt solide resultaat in uitdagende economische context: onderliggende winst voor belastingen van €796 miljoen

ING België boekt solide resultaat in uitdagende economische context: onderliggende winst voor belastingen van €796 miljoen

Eenmalige posten drukken gerapporteerd resultaat voor belastingen: €415 miljoen

 • Met meer dan €3 miljard aan totale inkomsten behoudt de bank het commerciële momentum.
 • De kostenbasis stijgt met 3,4%, maar blijft ruim onder de inflatie.
 • De risicokosten komen uit op €230 miljoen, of €46 miljoen hoger dan 2021.
 • Ondanks de geopolitieke context, de onzekerheid over de energiebevoorradingen en de hoge inflatie houdt ING België over 2022 goed stand met een onderliggend resultaat voor belastingen van €796 miljoen.
 • De snel stijgende rente leidde tot de boeking van een rente-indekking met een asymmetrisch negatief boekhoudkundig resultaat van €-288 miljoen. Datzelfde bedrag van €288 miljoen zal gespreid over komende jaren worden teruggeboekt als positief resultaat.
 • Voor de optimalisatie van haar netwerk van zelfstandige kantoren legt ING België een voorziening aan van €93 miljoen.
 • Digitaal bankieren en advies op afstand zijn het nieuwe normaal. Eind 2022 kondigde ING België een flinke renteverhoging aan en positioneert zich daarmee voorin op de spaarmarkt.

ING België boekt in 2022 solide resultaten ondanks een markt die heel wat uitdagingen kende. Toch weerhielden deze uitdagingen de bank niet om door te zetten met de uitrol van Route24: haar strategisch plan om bankieren weer eenvoudig te maken.

De bouwstenen voor de bank van de toekomst liggen er en de inspanningen werpen vruchten af. We hebben vorig jaar de kern van onze activiteiten aangepakt om onze diensten en producten gebruiksvriendelijker, vlotter en toegankelijker te maken, een evolutie die de klant duidelijk smaakt.Peter Adams, CEO van ING België

In 2022 rapporteerde ING België een onderliggend resultaat voor belastingen van € 796 miljoen. Het gerapporteerde resultaat voor belastingen komt uit op € 415 miljoen omwille van twee uitzonderlijke posten.

Ten eerste is er de aangekondigde optimalisatie van het netwerk van zelfstandige kantoren waarvoor een voorziening werd aangelegd van €93 miljoen. Ten tweede leidde de snel stijgende rente tot de boeking van een rente-indekking met een asymmetrisch negatief boekhoudkundig resultaat van €-288 miljoen. Datzelfde bedrag van €288 miljoen zal gespreid over komende jaren worden teruggeboekt als positief resultaat.

De nooit eerder geziene uitdagingen waarmee we in 2022 werden geconfronteerd, maken duidelijk waarom het zo belangrijk is dat we onze inspanningen om een solide bank uit te bouwen onverminderd voortzetten. Wij bouwen aan de bank die klaar is voor de toekomst. De context van 2022 heeft geleid tot enkele niet-recurrente posten in onze resultaten, maar wanneer we inzoomen op die resultaten, dan zien we een sterke en gediversifieerde inkomstenbasis en kosten waarvan de stijging ruim onder de inflatie blijft. Hans De Munck, CFO van ING België

Voor tweede jaar op rij: inkomsten boven 3 miljard euro

Met totale inkomsten over 2022 van €3.053 miljoen boekt de bank voor het tweede jaar op rij een omzet van meer dan 3 miljard.

De hogere rentevoeten tijdens de tweede jaarhelft van 2022 waren positief voor de rente-inkomsten op deposito’s. De netto rente-inkomsten over 2022 zijn echter lager dan in 2021 omwille van de beslissing van de ECB om te stoppen met de gunstige financieringsvoorwaarden van de gerichte langlopende herfinancieringstransacties (TLTRO).

Zowel de obligatie- als de aandelenmarkten deden het in 2022 minder goed, wat woog op de inkomsten uit commissies op beleggingsproducten. Het feit dat de commissie-inkomsten toch hoog bleven, is het bewijs dat ING België heel wat inspanningen heeft geleverd om haar basis voor commissie-inkomsten voort te diversifiëren.

De operationele kosten bedroegen €1.745 miljoen. De kostenbasis is 3,4% hoger dan vorig jaar, maar blijft echter ruim onder de inflatie en de loonindexering. Dat is te danken aan het strikte kostenbeheer en de efficiëntiewinst van initiatieven genomen in het kader van de Route24-strategie.

De voorzieningen voor slechte kredieten komen uit op €230 miljoen, of €46 miljoen hoger dan over 2021. Dit is in hoofdzaak toe te schrijven aan de bijkomende voorzieningen die werden aangelegd voor de blootstelling aan Rusland.

Er werden voor €19,2 miljard aan nieuwe kredieten verstrekt waardoor de kredietportefeuille steeg met €2,9 miljard ten opzichte van 2021. De groei kwam door zowel bedrijfskredieten als woonleningen. De klantendeposito’s blijven gelijk aangezien de lagere volumes op zichtrekeningen werden gecompenseerd door een hogere instroom voor spaarproducten.

Story image

Route24 op schema: aantal adviesgesprekken op afstand boomt, 70% bankiert digitaal ​

​2022 was voor ING België een transitiejaar, een jaar waarin de bank nieuwe bouwstenen heeft gelegd voor de uitrol van haar Route24-strategie om bankieren weer eenvoudig te maken.

In 2022 bouwde ING resoluut op het elan van haar nieuwe strategie en plukt daarvan op commercieel vlak de vruchten. Digitaal en afstandsbankieren zijn zonder twijfel het nieuwe normaal en gaan verder in stijgende lijn. Onze medewerkers hebben hard gewerkt om de gebruikerservaring in onze ING Banking-app fors te verbeteren. We hebben ons netwerk dat bestaat uit statutaire en zelfstandige kantoren voort geoptimaliseerd en zetten in op grotere kantoren. Op die manier kunnen we onze particuliere en zakelijke klanten meer gespecialiseerd advies en expertise aanbieden en hen nog beter ondersteunen. De keuzes die wij hebben gemaakt, blijken de juiste.Peter Adams, CEO van ING België
 • 1,5 miljoen klanten gebruiken de ING Banking-app dagelijks. In 2022 registreerde ING België opnieuw een recordcijfer van 673 miljoen gebruikerssessies, een stijging van bijna 10% tegenover het jaar voordien. Het aantal primaire mobiele klanten steeg eveneens: +4%.
 • Tijdens de tweede jaarhelft van 2022 werden nieuwe diensten in de ING Banking-app toegevoegd, zoals volmachten op rekening wijzigen, betalingslimiet aanpassen of doorlopende opdrachten wijzigen. Hierdoor steeg het gebruik van onze digitale kanalen met 20%. Daarnaast stelden we ook nieuwe producten digitaal ter beschikking, waaronder een woningverzekering of een gezinspolis afsluiten of op een toegankelijke manier beleggen via Easy Invest.
 • Het aantal contactloze betalingen met Bancontact steeg in 2022 tot 166 miljoen, 18% meer dan een jaar eerder.

Opvallend is dat de klant ook in 2022 steeds vaker voor afstandsbankieren kiest. Wij hebben daarop verder geïnvesteerd in advies via video, wat heeft geleid tot een duidelijke stijging in het aantal gesprekken via video, met een gemiddeld aantal van 1700 per maand. Vooral klantenadvies voor hypothecaire leningen is populair.

Het feit dat we klanten die een woonkrediet wensen binnen de 24u in contact kunnen brengen met een adviseur woonkredieten maakt dat we de doorlooptijd van een aanvraagdossier enorm kunnen inkorten, tot grote tevredenheid van de klant. Peter Adams

Klanten vinden ook meer en meer hun weg naar de bank via de chatfunctie: die vertegenwoordigt vandaag al meer dan 15% van alle interacties met de klantendienst. Dat is een verdubbeling in een jaar tijd. Van alle chatgesprekken, verloopt een kwart via onze digital assistant Ida (ING Digital Assistant) die we dankzij artificiële intelligentie steeds bijsturen.

2022 brak records op het vlak van duurzame financiering

De onzekere energiebevoorrading in 2022 en de klimaatverandering heeft heel wat particulieren en bedrijven wakker geschud om de transitie naar een koolstofarme economie te versnellen. Regels worden strenger en de hoge energiekosten dwingen klanten om actie te ondernemen. ING België speelt hier al jarenlang een voortrekkersrol en faciliteert deze met oplossingen en begeleiding op maat om die uitdagingen aan te pakken. Daarnaast helpt ze ook om de risico’s voor de klant in kaart te brengen. ING reikt diverse oplossingen aan om te investeren in duurzaamheid.

 • In 2022 nam het aantal transacties duurzame leningen voor grote bedrijven toe met maar liefst 63% tegenover 2021. Daarnaast lanceerde ING België drie Sustainable Improvement Derivatives (SID): dit is een financiële incentive voor bedrijven om verder te verduurzamen (ESG). De rente-spread die wordt gehanteerd, hangt immers samen met het behalen door de klant van de voorafgaandelijk afgesproken verbeteringen op het vlak van duurzaamheid.
 • Bij particuliere klanten die een energiezuinige woning willen, kende het eco-renovatiekrediet een recordstijging. Eco-renovatiekredieten vertegenwoordigen vandaag al 20% van alle consumentenkredieten. Het aantal klanten dat actie heeft ondernomen om ecologisch te renoveren, is meer dan verdrievoudigd tegenover 2021; het volume is nog verder opgelopen en verviervoudigde bijna.
 • Ook op het vlak van mobiliteit is de kentering duidelijk ingezet. Kredieten voor voertuigen met een hoge ecoscore is gestegen met 70%.
 • Sinds kort biedt ING België bovendien een eco-mobiliteitslening aan die alle mobiliteitsnoden dekt: een auto plus fiets en, desgewenst, alle noodzakelijke randapparatuur of accessoires (laadpaal, fietsdrager...). Hiermee heeft ING het op een na beste rentetarief op de markt.

Tenslotte is ING blij dat haar klanten na jaren van zeer lage rentevoeten, in 2023 zullen kunnen genieten van meer aantrekkelijke rentevoeten op spaarproducten. We hebben recent een flinke renteverhoging op spaartegoeden aangekondigd waarmee de bank zich voorin het peloton op de spaarmarkt positioneert.

2022 was een atypisch jaar, maar we slaagden erin om een solide resultaat neer te zetten. Dit jaar blijven we onze strategie om bankieren weer eenvoudig te maken onverminderd voortzetten. Daar waar de covidpandemie het digitaal bankieren versnelde, heeft de energiecrisis de verduurzaming binnen bedrijven bovenaan de agenda gezet. Toch zien we dat klanten met twijfels zitten voor de toekomst. Het is dan ook aan ons om die twijfels in daden om te zetten dankzij onze expertise en advies op maat.Peter Adams

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar boven